Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Thaimassør afsløret i løgn efter at have afvist at drive bordelvirksomhed

Lejeren af en thaimassageklinik på Vindebyvej 55A kontaktede Herlev Bladet for at mane rygterne om en bordelvirksomhed på adressen i jorden, men nu viser det sig, at hun taler usandt. At der er tale om en løgn underbygges af kommunens vurdering af sagen, som kan læses i sin helhed her.

Der er ikke og har aldrig været bordelvirksomhed på Vindebyvej 55A, efter at pakkeshoppen, der lå der tidligere, lukkede. Det var budskabet fra den thaimassør, der har lejet sig ind på adressen og i denne uge havde inviteret Herlev Bladet på besøg for at fortælle sin side af historien. Det gjorde hun med hjælp fra en tolk efter to artikler i Herlev Bladet, hvor Herlev Kommune blandt andet vurderer, at der er tale om bordelvirksomhed. Meget tyder dog nu på, at thaimassøren taler usandt, og kommunen har ret.

Herlev Bladet har nemlig via sms sendt en forespørgsel til thaimassøren for at efterprøve, om hun taler sandt. Heri spurgte vi hende, om hun kun tilbød massage eller også sex/happy ending. I svaret bekræftede hun på engelsk, at hun også tilbyder andre ting deriblandt happy ending, som almindeligvis kan tolkes som et handjob.

LÆS OGSÅ: Kommunen har sendt varsel

Efterfølgende har Herlev Bladet konfronteret thaimassøren, som i en telefonsamtale erkender, at hun sagde ja til et handjob, hvilket hun ikke betragter som en seksuel ydelse. Dernæst understreger hun, at det er første gang, hun har gjort det på Vindebyvej 55A, og at hun aldrig vil gøre det igen.

I interviewet med Herlev Bladet nogle dage forinden havde hun ellers via tolken forklaret, at der i forbindelse med påstanden om bordelvirksomhed på adressen var tale om en stor misforståelse, som blandt andet skyldes de fordomme, der kan være om thaimassageklinikker som værende sexklinikker. Noget der ifølge hende blandt andet hænger sammen med klinikkernes indretning og udseende. De mørke gardiner, der er trukket for vinduerne, det røde neonskilt med ordet ‘open’ i vinduet og den vinkende guldkat, der tit og ofte står og tager imod. Sidstnævnte har at gøre med tradition og kultur, forklarede hun, mens gardinerne skyldes, at kunderne ofte er halvnøgne, når de skal masseres.

Det gør alle thaimassageklinikker

At en anonym bruger på en escort- og sexportal på internettet havde antydet, at han har dyrket sex i omtalte klinik, affejede thaimassøren via tolken med, at han som enkeltperson kunne have alle mulige motiver for at skrive det, og at man derfor ikke skulle tage et enkelt udsagn for gode varer.

Derudover forklarede tolken på hendes vegne, at de annoncer hun havde uploadet på forskellige escort- og sexsider skyldes, at det er noget, alle thaimassageklinikker gør, fordi der kun findes to steder, hvor de kan annonere: Annoncelight.dk og Escortguide.dk. At thaimassøren desuden havde skrevet i annoncen, at hun tilbød ‘erotisk massage’, var en sproglig misforståelse, da hun mente ‘eksotisk massage’. Det er efterfølgende blevet rettet, lyder det.

Herlev Bladet har efterfølgende søgt på internettet efter søgeportaler med thaimassage. Ved en hurtig søgning kommer der seks steder frem: massageplus.dk, thaimassagenu.dk, eroguide.dk, escort-side.dk, annoncelight.dk og escortguide.dk. Derudover findes der en masse hjemmesider tilhørende de enkelte thaimassagesteder.

Artiklen fortsætter under billedet.

Massageklinikken på Vindebyvej 55A har fået navn og skilt. Foto: Jesper Røgilds.

Kommunen varsler påbud

Da Herlev Bladet besøgte stedet var det ifølge lejeren nyrenoveret. Der var rent og ryddeligt og duftede af en slags røgelse. Der var tre behandlingsrum med hver sin briks, et køkken, en bruseniche, et vaskerum og et opholdsrum med et sofamøblement, stuebord og et tv, der viste et eksotisk pausebillede. Lejeren kunne fortælle, at hun overtog nøglerne ved årsskiftet 2021/2022 efter en flere måneder lang proces, hvor Herlev Kommune ifølge dokumentation, som Herlev Bladet er i besiddelse af, godkendte hendes lejemål som liberalt erhverv, så hun kunne åbne en lovlig massageklinik på adressen. Derefter gik renoveringen i gang, og før nytår 2022/2023 åbnede hun så klinikken.

