Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Forælder til skolebørn er bekymret for undervisningens kvalitet

Thorbjørn Hævdholm oplever, at der er sket et skred i den undervisning, som hans børn, der går på Lindehøjskolen, får. Centerchef for dagtilbud og skole fortæller, at man ikke kan genkende en generel forældreoplevelse, der matcher farens.

Med tre børn, der enten går eller har gået på Lindehøjskolen i Herlev, har Thorbjørn Hævdholm samlet godt 25 års erfaring med netop den skole. I den seneste tid har han oplevet, at undervisningen har taget et dyk i kvalitet – og det er noget, som bekymrer ham.

Det fortæller han til Herlev Bladet.

»Min oplevelse er, at undervisningen bliver dårligere og dårligere, og jeg har børn, der kommer hjem og fortæller, at det føles som spild af tid at tage i skole,« fortæller han og uddyber:

»Der er inden for det seneste år sket et skred. Mængden af manglende undervisning eller undervisning, som ikke lever op til folkeskolelovens krav, er eskaleret betydeligt i dette skoleår.«

Jeg kan ikke genkende, at der skulle være en generel forældreoplevelse af, at kvaliteten af undervisningen er forringet

Bekymret for elevernes dalende engagement

Thorbjørn Hævdholms bekymring for undervisningens kvalitet er særligt blevet styrket gennem de ting, hans børn kommer hjem og fortæller om deres skoledag.

Han forklarer, at undervisningen i lange periode bliver varetaget af vikarer, som hverken er uddannede eller har andre kvalifikationer, der gør dem egnede til at undervise. Hans søn har desuden flere gange fortalt, at han er mødt op i skole til planlagt undervisning, men hvor der ikke har været en lærer til stede.

Noget som Thorbjørn Hævdholm henvendte sig til skolen for at problematisere.

»Da jeg henvendte mig til skolen, blev problemet adresseret, men det blev bare løst på den måde, at en lærer fra en anden klasse har sat klassen uden en lærer i gang med nogle opgaver eller en film, for så at vende tilbage til sin egen klasse. Resultatet var stadig, at klassen ikke havde en lærer, og det kan aldrig kategoriseres som undervisning,« fortæller han.

LÆS OGSÅ: Thaimassør afsløret i løgn efter at have afvist at drive bordelvirksomhed

Thorbjørn Hævdholm tilføjer, at det ikke er fordi, han mener, at der intet undervisning af kvalitet bliver givet. Han er dog bekymret for, om der bliver undervist tilstrækkeligt og om brugen af vikarer lever op til kvalifikationskravene foreskrevet i folkeskoleloven.

Brugen af ikke-uddannede vikarer

På baggrund af sine bekymringer har Thorbjørn Hævdholm bedt Herlev Kommune om at redegøre for, hvor mange vikarer, man benytter på Lindehøjskolen og om disse lever op til folkeskolelovens kvalifikationer. Det overblik har han dog ikke kunne få.

Han har desuden bedt om et overblik over, hvor meget af den planlagte undervisning, der bliver afholdt, og hvor meget af undervisningen der planlægges med vikarer.

»Der er relativt få regler i folkeskoleloven, som ikke kan diskuteres, og som man skal overholde. Det er blandt andet antallet af afholdte undervisningstimer og brugen af vikarer med de rette kvalifikationer. Og hvis man ikke kan overholde simple regler, så er der uden tvivl mange andre ting, man heller ikke har styr på,« siger Thorbjørn Hævdholm.

Thorbjørn Hævdholms børn går eller har gået på Lindehøjskolen. Men han kritiserer Herlev Kommune for ikke at have ordentligt styr på folkeskolen. Arkivfoto/Henrik Lüthcke.

Men kan du ikke godt se fra skolernes side, at for eksempel en vikar kan være en nødvendighed? En vikar er vel trods alt bedre end ingen undervisning?

»Jeg har fuld forståelse for, at der kan opstå akutte situationer, hvor man har brug for en vikar. I tilfælde af sygdom må man som skole selvfølgelig bare forsøge at løse det på bedst mulige måde. Men min forståelse stopper, når en for stor mængde af undervisningen afvikles af vikarer, og når brugen af vikarer indgår som en del af planlægningen af undervisningen. For bruger man en vikar uden de rette kvalifikationer, så tæller det ikke som undervisning.«

Fordi Thorbjørn Hævdholm ikke har fået svar på sine spørgsmål om afholdt undervisning og brugen af vikarer uden de rette kvalifikationer, er han efterladt med en følelse af, at Herlev Kommune forsøger at dække over sig selv.

»Det er kommunen, der driver skolerne, og derfor er det i sidste ende også deres ansvar, at skolerne drives korrekt. Det korte og det lange er, at Herlev Kommune snyder eleverne for undervisning og gør sit bedste for at dække over det. Det absolut mindste, man kan forvente af en skole, er, at den underviser det antal timer, den skal med undervisere, der opfylder de kvalifikationer, der er fastsat i folkeskoleloven,« afslutter Thorbjørn Hævdholm.

