Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Her er personaleudskiftningen lavest i landet

Et notat fra CEPOS viser, at Herlev er den kommune i landet, hvor der fra 2017 til 2021 i gennemsnit har været færrest jobskifter. Se her hvor.

Skal man tro den uafhængige borgerlig-liberale tænketank CEPOS, er kvaliteten af Herlev Kommunes ældrepleje i top. I et notat fra i år, hvor man har undersøgt personaleudskiftningen i den kommunale ældrepleje, fremgår nemlig, at Herlev er den kommune i landet med den laveste udskiftning gennemsnitligt for perioden 2017 til 2021. Og ifølge notatet kan netop personaleudskiftningen i en kommune ses som et kvalitetsparamenter for, hvor god ældreplejen er.

ANDRE HISTORIER: Hospitalets Hemmeligheder – hvad gemmer sig på øverste etage?

Det skyldes blandt andet, at borgerne foretrækker ‘plejekontinuitet’. Altså at borgerne bliver passet af de samme plejere. Derudover at en lav udskiftning kan afspejle en høj medarbejdertrivsel.

I Herlev ligger personaleudskiftningen ifølge notatet på 18 procent sammenlignet med eksempelvis Gribskov, der har den højeste på 41 procent. Andre kommuner, som Herlev ofte sammenlignes med har også højere: Rødovre 22 procent, Ballerup 26, Gladsaxe 25 og Glostrup på 25 procent.

Også tal for plejehjem og hjemmehjælp

Ifølge CEPOS er det specielle ved undersøgelsen, at det er første gang, at man belyser personaleudskiftning inden for ældreplejen set fra borgernes perspektiv. Det vil sige, første gang man belyser udskiftningen i det personale, der skal levere pleje til dem i hjemmeplejen eller på det plejehjem, hvor de bor. Det understreges også, at der udelukkende tages udgangspunkt i uddannede SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, øvrige plejere og sygeplejersker.

Undersøgelsen er målt på kategorierne ‘plejehjem’ og ‘hjemmehjælp/hjemmesygepleje’, hvor Herlev har lave procenttal  for begge, men ikke de laveste. Således har Herlev Kommune en udskiftning på 17 procent på plejehjemmene og 20 procent for hjemmehjælpen/hjemmesygeplejen, hvor Bornholm for eksempel har 15 procents udskiftning på plejehjems-området, og Brønderslev har 16 på hjemmehjælp-/hjemmesygepleje-området.

CEPOS bemærker også i notatet, at en del af forklaringen på, at nogle af kommunerne ligger lavere end andre, også kan skyldes en forskel i alderssammensætningen af personalet, siden yngre medarbejdere generelt skifter oftere job end ældre medarbejdere. Om der er specielt mange ældre ansatte i Herlevs ældrepleje, har det dog ikke været muligt at finde ud af.

LÆS notatet her.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!