Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Kampen mod socialt bedrageri indbringer millioner til kommunen

Kommunens ’Kontrolfunktionen’ optjener årligt i snit 4,8 millioner kroner som følge af arbejdet med at forhindre socialt bedrageri og sikre en effektiv sagsbehandling. Men ikke alle pengene bliver betalt tilbage.

Kampen mod sort arbejde og borgere, der forsøger at snyde med sociale ydelser, er nok svær at vinde, men dermed ikke sagt, at man ikke skal kæmpe. 

Med ’Kontrolfunktionen’ har Herlev Kommune skabt sig et effektivt redskab, der årligt bringer ’tabte millioner’ tilbage til kommunen – både i besparelser og tilbagebetalingskrav. Det fremgår af et referat fra Arbejdsmarkedsudvalget.

LÆS OGSÅ: Afspærringen af Gråpilevej giver dårlig stemning

Besparelser, fordi man finder ud af, at en borger måske ikke længere er berettiget til den pågældende ydelse, og tilbagebetalingskrav, fordi en borger uretmæssigt har fået en ydelse, som vedkommende aldrig har været berettiget til. Det skal siges, at sådan noget både kan ske med vilje og utilsigtet. Det fortæller Nabila Tayyab, der er teamleder i Borgerservice, som Kontrolfunktionen hører under.

Husk oplysningspligten

’Det er bestemt ikke vores oplevelse, at alle vores omgørelsessager beror på et bevidst ønske om at omgå reglerne. Vi oplever i en del sager, borger fortælle, at de har glemt eller ikke har tænkt over, at de løbende skal huske at overholde deres oplysningspligt til deres sag i kommunen. Hvis en borger ikke har overholdt sin oplysningspligt om ændringer i ens forhold omkring økonomi, samliv, bopæl og så videre, kan det have betydning for retten til og/eller størrelsen af den sociale ydelse. Derfor kan en sag hos Kontrolfunktionen ende ud i et tilbagebetalingskrav,’ skriver hun i et svar til Herlev Bladet.

Det er bestemt ikke vores oplevelse, at alle vores omgørelsessager beror på et bevidst ønske om at omgå reglerne

Besparelserne og tilbagebetalingskravene vedrører hovedsageligt ydelser som kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge samt tilskud til økonomisk friplads. Dog er kontanthjælpsposten klart den største.

I 2021 opnåede Herlev Kommune således knap 4,5 millioner kroner i udbytte, hvoraf de knap 1,6 millioner var tilbagebetaling af kontanthjælp. Alt sammen takket være Kontrolfunktionens arbejde. 

Dog er det ikke alle tilbagebetalingskravene, der kan realiseres.

Får ikke alle penge igen

Hvorfor får I ikke alle pengene tilbage?

’Vi har desværre ikke mulighed for at lave en opgørelse over, hvor mange krav der reelt tilbagebetales. Grunden til at nogle krav ikke bliver tilbagebetalt er, at kravet kan bortfalde, hvis der ikke er et indkomstgrundlag for at betale pengene tilbage. Lovgivningen giver mulighed for, på nogle områder, at modregne i ydelser, fastsætte afdrag i forhold til indkomst og bortfalde kravet ved manglende indkomstgrundlag,’ forklarer Nabila Tayyab.

De penge, der trods alt indhentes, går tilbage til de respektive sagsområder, hvor de er taget fra. 

Tre fokusområder

Som nævnt er det kontanthjælpsområdet, der årligt er en af de ’store indtægtskilder’, men årets udbytte og antallet af sager varierer.

’Det kan være svært at spå om antal sager pr. år. Det afhænger meget af, hvor mange anmeldelser, Kontrolfunktionen modtager, samt hvor mange projekter, der gennemføres årligt. Af samme årsager har vi ikke svar på tendenser, der viser færre eller flere sager,’ skriver hun.

Gennemsnitligt over de sidste fem år har Kontrolfunktionen årligt fundet et udbytte svarende til 4,8 millioner kroner fordelt 586 sager, men tallene kan afhænge af flere forskellige ting som for eksempel kommunens fokusområder. 

Grunden til at nogle krav ikke bliver tilbagebetalt er, at kravet kan bortfalde, hvis der ikke er et indkomstgrundlag

I 2021 var der fokus på tre områder: Økonomisk friplads – hvor det kontrolleres, om enlige reelt er eneforsørgere. Kontanthjælp – hvor det kontrolleres, om kontanthjælpsmodtagere har en indkomst ved siden af kontanthjælp. Og Sygedagpenge – hvor det kontrolleres, om sygemeldte fortsat arbejder.

Derudover afhænger udbyttet også som nævnt af antal anmeldelser, som kommunen får ind – for eksempel fra anonyme borgere, kollegaer, myndigheder eller politiet.

Tværkommunalt projekt

Det er dog ingen tvivl om, at Kontrolfunktionen, der består af tre ansatte og en teamleder, nok ikke får mindre at lave de kommende år.

Herlev Kommune er nemlig som en af seks kommuner blevet udvalgt til pilotprojektet ’Styrket indsats mod socialt bedrageri’. Her skal kommunerne sammen med tre politikredse analysere indsatsen med henblik på at finde ud af, hvordan man kan styrke samarbejdet på tværs af myndigheder for at sikre, at borgere, der omgår reglerne for sociale ydelser, i højere grad opdages og retsforfølges.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!