Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Ingen garanti for at ønsker til idrætsfaciliteter bliver til noget

Idrætslivet har flere forskellige bud på, hvilke faciliteter der skal gøres noget ved, men når alt kommer til alt, er det op til politikerne.

Et sportsgulv i Herlev Boxing, udskiftning af gulvet i Herlev Hallen og permanente og tidssvarende omklædningsfaciliteter i forbindelse med træningsskøjtehallen. Herlev Bladet skrev for nylig en artikel om, at Idrætsforums medlemmer har prioriteret seks bud på, hvilke faciliteter foreningslivet mener, der skal gøres noget ved som de første. Men betyder det så, at det også sker?

LÆS OGSÅ: Disse faciliteter vil Idrætsforum gerne have gjort noget ved

»Vi har vedtaget en facilitetsstrategi, fordi idrætslivet har efterspurgt gennemsigtighed igennem mange år, og nu har vi lavet en proces, hvor vi har gang i at kigge på faciliteterne. (…) Formålet er, at foreningerne skal føle sig hørt, og mit håb er, at man på et tidspunkt kan sætte flueben ved nogle af ønskerne, især dem de har været enige om,« lyder det fra Michele Møller Amundsen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herlev Kommune.

SE prioriteringerne her.

I forbindelse med de seks bedst prioriterede ønsker ud af et katalog på 21 er det altså langt fra sikkert, at der kan findes penge til at realisere dem. Det kommer ifølge formanden an på de politiske budgetforhandlinger. Dog er det meningen, at ønskerne bliver en del af forvaltningens budgetforslag.

Formålet er, at foreningerne skal føle sig hørt, og mit håb er, at man på et tidspunkt kan sætte flueben ved nogle af ønskerne

»Når vi går til budgetforhandlinger, hvis vi så har lyst og penge til at indfri noget, så har vi idrætslivets bud på, hvad de mangler og ønsker sig mest,« påpeger formanden.

Hun uddyber, at selvom det skulle vise sig, at ingen af ønskerne bliver realiseret i år, så går alle 21 videre til næste år.

»Til næste år kan foreningerne ikke søge ind med nye projekter. Dér tager man listen op igen og kigger på, om der er noget, som er blevet udført siden sidst, og så laver Idrætsforum en ny prioritering, som så sendes til budgetforhandling,« forklarer hun og understreger, at man så visker tavlen ren i 2025 og så fremdeles.

Men der er ifølge hende intet til hinder for, at man ikke kan fremsende sin idé flere gange.

Pilotprojektet

Processen med at stille forslag til anlægs- og vedligeholdelsesprojekter inden for idrætten er ny og kører derfor nu som et pilotprojekt med evaluering i slutningen af 2023. Den er blevet til på baggrund af tre ønsker:

  1. At skabe større transparens for idrætsforeninger og Herlevs borgere, når der ved de politiske budgetforhandlinger prioriteres midler på idrætsfacilitetsområdet.
  2. At idrætsforeninger og selvorganiseret idræt får en systematisk metode til at kvalificere deres ønsker.
  3. At det politiske led får et større indblik i mængden og indholdet af projektønsker på idrætsområdet i Herlev Kommune.

SE kommunens ‘facilitetsstrategi’ her.

Den består som udgangspunkt af flere faser, hvor man pt. er nået til og har gennemført fase 3:

Processen:
  • Fase 1: Præsentationsmøde og ansøgningsfrist for projekter.
  • Fase 2: Forvaltningen analyserer de indstillede projekter.
  • Fase 3: Idrætsforeningerne prioriterer projekterne, på baggrund af analysen.
  • Fase 4: Forvaltningen laver et budgetforslag med idrætsforeningernes prioriterede ønsker vedlagt.
  • Fase 5: Budgetforhandling og vedtagelse af nyt budget.
  • Fase 6: Vedtagelse af pejlemærker (Gældende efter pilotperioden).

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!