Det er en vigtig del af min ledelsesdialog med skolelederne i Herlev at sikre kvaliteten af undervisningen, også når lærere er fraværende

Fører ikke systematisk kontrol, men dialog

Herlev Bladet har forholdt Camilla Ottsen, der er centerchef for dagtilbud og skole i Herlev Kommune, kritikken. Hun fortæller først og fremmest, at det er beklageligt, at en forælder til elever på en folkeskole i Herlev har den oplevelse. For hende er det nemlig vigtigt, at forældrene i Herlev har en oplevelse af, at kommunen arbejder transparent.

»Jeg kan ikke genkende, at der skulle være en generel forældreoplevelse af, at kvaliteten af undervisningen er forringet. Nogle gange er der naturligvis enkelte forældre, der i konkrete tilfælde har en oplevelse af, at tingene ikke er, som de skal være. I de tilfælde vil jeg altid opfordre til, at man henvender sig til den enkelte skoles ledelse eller eventuelt til skolebestyrelsen med sine oplevelser. Men jeg har ikke data, der peger på, at der skulle være et generelt problem, eller at brugen af vikarer generelt skulle være steget,« fortæller Camilla Ottsen og tilføjer:

»Men når vi modtager en henvendelse fra eksempelvis en forælder, så inviterer jeg ofte til et møde, for de fleste ting løses bedst gennem dialog.«

Centerchefen fortæller, at man fra forvaltningens side ikke fører systematisk kontrol med, hvor meget af den planlagte undervisning, der afvikles, ligesom man heller ikke systematisk kontrollerer brugen af vikarer og disses kvalifikationer. Men det er data, man godt kan bede om at få, hvis man finder det nødvendigt.

Det forklarer Kurt Buch, der er skolekonsulent i Center for Dagtilbud og Skole.

»Fra forvaltningen side er det muligt at rekvirere den data, hvis man føler et behov for det, og vi er som forvaltning også forpligtet til at følge op på de planlagte timer på skolerne. De afviklede timer registreres også hver gang i skolernes planlægningssystem, så lokalt på skolerne har man et overblik. Der er bare tale om store mængder data,« siger Kurt Buch.

LÆS OGSÅ: Morgentrafikkaos ved Herlev Byskole afd. eng: “Det er et spørgsmål om tid, før det går galt”

Vikarundervisning af kvalitet er afgørende for trivsel

Frem for at føre systematisk kontrol med antallet af undervisningstimer, som eleverne har haft, holder centerchefen løbende kvalitetsdialoger med skolernes ledelse – om blandt andet dette og meget andet.

»Hovedvejen i mit arbejde som centerchef er gennem dialog med skolernes ledelse for at sikre kvaliteten på skolerne. Det er dialog om både de ting, der går godt, og de ting, der er svære. Kontrol er noget, vi gør indimellem, hvis jeg for eksempel får henvendelser eller klager. Men vi har indtil nu ikke haft anledning til at trække data på den afviklede undervisning. Det er altså ikke et område, vi er bekymrede for, men vi ser stadig på det med stor alvor. Det er en vigtig del af min ledelsesdialog med skolelederne i Herlev at sikre kvaliteten af undervisningen, også når lærere er fraværende,« siger Camilla Ottsen og tilføjer:

»Vi har også fra forvaltningens side et skærpet fokus på, hvad man gør, når lærere er syge. Det er nemlig helt afgørende for elevernes trivsel, at undervisning med vikarer gennemføres på en måde, så undervisningens kvalitet bevares bedst muligt. Vikardækning er noget, vi oplever, forældre altid går op i. Det samme gælder, når der er stor udskiftning af lærere, som der for eksempel har været i en periode på Kildegårdskolen. Derfor er vi meget optagede af at have så få vikartimer som muligt, og at vikartimerne er præget af kvalitet.«

Men hvis man har muligheden for at trække tal på antallet af afviklede undervisningstimer og brugen af vikarer, hvorfor gør man det så ikke? 

»Det er Børne og Undervisningsministeriet, der monitorerer den planlagte undervisning for at sikre, at skolerne lever op til de minimumstimer, der er foreskrevet i folkeskoleloven. Men når vi i forvaltningen ikke systematisk kontrollerer antallet af afviklet undervisning, så er årsagen både, at der er tale om et enormt datasæt, samt at jeg mener, vores ledelsesmæssige timer bliver brugt bedre andre steder. Men når det så er sagt, så ved skolelederne godt, hvornår timer dækkes af vikarer, og det er også noget, vi følger op på gennem vores dialog med ledelsen,« forklarer Camilla Ottsen.

Men er der ikke kommunens ansvar at have styr på det dette?

»Ansvaret vil altid i sidste ende ligge hos kommunen, men det er skolerne, der administrerer det i praksis. Opgaven er bedst løst hos skolernes ledelse, da de også kender deres egen skole bedst,« siger Camilla Ottsen og afslutter:

»Man er selvfølgelig altid velkommen til at henvende sig til os, hvis man har spørgsmål eller bekymringer. Men det bedste sted at få et klogt svar er der, hvor den daglige planlægning administreres.«

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!