Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Ingen fredagsbar på Gamma-bryggeriet

I over et år har Gamma Brewing Company forsøgt at få dispensation fra lokalplanen til udendørsskænkning om fredagen. Ifølge direktøren har Herlev Kommune afslået, men uden at give en klar forklaring på hvorfor. Herlevs borgmester kan godt forstå ønsket, men rammerne i lokalplanen skal overholdes, lyder det.

Solen skinner, og for nogen kan det være særdeles fristende med en frisktappet fyraftens-øl fra hanen før weekenden. Men det bliver ikke i mikrobryggeriet Gammas fredagsbar, for den eksisterer ikke. Selvom det i en rum tid har været direktørens drøm at åbne sådan en for nabovirksomheder og herlevborgere generelt.

I over et år har medstifter og administrerende direktør af mikrobryggeriet Gamma Brewing Company, Jakob Nørby Houmøller, forsøgt at få grønt lys fra Herlev Kommune til udendørsservering om fredagen. I stedet har han fået et vedholdent afslag, som han ikke forstår.

LÆS MERE om sagen i Herlev Bladet

’Man har fra kommunens side allerede undersøgt om der er planmæssig interesse i at dispensere til formålet, og de har meddelt mig, at det ikke er tilfældet, men de nægter, trods gentagne henvendelser fra min side, at forklare hvorfor,’ skriver han i et svar til Herlev Bladet, hvor han uddyber:

’Jeg kan sagtens acceptere forvaltningens beslutning,  hvis den er taget på et sagligt grundlag, men jeg kan ikke acceptere, at de ikke vil fortælle, på hvilket grundlag beslutningen er truffet. Der må jo være én eller anden god grund til, at de nægter at imødekomme vores ønsker, men de vil ikke fremlægge det beslutningsgrundlag for mig. Det er under al kritik, og er meget uprofessionelt,’ lyder det fra direktøren.

Andre må gerne

Ifølge bestemmelserne for delområde 2.2 i Lokalplan 53, som Gamma hører under (Smedeholm 18), står der ikke noget om, at man må drive café/restaurant med dertilhørende udskænkning, som er Gammas ønske for en periode i løbet af året. Planen giver kun mulighed for, at der i området kan indrettes kontor, service, håndværk, industri, laboratorier, undervisning og liberalt erhverv samt butik på maksimalt 200 kvadratmeter til salg af egne produkter. 

Jeg kan sagtens acceptere forvaltningens beslutning,  hvis den er taget på et sagligt grundlag, men jeg kan ikke acceptere, at de ikke vil fortælle, på hvilket grundlag beslutningen er truffet.

Alligevel kan Jakob Nørby Houmøller ikke forstå, hvorfor man så i det mindste ikke kan give en dispensation.

’Jeg har givet adskillige konkrete eksempler fra den overliggende kommuneplan, som understøtter vores ønske om en dispensation til formålet, der harmonerer perfekt med principperne i den underliggende planstrategi, samt eksempler fra talrige andre kommuner i Danmark som med kæmpe fordel for hele lokalsamfundet har tilladt denne slags servering ved mikrobryggerier uden problemer, men det afviser man fra Herlev Kommunes side at tage til efterretning,’ skriver en uforstående direktør.

Undersøgelse af dispensations-mulighed tager tid

Anvendelsesbestemmelsen i en lokalplan er en del af planens principper, og der må ikke efter Planlovens § 19, stk. 1, dispenseres fra principperne i en lokalplan permanent. Dog fremgår det, at kommunalbestyrelsen for eksempel kan dispensere, hvis dispensationen tidsbegrænses til maksimalt tre år.

Til det svarer centerchefen:

’Hvor simpelt det end kan lyde at give en dispensation, så er virkeligheden typisk en anden – uanset om det er en tidsbegrænset eller en permanent dispensation. Igen fordi det er en plan, der er politisk besluttet, og hvor der efter en længerevarende proces er taget stilling til områdets karakter og udvikling. Fra forvaltningens side skal vi kunne begrunde en dispensation planmæssigt, og vi skal undersøge, om der er en planlægningsmæssig interesse i dispensationen. Den slags gør vi løbende, også i denne sag, men det tager tid, blandt andet fordi vi har at gøre med politiske beslutninger,’ lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet.

 

Herlev Kommunes vision for Erhvervskvarteret. Plandiagram. Gamma ligger nord for S-banen uden for kortet og vest for Marielundvej og er altså ikke en del af visionen.

 

Fredagsbar et andet sted

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), er mere klar i spyttet:

»Man kan altid dispensere, spørgsmålet er bare: Hvad er det lokalplanen har til hensigt, hvad er visionen? Hvis vi dér, hvor den tunge industri skal være, også skal have udskænkning, så vil andre også have den mulighed andre steder, og det er forvaltningens ansvar at sikre, at rammerne respekteres,« fastslår han.

Han tilføjer, at det også er vigtigt af hensyn til nabovirksomhederne. 

Til gengæld, henviser han til, at man på den anden side af Marielundvej tættest på ringvejen skal til at udvikle ny planlægning, der både tilgodeser ikke støjende erhverv og café/restaurations-muligheder. Men Smedeholm, hvor Gamma ligger, fastholdes som erhvervsområde.

Når det er sagt, er han åben over for idéen om fredagsudskænkning, men det kan altså ikke blive på virksomhedens adresse:

»Vi kan jo tale med hinanden om, hvordan et behov for udskænkning om fredagen kan realiseres et andet sted, hvor der måske kommer langt flere borgere end nede i erhvervskvarteret. Det kunne være, der kunne findes en mere begavet løsning. Det vil jeg gerne tale med dem om,« lyder det fra borgmesteren, der skal på virksomhedsbesøg hos netop Gamma 30. marts.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!