Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Viceborgmester: – Det har været vigtigt for mig at sikre, at vi fik udbygget Herlev på en fornuftig måde

Viceborgmester Lars Mann Pedersen (S) fortæller om, hvad han vil arbejde for politisk i serien ‘Hvad vil du gøre ved det.’

Hvilken udfordring i Herlev vil du gerne gøre noget ved?

»Jeg synes, at den udfordring  vi har i dag er, at Herlev også i fremtiden bliver en stærk og selvstændig kommune. Hvor vi kan se, at kommuner i mange områder, kan være pressede på det økonomiske område, fordi de har store udgifter på det sociale område, på ældreområdet, der har det været vigtigt for mig at sikre, at vi fik udbygget Herlev på en fornuftig måde, så vi også fik flere herlevborgere til byen. Det vil også medføre udgifter på nogle områder, men på sigt er det med til at sikre, at vi står som en attraktiv og økonomisk veldrevet kommune også i fremtiden.«

Nu lagde du ud med at sige en selvstændig kommune – er der risiko for, at Herlev ikke forbliver det?

»Nej, der er altid nogen, der snakker om – helt tilbage fra kommunalreformen – der satte man en grænse, hvor man gerne så, at kommuner var på 30.000 indbyggere for at kunne løfte opgaverne, og der ligger vi sådan nogenlunde, men nej jeg har ikke hørt konkrete planer om, at vi skal lægges sammen med nogen, men det er jo altid det, man kan have en frygt for at vores lokalsamfund skulle blive en del af et større lokalsamfund og de omkringliggende kommuner. Jo stærkere vi står, jo flere borgere kan vi tiltrække, jo bedre økonomi har vi til at understøtte vores driftudgifter til idrætsfaciliteter, kulturelle tilbud og selvfølgelig også ældre- og plejeområdet, hvor vi kan se, der er en udvikling.«

Så hvad er den konkrete udfordring lige nu?

»Jamen den konkrete udfordring er selvfølgelig at sikre, at vi har en skatteindtægt, der også gør, at vi kan stå stærkt…«

Og hvad vil du gøre ved den udfordring?

»Jamen jeg vil være med til at støtte op om, at vi på fornuftig måde ikke nødvendigvis får overbebygget byen, men at give mulighed for, at der kan etableres noget boligbyggeri… Nu arbejder jeg jo i den almene boligsektor – og en af udfordringerne i dag er jo, at dem der ejer mange af de grunde, der kunne være attraktive at bygge på, det er jo virksomheder og private, som gør, at det kan være svært at bygge almene boliger, men ved at vi får øget vores boligmasse, så sikrer vi, at der også er tilbud til de herlevborgere, der flytter til andre boliger…og derved giver vi plads til at vores unge kan blive i Herlev.«

LÆS OGSÅ: – Herlev er en fantastisk by, som ikke har alle de udfordringer, som folk gør problemer ud af

Du siger, at det skal ske på en fornuftig måde. Hvad er i din optik en fornuftig måde? 

»Nåh jo, men nu har vi jo bygget – eller vi har givet mulighed for, at der blev bygget – nede i industrikvarteret. Vi skal bestemt ikke bygge på alle vores grønne arealer, det er bestemt ikke det, jeg mener. Men kan vi få bygget og få nogen til at etablere attraktive boliger, så er det fint, at det er et sted, hvor vi omdanner et industriområde til boliger.« 

Så boligmassen skal øges, men det skal ske i industrikvarteret?

»Jamen, det er nok det sted, vi har. Jeg kan ikke i dag se, at vi har mange andre steder. Det kan være, der er en lille plet et eller andet sted, hvor der kan bygges ti boliger, men det er jo ikke det, der ligesom hjælper noget. Og der synes jeg, vi har haft en god udvikling med det boligbyggeri, der har været nede på Glødelampen og Den Grønne Fatning og også det byggeri, der er i gang nede omkring genbrugspladsen.«

Og Frimærket også – synes du, det har været fornuftigt?

»Jamen, jeg synes det er et udemærket byggeri – det ligger forholdsmæssigt tæt på byen også.«

Men du vil gerne øge boligmassen, er det så i højden eller hvad tænker du?

»Jamen jeg kan jo godt se, at hvis både almene boliger og private skal bygge på små arealer, så er det svært at lave som rækkehusbebyggelse. Jeg mener ikke, at vi nødvendigvis skal op og have skyskrabere, men jeg synes, at vi skal være åbne overfor, at der er nogle steder, hvor det kan være fint at have et byggeri i højden… Jeg tror, det er vigtigt at få boligområder, hvor der også er attraktive fællesarealer.«

Der er jo af og til kritiske røster, der siger, at grænsen er nået og at Herlev ikke er det Herlev, som man burde som politiker værne om, hvad tænker du om den kritik?

»Jeg har jo også boet i Herlev i mange år, og Herlev har da heldigvis undergået en udvikling, og så har vi selvfølgelig bymidten, hvor det kommer lidt op i højden, men ellers så synes jeg ikke at den del af Herlev, der ligger nord for Frederikssundsvej, at det er blevet skæmmet af byggeri, og jeg synes heller ikke, at et byggeri, der går i højden, nødvendigvis skæmmer byen. Man vil jo gerne bo et sted, hvor der er indkøbsmuligheder og måske også hvis der kommer noget på Bangs Torv, så kan det da godt være, at man kommer lidt op i højden, og det synes jeg ikke skæmmer byen.« 

 Er der intet inden for de sidste lad os sige 10-års udvikling inden for byggeri i Herlev, som du kunne have ønsket dig anderledes?

»Der er ikke noget, jeg lige kan sætte en finger på og sige, der ville jeg stensikkert have ønsket, det var anderledes.«

Sådan gør vi: 

I denne serie giver Herlev Bladet alle medlemmer i den nye kommunalbestyrelse mulighed 
for at præsentere sig selv ved at svare på to spørgsmål: 

Hvilken udfordring i Herlev vil du gerne gøre noget ved?

Hvad vil du gøre ved det? 
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!