Efter artiklerne i Herlev Bladet ville thaimassøren prøve at afmystificere stedet for at komme fri af de fordomme, der ifølge hende uretmæssigt var opstået. Derfor valgte hun blandt andet at trække gardinerne fra, når der ikke var kunder og sætte skilte i vinduerne. Blandt andet med klinikkens navn ‘Boonnumsa’.

gardiner op for alle vinduerne, at der ikke var skiltning, og at virksomheden ikke havde en hjemmeside. Det er usædvanligt for en professionel massør. Forvaltningen vurderede derfor, at der kunne være tale om, at ejendommen blev anvendt i strid med det, der var aftalt

På trods af firmanavnet har hun ikke noget CVR-nummer, men det kommer, forklarede hun. Årsagen er, at man med en omsætning under 50.000 kroner årligt ikke behøver at lade sig momsregistrere. Og da hun kun har været i gang i en måned, er hun ikke nået dertil endnu, lyder det.

Thaimassøren har boet i Danmark i 15 år og har arbejds- og opholdstilladelse. Det er ifølge hende første gang, hun starter noget op selv, og planen er at få flere ansatte. En plan, der kan have lange udsigter, hvis hun ikke følger det påbudsvarsel, som Herlev Kommune har sendt. Heri vurderer man efter to besøg 2. december sidste år og 10. januar i år, at der er tale om ulovlig bordelvirksomhed og ulovlig beboelse.

Selv undrer massøren sig via tolken over, at kommunen ifølge dem er kommet på uanmeldt besøg to gange og tilmed ifølge dem også har sendt et påbudsvarsel til massørens ven, som blot var på besøg en af de to dage, men som kommunen adresserer som lejer. Derudover afviser hun at bo på Vindebyvej 55A, sådan som kommunen påstår. Hun bor på Frederiksberg.

Kommunen: Lejer skal ophøre med bordelvirksomhed

Herlev Bladet har sendt en række spørgsmål til Herlev Kommunes Team Jura for at få svar på noget af det, som undrer thaimassøren. Kommunen fastholder, at der er tale om ulovlig beboelse og bordelvirksomhed og understreger, at man har handlet i overensstemmelse med loven.

Hvad er det, der gør, at Herlev Kommune kommer på uanmeldt tilsyn første gang 2. december 2022?

‘Baggrunden for besøget var, at vi blev opmærksomme på usædvanlige forhold omkring ejendommen. I starten af 2022 var vi i dialog med ejerens repræsentant omkring indretning af ejendommen til en professionel massør. Derefter kunne vi i efteråret 2022 konstatere, at der var sat gardiner op for alle vinduerne, at der ikke var skiltning, og at virksomheden ikke havde en hjemmeside. Det er usædvanligt for en professionel massør. Forvaltningen vurderede derfor, at der kunne være tale om, at ejendommen blev anvendt i strid med det, der var aftalt. På den baggrund var det nødvendigt at foretage en besigtigelse for at afdække, hvordan ejendommen blev anvendt.’

Og hvorfor uanmeldt?

‘Forvaltningen behøver ikke at varsle en indvendig besigtigelse af en ejendom, hvis vi vurderer, at øjemedet vil forspildes, eller hvis der er offentlig adgang til eksempelvis en butik. Det er ofte nødvendigt at foretage besigtigelserne uanmeldt, da et varsel på 14 dage vil give ejeren mulighed for at ændre væsentligt på indretningen. Forvaltningen får dermed ikke et retvisende billede af, hvordan ejendommen bruges.’

Hvad er årsagen til, at HK kommer på uanmeldt tilsyn anden gang 10. januar 2023?

Efter den første besigtigelse vurderede forvaltningen, at der ikke var grundlag for at sende varsel om påbud. Senere kom der nye oplysninger frem, som kunne dokumentere en ulovlig anvendelse. Samtidig var der foretaget ændringer i lejemålet udefra, og derfor var det et nødvendigt at foretage en ny besigtigelse.’

