Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Herlevs folkeskoleelever føler sig tabt på gulvet

Elevernes stemme er vigtig, lød det fra to elevrepræsentanter, da Herlev Kommune i går skød et nyt samarbejde for Herlevs folkeskolerne i gang i Herlev Medborgerhus.

»Vi har hørt fra nogle af eleverne, at de ikke føler sig hørt og set af lærerne, og de føler sig tabt på gulvet«

Sådan sagde Iben Petersen, der er næstformand for Fælleselevrådet i Herlev, da hun sammen med fælleselevrådets formand Mathias Johansen fik hun ordet i Herlev Medborgerhus tirsdag eftermiddag, hvor Herlev Kommune holdt kickoff på en ny partneskabsaftale med navnet ‘Sammen om skolen’.

»Eleverne skal inddrages i de forskellige beslutninger, ellers gider de ikke være en del af det,« sagde Iben Petersen,  der hurtigt blev suppleret af Mathias Johansen.

»Vi lytter til eleverne og til deres udfordringer,« sagde han og understregede, at de to formænd udtalte sig på baggrund af, hvad eleverne på de enkelte skoler havde fortalt dem om deres oplevelser med skolerne i Herlev.

Fælleselevrådet er et råd, hvor valgte elever fra de enkelte skoler i Herlev mødes og deler erfaringer med det formål, at de valgte repræsentanter skal være elevernes talerør i kommunen.

Til arrangementet tirsdag eftermiddag havde de to eleverrepræsentanter netop taget elevernes erfaringer og oplevelser med sig, da de i deres oplæg pegede på en række områder, hvor skolerne i Herlev kan blive bedre.

Flere og bedre udearealer. Flere steder, hvor eleverne kan mødes og være fælles sammen. Flere aktiviteter og mere kreativitet i undervisningen, var nogle af de ting på listen, som de to formænd fremhævede.

I korte træk går ‘Sammen om skolen’ ud på, at alle dem, der har noget at gøre med folkeskolen til daglig – altså elever, lærer, pædagoger og forældre – går sammen med lokalpolitikerne om i fællesskab at skabe de bedste rammer for folkeskolerne i Herlev.

Læs også: Voldsom brand i kolonihavehus – Asbest i taget holder beredskabet på stedet

Søger tilbage til baglandet

Formændene var da heller ikke et sekund i tvivl om, hvad de ville tage med sig fra mødet i går, da ordstyrer Anders Eggert, direktør i Herlev Kommune, til slut på dagens arrangement stillede netop dét sprøgsmål.

»Vi vil blive ved med at søge tilbage til vores bagland. Vi går tilbage og fortæller dem, hvad vi har fået ud af i dag. Vi havde ikke haft noget at sige, hvis ikke vi har fælleselevrådet bag os,« svarede formand Mathias Johansen.

»Vi vil også fortælle de andre elever, at det er okay at drømme stort og komme med sine ønsker. Deres stemme er vigtig, så de skal drømme stort,« supplerede næstformand Iben Petersen.

Det er okay at drømme stort og at komme med sine ønsker. Deres stemme er vigtig, så de skal drømme stort

Det var også tydeligt på de to formænd, at eleverne var mere end klar til at bidrage med deres stemmer, holdninger og meninger til det fælles samarbejde om skolerne i Herlev.

»Så kommer der forhåbentligt et tidspunkt, hvor I siger, at I har brug for mere elevinddragelse, og så er vi klar med input, når I har brug for det,« sagde formand Mathias Johansen, mens han kiggede på borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Læs også: Så mange herlevborgere har indtil videre benyttet sig af nyt rådgivningstilbud til voksne

Fællesskab og trivsel

Til tirsdagens arrangement ‘Sammen om skolen’ sad også lærere, forældre, repræsentanter fra fagforeninger og lokalpolitikere i Herlev i den store sal i medborgerhuset, som også er de personer, der sidder i panelet for ‘Sammen om skolen’ i Herlev.

På skift fik hver repræsentant fra de enkelte grupper ordet, hvor de hver især gav et indblik i deres holdninger og synspunkter.

Et godt fællesskab, mere inddragelse af alle parter, elevernes trivsel, og følelsen af at blive set og hørt var nogle af de temaer, der gik meget igen i de enkelte oplæg.

Hvert eneste led spiller sin rolle og spiller sammen med de andre, så vi spiller skolen stærkere

Også borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) sagde et par ord om, hvad den nye partnerskabsaftale vil komme til at betyde for skolerne i Herlev. I sit oplæg lagde han særligt vægt på, at der er brug for input fra dem, som er en del af folkeskolen i dagligdagen, og at skolerne kun forbedres, hvis de enkelte parter arbejder sammen om det.

»Hvert eneste led spiller sin rolle og spiller sammen med de andre, så vi spiller skolen stærkere,« sagde Thomas Gyldal  Petersen (S) til de fremmødte i salen.

‘Sammen om skolen’ er en national partnerskabsaftale, der har til formål at skabe de bedste rammer for folkeskolerne ved at involvere alle relevante parter.

Læs også: Vigtig sejr til BMS Herlevs liga herrer


I panelet for ‘Sammen om skolen’ i Herlev sidder følgende personer:

Thomas Gyldal Petersen (S): Borgmester, Herlev Kommune

Arne Eggert: Direktør, Herlev Kommune

Marie Topp: Skolebestyrelsesformand på Kildegårdskolen, forældrerepræsentant

Mathias Johansen: Formand for Fælleselevrådet

Iben Petersen: Næstformand for Fælleselevrådet

Karin Anker: Skoleleder på Lindehøjskolen, Skolederlederrepræsentant

Lone Bengtson: Fællestillidsrepræsentant, FOA

Louise Nuppenau: Fællestillidsrepræsentant, BUPL

Jens Lunden: Formand for Herlev Lærerforening, lærerrepræsentant

Kilde: Herlev Kommune

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!