Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

En win-win: Ny aftale skal give flere uddannede pædagoger i Herlev

14 kommunalt ansatte har indtil videre sagt ja til at videreuddanne sig, så de bliver pædagoger. Det foregår via en meritpædagoguddannelse, som en enig kommunalbestyrelse har sat penge af til.

Spørger man pædagogmedhjælper Pernille Normann Ørndrup, der arbejder på vuggestuen ‘Larverne’ i Det Grønne Børnehus, og pædagogisk assistent, Michelle Frølund Hansen fra vuggestuen ‘Sneglene’ samme sted, er Herlev Kommunes nye mulighed for at videreuddanne sig til pædagog nærmest en win-win. Det skyldes, at de kan passe deres job med færre timer uden at gå ned i løn samtidig med, at de tager meritpædagoguddannelsen, som den hedder.

»Jeg har i mange år vidst, at jeg gerne ville være pædagog, men jeg har været lidt i tvivl, fordi jeg synes, det skulle være en ordentlig aftale, så jeg ikke gik ned i løn. Jeg er ikke ung, så jeg har sat mig i hus og har faste udgifter, så derfor er jeg ikke interesseret i at gå på en SU eller andet,« forklarer Pernille Normann Ørndrup, der har arbejdet som pædagogmedhjælper, det vil sige ufaglært, siden 2002 og derfor har oparbejdet et højt løntrin, som hun nødig vil miste.

Jeg synes jo bare, det er fedt, at vi får muligheden, og at jeg ikke skal gå ned i løn, og at mine timer er dækket af vikarer

Hendes kollega Michelle Frølund Hansen blev færdig som uddannet pædagogisk assistent i 2021. En uddannelse, der tager lidt over to år i modsætning til pædagoguddannelsen, der tager 3,5 år. Hun fandt dog hurtigt ud af, at hun gerne ville uddanne sig til pædagog.

»Jeg vil gerne have noget læring og viden. Jeg elsker at lære mere, og man kan altid bygge på det, man har i forvejen. Derfor søgte jeg ind på den gamle ordning, men det havde jeg ikke råd til med de faste udgifter, så jeg måtte takke nej,« siger hun, der ikke både kunne passe et fuldtidsstudie og et fuldtidsarbejde.

Noget hun og kollegaen altså slipper for nu. Det skyldes, at en enig kommunalbestyrelse for nylig besluttede at bruge tildelte midler fra Finanslovens opkvalificeringspulje til over en femårig periode at opkvalificere kommunens personale i daginstitutionerne, så der kommer flere pædagoger.

Smitter af på ‘huset’

»Jeg synes jo bare, det er fedt, at vi får muligheden, og at jeg ikke skal gå ned i løn, og at mine timer er dækket af vikarer, så det ikke går ud over kollegaerne på stuen. Også så jeg ikke er savnet og nogle andre skal løbe stærkere,« påpeger Pernille Normann Ørndrup, der som ordningen er skruet sammen skal have 15 timers arbejdsuge i Det Grønne Børnehus og resten på studiet.

At de kommende pædagogstuderende dermed ikke skal tænke på, hvordan hverdagen vil gå op økonomisk, er en kæmpe hjælp, forklarer de to kollegaer, der også ser det som en fordel, at de ikke skal tage orlov fra deres job for at efteruddanne sig.

»Vi kan tage meget af vores skole med ud i praksis og prøve det herude, og så kan vi også sparre med vores nuværende kollegaer og få feedback. Det bliver fantastisk,« siger Michelle Frølund Hansen og fortsætter:

»På den normale uddannelse kommer du ikke ud og prøver alt muligt på nær i praktikken. Her kan vi hele tiden spejle det, vi læser i vores børn, fordi vi har vores daglige gang her,« påpeger hun.

Det vil kunne gøre en kæmpe forskel for vores hus. Vi kan give noget af det, vi lærer, tilbage til huset

Pernille Normann Ørndrup er enig:

»Det vil kunne gøre en kæmpe forskel for vores hus. Vi kan give noget af det, vi lærer, tilbage til huset,« understreger hun, der for sit eget vedkommende håber på at kunne videreuddanne sig til specialpædagog.

»Dét, tænker jeg, er fremtiden, fordi der er så mange børn med særlige behov i dag. Og jeg synes, der bør være flere sociale specialpædagoger også i det almindelige dagtilbud og her,« siger hun, der glæder sig til at komme i gang.

Meritpædagoguddannelsen tager tre år, og de nye studerende starter til september.

Herlev Kommune har fået bevilliget 931.000 kroner i 2023 og 2024 og 602.000 kroner i 2025 fra Opkvalificeringspuljen. Derudover fremgår det af sagen, at kommunen selv årligt vil budgettere med 337.000 kroner frem til og med 2029. Penge, der ifølge politikerne er godt givet ud.

En god sag

»Vi må bare konstatere, at med det arbejde, der er gjort fra ledelserne og ude i daginstitutionerne på 0-6-års området, så er der en stor interesse i at dygtiggøre sig og at have fagligheden med. Det gør også, at vi kan hæve procentdelen af vores medarbejdere, som har en faglig uddannelse, så er det er rigtig positivt,« lød det fra formand for Børne- og undervisningudvalget, Marco Damgaard (S) på kommunalbestyrelsesmødet i 13. marts.

Han kaldte punktet for ‘en god sag’, og det gjorde hans kollega, Betina Skovby (SF), formand for Familie- og forebyggelsesudvalget, også.

»Vi har altid haft en intention om, at vi skulle højne antallet af pædagoger i vores daginstitutioner. Vi skulle gerne op på en 65-70 procent. I 2023 havde vi godt 54 procent pædagoger (inkl. ledere, red.) i dagtilbud, og med de 14, som vi sender afsted, kommer vi op på 59 procent, hvilket er rigtig flot,« sagde hun og nævnte, at der også er 45 medarbejdere i kommunen, som potentielt kunne videreuddanne sig til pædagoger, hvis de har lyst.

»Selvom vi har mange dygtige medhjælpere og PAV’ere (pædagogiske assistenter, red.) i vores daginstitutioner, så er der ingen tvivl om, at man via meritten får nogle endnu dygtigere medarbejdere. Det går i den rigtige retning, og det håber vi på, at det fortsat kan,« fastslog hun.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) sluttede i øvrigt talerrækken med at konstatere, at man på landsplan er i gang med et forslag til en ny pædagoguddannelse, som skal gøre det mere attraktivt at tilvælge pædagogfaget.

LÆS OGSÅ: Ny forsøgsordning skal være med til at fastholde og rekruttere pædagoger og lærere

FAKTA:

Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende
daginstitutioner og dagpleje efter stillingskategori, område og tid
 
  2019 2020 2021 2022 2024*
Pædagog
Hele landet 25 879 26 483 26 881 26 887
Region Hovedstaden 10 032 10 167 10 127 9 842
Herlev 170 171 173 148 127,78
Pædagogmedhjælper (2019-)
Hele landet 14 832 16 990 18 191 19 629
Region Hovedstaden 6 853 7 725 8 290 8 882
Herlev 111 127 118 122 73,28
Pædagogisk assistent (2019-)
Hele landet 3 251 3 393 3 639 3 920
Region Hovedstaden 1 225 1 246 1 313 1 397
Herlev 40 45 44 46 42,89

Kilde: Danmarks Statistik.

*Tal fra Herlev Kommune 1. jan. 2024 målt i omregnede fuldtidsansættelser. Udover tallene er der afd. ledere, souschefer (10,92), ledere, pæd. (12), pau-elever (9,74) og pædagogstud. (4,05).

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!