Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Herlev Kommune: Anbefaler at vente på fjernvarme frem for andre alternativer

Ifølge Herlev Kommune, der om kort tid er klar med en udrulningsplan, kan det, som det ser ud nu, bedst svare sig for olie- og naturgaskunder at vente på et tilbud om fjernvarme. Andre alternativer bliver for dyre.

Udrulningen af fjernvarme til Herlevs cirka 4.373 naturgas- og oliekunder kommer til at ske i to etaper, hvor de sidste borgere ifølge planen kan være koblet på senest i 2028 og de første allerede næste år. Men uanset rækkefølgen, som bliver meldt ud inden for en uges tid, anbefaler kommunen, at man venter på fjernvarme-løsningen. Det er ifølge kommunens beregninger nemlig det økonomisk mest hensigtsmæssige, som virkeligheden ser ud nu.

»Man vil ifølge vores beregninger skulle benytte sig af et varmepumpe-abonnement eller eje sin egen i minimum fem år, før det ville kunne svare sig i forhold til at fortsætte med sit gasfyr. Så derfor vil det, med de nuværende el- og naturgaspriser, for de fleste bedst kunne svare sig at fortsætte med gasfyret indtil man kan skifte direkte over til fjernvarme,« oplyser kommunen, som har regnet på det

Som priserne ser ud i dag, viser regnestykket, at en ny varmepumpe kan koste i omegnen af 140.000 kroner at etablere. Hvorimod fjernvarme typisk koster 15.000 kroner i etablering og cirka 15.000 kroner årligt for en husstand.

De seks områder

Der er i alt udpeget seks områder i Herlev, som vil få tilbud om fjernvarme. Det er Hækmosen, Tvedvangen, Hjortespring (omkring Hjortespringvej plus veje nord og øst for Herlev Hospital), Musikkvarteret og Eventyrkvarteret, Gammelgårdsvej og omkring Skinderskovvej. Her er Tvedvangen med sine 1.477 kunder det største område. Over 50 procent af borgerne i disse områder vil være med i den første etape fra 2023-2027, lyder det.

SE Vestforbrændings varmeplan for Herlev her.

Senest til august forventer Herlev Kommune, at Vestforbrænding vil have projektforslaget for den første etape klart. Det er udarbejdet af Rambøll og beskriver blandt andet investeringens størrelse i det pågældende område, og hvad er de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser sammenlignet med alternativet. Er fjernvarme konkurrencedygtigt og så videre.

Alt det skal kommunens planmyndighed tage stilling til og godkende.

Villakvartererne mangler

I dag er der registreret omkring 827 bygninger i Herlev med fjernvarme (2018-tal). Det er udover boliger, virksomheder herunder Herlev Hospital, boligforeninger med mere. For eksempel har 72 procent af Herlevs etageboliger fjernvarme i dag, mens det for almindelige villaer er 20 procent. For erhvervslivet er det over halvdelen, der har fjernvarme.
Det store efterslæb er villakvarterer, hvor det tidligere har været svært at komme ud med fjernvarme på grund af reglen om, at det samfundsøkonomisk bedre skal kunne svare sig, og det kunne det ikke dengang, da naturgaspriserne var lave, oplyser Herlev Kommune.

LÆS OGSÅ: Hurtigere sagsbehandling skal fremskynde plan

Reglen og virkeligheden har dog ændret sig, men ikke kun på grund af energikrisen. Det skete faktisk allerede i juni 2020 med vedtagelsen af en ny klimaplan, som gik ud på at fremme udfasning af naturgas. Det første til, at man 1. januar 2021 ændrede på projektbekendtgørelsen, så hvis kommuner ville det, så behøvede de ikke at sammenholde fjernvarme med naturgas, men kunne i stedet for eksempel lave sammenlignelige beregninger i forhold til varmepumper. Men siden har virkeligheden overhalet indenom, og nu er naturgaspriserne så høje, at fjernvarme uanset den ændrede regel vil ‘vinde’ som den mest fordelagtige løsning.

Fra 2025-2028 er det planen, at de resterende matrikler, som optegnes i Vestforbrændings andet projektforslag, skal have mulighed for fjernvarme.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!