Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Forældre i oprør over skolegård: “Det er fuldkommen uacceptabelt”

Indtil videre har 92 personer skrevet under på, at standen af skolegården på Herlev Byskole afdeling Eng. er uacceptabel. Skolen vil som reaktion øge kommunikationen med forældrene, fortæller kommunen til Herlev Bladet.

Generelt har børn en livlig fantasi, og de kan få en god leg ud af det meste.

Men spørger man Anja Henriksen, der er mor til en elev i 1. klasse på Herlev Byskole afdeling Eng., så er der overladt lige lovligt meget til fatasien, når det kommer til faciliteterne i indskolingens skolegård. Der er nemlig ingen.

»De få redskaber og ting, der rent faktisk er i skolegården, er spærret af og må ikke benyttes af eleverne. Børnene har intet, de kan lege på, og skolegårdens stand er fuldkommen uacceptabel,« siger Anja Henriksen.

Det er afgørende, at børnene kan færdes trygt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved alle legeredskaber

Hun har derfor startet en underskriftindsamling i håb om at råbe Herlev Kommune op, så der hurtigst muligt kan blive rettet op på skolegårdens faciliteter – eller mangel på samme.

»Det her handler om vores børns rammer, og jeg må bare konstatere, at de ingen reelle muligheder har for fysisk aktivitet i deres frikvarterer, eller når de er i SFO. Det, synes jeg, er vildt frustrerende,« siger hun.

Et legetårn i skolegården er spærret af, og eleverne må ikke benytte det. Privatfoto.

Frygter at blive spist af med »en masse fine ord«

På godt to døgn er der kommet 92 underskrifter, og Anja Henriksen forventer, at det antal blot vil blive ved med at stige.

»Siden min datter startede på skolen, har skolegården været virkelig sølle. Før sommerferien blev vi lovet, at skolegården ville blive renoveret hen over sommeren, men det er ikke sket. I stedet er en masse pads blevet inddraget til cykelparkering, og der er ingen faciliteter. Det er jo også i skolegården, at vores børn har mulighed for at danne nye relationer, og den mulighed har de slet ikke lige nu,« siger Anja Henriksen.

Anja Henriksen fortæller, at en del af skolegården er blevet inddraget til cykelparkering. Privatfoto.

Anja Henriksens håb er, at hun med underskriftindsamlingen kan råbe de rette folk op i kommunen, så skolegården bliver forbedret hurtigst muligt. Og når underskriftindsamlingen er afsluttet, vil hun stille et borgerforslag for at presse yderligere på.

Men tror du reelt, at underskrifter og et borgerforslag kommer til at ændre noget? Er det ikke noget, du burde tale med skolen om?

»Min erfaring med Herlev Kommune er, at de er dygtige til at spise os af med en masse fine ord. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at der kommer til at ske meget på baggrund af den er underskriftindsamling. Men jeg håber virkelig, at kommunen handler på vores frustrationer,« siger Anja Henriksen og tilføjer:

»Og så vidt jeg har forstået på skolen, så har man også et stort ønske om at forbedre faciliteterne. Men virksomheden, der skulle renovere skolegården, er gået konkurs, og så render skolen panden mod en mur. Det ændrer bare ikke på, at skolegården er fuldkommen uacceptabel.«

En af lågerne i skolegården er gået i stykker, og skarpe stykker metal stikker ud med potentiale for alvorlige ulykker, siger Anja Henriksen. Privatfoto.

Faldulykke er skyld i afspærringer

Grunden til, at alle faciliteter i øjeblikket er spærret af i skolegården, skyldes en faldulykke i november 2022.

Her faldt ni-årige Josefine Andersen nemlig ned fra legetårnet i skolegården og brækkede sin arm. Og siden har faciliteterne altså været spærret af, så der kan gennemføres en undersøgelse af faldunderlaget i skolegården.

Josefine på ni faldt i november og brækkede armen. Derfor er faciliteterne i skolegården på Herlev Byskole afdeling eng. spærret af. Privatfoto.

Herlev Bladet har forelagt underskriftindsamlingen og forældrenes kritik for Herlev Byskole afd. eng., der oplyste, at underskriftindsamlingen ikke var startet på skolens initiativ. Desuden oplyste skolen, at planerne for skolegården ledelsesmæssigt ligger uden for Herlev Byskoles ramme og normering. Skolen henviste derfor til Center for Dagtibud og Skole ved Herlev Kommune.

Her fortæller centerchef Camilla Ottsen, at man ikke har modtaget nogen underskriftindsamling, men at man er klar til at indgå i en dialog, hvis de modtager en underskriftindsamling.

Skolen vil øge kommunikationen med forældrene

Centerchefen forklarer videre, at renoveringen af Herlev Byskole afdeling Eng. samt opførelsen af den nye daginstitution “Det Grønne Børnehus” har medført, at legemulighederne ikke har været optimale. Byggeperioden er blevet forlænget på grund af hovedentreprenørens konkurs i sommeren 2022.

»Ifølge den reviderede tidsplan står den nye daginstitution med tilhørende legeplads samt ”kys og kør-området” klar i august/september 2023. Skolen er opmærksom på, at afdelings Engs udearealer er mangelfulde i byggeperioden,« siger Camilla Ottsen i et skriftligt svar til Herlev Bladet.

LÆS OGSÅ: Herlev Bibliotek rækker hånden ud til de unge med ny samtaleklub 

Centerchefen fortæller desuden, at det eksisterende legestativ er lukket, da det ikke lever op til kravene.

»Det er afgørende, at børnene kan færdes trygt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved alle legeredskaber. Klatrepyramiden skal udskiftes pga. en række mangler, og fordi faldunderlaget ikke lever op til kravene. Center for Teknik og Miljø afventer et tilbud fra en entreprenør. En ny gynge er bestilt og leveres snarest. Udbedringer på det andet klatrestativ er også bestilt og udføres snarest,« siger Camilla Ottsen, og afslutter:

»På grund de opstående problemer omkring byggeriet og usikkerheden om tidspunktet for færdiggørelsen vil skolen øge kommunikationen til forældrene, så den relevante information bliver tilgængelig, både i forhold til anvendelse af eksisterende legeredskaber og fremtidig legeplads.«

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!