Efter sine tilsyn vurderer kommunen, at der på adressen både er ulovlig bordelvirksomhed og ulovlig beboelse i lokalerne. Førstnævnte sker bl.a. på baggrund af diverse hjemmesider, men hvad får Herlev Kommune til at vurdere, at der er tale om ulovlig beboelse?

‘Ved besigtigelsen den 10. januar 2023 kunne forvaltningen konstatere, at erhvervslejemålet var indrettet med to fuldt opredte senge. Disse informationer, sammenholdt med hvordan den øvrige indretning fremstod på besigtigelsestidspunktet, dannede grundlag for vurderingen. Derudover fremgik det af lejekontrakten, at den blev indgået den 6. februar 2022, men at der ikke har været nogen erhvervsmæssig aktivitet det meste af året. Det kan indikere, at lejemålet i den periode blev brugt til beboelse.’

Ifølge lejer møder Herlev Kommune en mand (lejers ven) i lokalet, som bor i Vanløse, men er på venskabeligt visit. Alligevel får man hans kontaktinfo og sender et påbudsvarsel til hans E-boks, hvor man kalder ham ’lejer’. Hvad er baggrunden for den antagelse ikke mindst set i forhold til, at Herlev Kommune ifølge lejer selv har godkendt lejemålet som lovlig massagevirksomhed og lejer som uddannet massøse i slut 2021?

‘I forbindelse med besigtigelsen foretog vi en række observationer og fik udleveret oplysninger af de tilstedeværende. Forvaltningen har ikke tilladelse til at videregive oplysningerne til Herlev Bladet, da der er tale om private forhold.

Vi kan dog oplyse, at byggelovens definition af hvem der er bruger af ejendommen, ikke kun omfatter den officielle lejer, men udgøres af en bredere kreds. Vi talte derfor med alle, som var til stede på ejendommen. Hvis de tilstedeværende efterfølgende får brev fra forvaltningen og ikke er enig i de fremsendte oplysninger, er der mulighed for at komme med indsigelser.’

Vi har i skrivende stund ikke modtaget indsigelser fra parterne

Hvad er det juridiske grundlag for de to uanmeldte tilsyn og for at bede manden om legitimation, når nu man ved eller bør vide, hvem lejeren er jf. ovenstående?

‘Når vi beder om legitimation, er det for at afdække, hvem brugerne af ejendommen er. Det er en forudsætning for, at vi kan partshøre alle de brugere, som efter loven har krav på at blive hørt. Der er samtidig helt almindeligt, at vi beder om dokumentation, når forvaltningens kontrolgruppe er med.

Det juridiske grundlag for begge besigtigelser er lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter og byggelovens § 19, stk. 1.’

Lejer afviser at drive bordel og bo i lokalerne, og ifølge hende har man forsøgt at indgå i en dialog med kommunen for at forklare sig. Hvorfor har kommunen afvist en sådan?

‘En af lejerens bekendte har kontaktet forvaltningen, og ønskede at afholde et møde. Samtalen bar dog præg af, at den bekendte ikke havde set forvaltningens dokumentation igennem først. Vi vejledte derfor lejerens bekendte om, hvorfor vi havde sendt et varsel. Kort tid efter sendte ejeren af ejendommen en mail, hvor lejerens bekendte også var med cc, omkring et møde. Vi svarede, hvorfor vi mente, at et møde ikke ville bidrage til en bedre oplysning af sagen. Derudover henviste vi til varslet, som er en partshøring, der netop har til at formål at give parterne mulighed for at komme til orde og kommentere på høringen med det tilhørende materiale.’

Høringsfasen er stort set overstået – har der været indsigelser? Kommer der et påbud?

‘Vi har i skrivende stund ikke modtaget indsigelser fra parterne, udover den omtalt mail fra ejeren af ejendommen, som vi har svaret på. Når høringsfristen er udløbet, vil forvaltningen ud fra en samlet vurdering afgøre, om der er grundlag for at udstede påbud.’

Hvis ja, hvad skal lejer gøre for at bringe tingene i orden?

‘Lejeren skal ophøre med den ulovlige brug og ikke anvende lejemålet til bolig eller bordelvirksomhed.’

Sådan ser Vindebyvej 55A ud i dag. Tidligere var der en populær pakkeshop. Foto: Kenneth Hougaard.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!