Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Ingen whistleblowere i Herlev Kommune – indtil videre

Der er ingen snak om ulovligheder i Herlev Kommune. I hvert fald ikke via whistleblowerordningen. Til gengæld bliver ordningen brugt flere gange i Herlevs nabokommuner.

Har du viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Herlev Kommune, kan du videregive oplysningerne til whistleblowerordningen. Ordningen er for alle medarbejdere i Herlev Kommune.

Sådan forklarer Herlev Kommune sin whistleblowerordning på hjemmesiden.En ordning, der, skal man tage dens formål gode varer, betyder, at der pt. ikke foregår ulovligheder i Herlev Kommune.

Ingen kommunalt ansatte har nemlig indtil videre valgt at benytte ordningen. Det fremgår af den årlige opgørelse, som viser, at der er kommet to anonyme henvendelser. En i september og en i oktober 2022, men begge er af kommunens eksterne administrator af ordningen, advokatfirmaet Bech-Bruun, blevet vurderet som ‘ikke relevante’. Det har sågar efterfølgende vist sig, at den ene af de to slet ikke blev indsendt som en del af whistleblowerordningen, oplyser Team Jura.

Det skal nemlig gøres på en særlig måde for blandt andet at sikre, at det kan foregå anonymt, hvis man ønsker det, og at det er datasikkerhedsmæssigt forsvarligt. Desuden skal henvendelserne falde inden for følgende kategorier for at blive behandlet:

LÆS OGSÅ: Juraprofessor kritiserer whistleblowerordning

 • Strafbare forhold, for eksempel misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, herunder for eksempel forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el.lign.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, for eksempel undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el.lign.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, for eksempel om tjenesterejser, gaver, regnskabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, for eksempel i form af seksuel chikane eller anden grov chikane.
 • Overtrædelse af EU-retten fx. forbrugerbeskyttelse, folkesundhed samt miljøbeskyttelse.

I Herlev Kommune mener kommunaldirektøren, det er vigtigt at have en whistleblowerordning, også selvom den ikke umiddelbart ser ud til at blive brugt – endnu.

»Det er vigtigt, at der er en mulighed for, at du som medarbejder har mulighed for helt anonymt at tilkendegive forhold, som du mener kan være problematiske. Jeg tror, det er vigtigt i alle organisationer. Der er brug for, at hvis jeg som medarbejder oplever noget, som jeg vil gøre opmærksom på uden at sætte mig selv i spil, så findes der en kanal, hvor man i realiteten kan komme med kritik. Jeg håber, at alle dem med noget på hjerte benytter sig af det,« lyder opfordringen fra Jesper Zwisler.

Indberet – se hvordan du gør

Nabokommuner har fået indberetninger

17. december 2021 trådte Whistleblowerloven i kraft, og den betød, at virksomheder, private som offentlige, med mindst 250 ansatte skulle have etableret en whistleblowerordning inden den dato deriblandt altså Herlev Kommune. Virksomheder med 50 til 249 medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december 2023.

I Herlev Kommune er man altså godt i gang, selvom ingen har brugt ordningen. Det har de til gengæld i nabokommunerne.

For eksempel har man i Gladsaxe Kommune fra lovens ikrafttrædelse modtaget to henvendelser i kategorien ‘øvrige alvorlige forhold’. Det drejer sig om ansættelsesretlige forhold, og begge sager er både realitetsbehandlet og afsluttet i whistleblowerordningen, uden at der er indgivet politianmeldelse eller sanktioneret på anden vis, oplyser kommunen.

Jeg håber, at alle dem med noget på hjerte benytter sig af det

I Ballerup har man fået seks indberetninger i 2022. De omfatter hovedsageligt arbejdsmiljø og økonomi.

I Glostrup har man modtaget 15 indberetninger siden lovens start. De ligger alle inden for områder som potentielle overtrædelser af henholdsvist strafbare forhold, forvaltningsretlige principper, seksuel chikane, omsorgssvigt samt arbejdsmiljø og -sikkerhed. De fem er blevet vurderet uden for ordningen, fem er færdigbehandlet, mens fire stadig kører. En er bortfaldet.

Endelig oplyser Rødovre Kommune, at man slet ikke har modtaget nogen.

Kan også bruges til andet end datasikkerhed

Da whistleblowerloven blev indført, lavede man også en ekstern på landsplan, som Datatilsynet skulle stå for. Og som alle kan benytte.

Efter et år har man i en ny rapport konkluderet, at den nationale ordning bliver brugt, men ikke til alt det, den faktisk kan bruges til. 116 indberetninger er der kommet, hvoraf de 48 vedrørte offentlige myndigheder. I 30 af dem var der grundlag for at sende henvendelserne videre til relevante tilsynsmyndigheder til videre opfølgning. Men i to ud af tre indberetninger (66 procent), handlede det kun om databeskyttelse. Måske fordi ordningen også er placeret under Datatilsynet.

Derfor er budskabet nu, at ordningen også kan bruges til en masse andet. Den dækker nemlig alle indberetninger vedrørende brud på EU-retten, så det kan for eksempel være:

 • Miljøbeskyttelse
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse OG meget mere.

LÆS mere om ordningen her.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!