Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Lokal rektor: Sådan bør eleverne fordeles på gymnasierne

På Christiansborg går forhandlingerne snart i gang for at løse problemet med ubalance i elevsammensætningerne på landets gymnasier. Rektor på Herlev Gymnasium og HF har en klar mening om, hvordan man kan komme problemerne til livs.

»Min påstand er, at man kan løse langt de fleste problemer med dårlig balance i elevsammensætningen ved at gøre det på den måde, at man går i gymnasiet i sit eget område.«  

Sådan lyder meldingen fra rektor på Herlev Gymnasium og HF, Jan Vistisen.

Med de ord taler han direkte ind i den dagsorden, som er på Christiansborg i øjeblikket, hvor der snart skal forhandles om fremtidens fordeling af elever på landets gymnasier. Årsagen er, at der nogle steder er tendens til, at elever med anden etnisk baggrund end dansk samler sig på få gymnasier. 

Med 47 procent elever med anden etnisk baggrund er Herlev Gymnasium og HF et af dem. 

Læs også: Slagsmål: Havde intet med gymnasiet at gøre 

Herlev er mangfoldig

Jan Vistisen mener, at vejen til en mere mangfoldig elevsammensætning på gymnasierne er ved, at man går på det nærmeste gymnasium med mennesker fra samme område.  

»I Herlev har vi både sociale boligbyggerier og folk, som kører i Tesla og bor i store villaer. Der er et meget blandet klientel,« siger han og fortæller, at ved at de unge mennesker går på det lokale gymnasium, vil mangfoldigheden følge med, og det vil udvide de unges horisont og gavne deres dannelse, og samtidig slipper de for at rejse langt for at gå i gymnasiet, som ellers er han oplevelse, at mange gør i dag.

Læs også: Politi og ammunitionsryddere på Herlev Gymnasium 

Ekspertgruppe anbefaler klynger af gymnasier 

De kommende forhandlinger på Christiansborg tager udgangspunkt i en rapport udarbejdet af en ekspertgruppe tilbage i februar, hvor forskellige løsninger er blevet vendt.

Her blev en såkaldt klyngemodel anbefalet, hvor elever inden for et geografik område kan søge ind på gymnasier i en klynge af tre eller flere gymnasier. Ifølge ekspertgruppen er den model fordelagtig, fordi den tager hensyn til elevers frie valg, men samtidig kan afhjælpe problematikken med for mange ikke etniske danskere på få gymnasier.

Det skyldes, at de 25 procent med dårligst karakterer fra folkeskolen, bør fordeles ligeligt ud på klyngens gymnaiser, mens de resterende fordeles ud fra prioritering inden for klyngen. Samtidig er tanken med ’klyngemodellen’ er, at den skal være fleksibel, således at man inden for klyngen kun fordeler eleverne på den måde, hvis elevsammensætningen giver udfordringer fagligt, pædagogisk eller socialt. 

Ifølge formanden for ekspertgruppen, Rikke Hvilshøj, vil man ikke fordele ud fra etnicitet, men ud fra karakterer, fordi etnicitet ikke er en fair måde at fordele udfra. Det er karakterer derimod, og da der ifølge hende er en sammenhæng mellem karakterer og etnicitet, er det et oplagt kriterium for fordelingen. Det oplyste hun til DR tilbage i februar.

Jan Vistisen kalder den anbefalede model ‘udemærket’, men han håber på en mere lokal model end den.

Mulige aftale fra 2022

Forhandlingerne er blevet udskudt fra foråret på grund af coronavirus. Tanken er, at en eventuel aftale skal have virkning fra skoleåret 2022/2023. 

Læs hele historien i denne uges avis 

 

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!