Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Lokalpolitiker: Herlev skal være landets bedste praktiksted

Det kniber med at tiltrække lærere og pædagoger til Herlev. Marco Damgaard (S) kommer i serien ‘Hvad vil du gøre ved det’ med sit bud på, hvordan Herlev bliver landets bedste praktiksted.

Hvilken udfordring i Herlev vil du gerne gøre noget ved?

»Jeg vil gerne, i løbet af de næste fire år, koncentrere mig om en udfordring, der handler om rekruttering og fastholdelse på børne- og skoleområdet. Helt konkret så handler det om, at vi bliver  endnu bedre til at rekruttere og fastholdt dygtige pædagoger, dygtige lærere og dygtige ledere… fordi det kommer til at være en af de store udfordringer. Jeg vil gerne være med til, at vi gør det rigtig godt i Herlev. Altså vi skal være super attraktive på de her områder.« 

Hvor stor er udfordringen i Herlev lige nu?

»Jamen udfordringen er størst på pædagog-fagligheden, men vi kan se også, at der begynder at være mangel på lærere også. Der, hvor vi kan se, at vi begynder at have flere vakante stillinger, det er i vores daginstitutioner. 

Er det uddannede pædagoger, er mangler?

»Ja, det er det nemlig. I sidste politiske periode, hvor jeg også var en del af det, dér tilførte vi markant flere penge på daginstitutionsområdet. Og det er entydigt godt… Det der så er en udfordring er, at vi gerne vil have ansat rigtig mange pædagoger, men det er svært at tiltrække uddannede pædagoger, så der skal vi jo så gøre os ekstra umage, så vi er den mest attraktive  kommune i Storkøbenhavn.« 

Og hvordan vil du gøre det?

»…Jeg har allerede nu som formand for Børne- og Uddannelsesudvalget været i snak med Herlev Lærerforening og med BUPL, hvor vi har snakket om en lærerfaglig mentorordning og en pædagogfaglig mentorordning på kommunalt plan. Så hvis du starter som nyuddannet pædagog i en af vores daginstitutioner, så skal vi have noget strikket sammen, så der kommer en mentorordning, så der faktisk kommer en dygtig, nyuddannet pædagog og kan være med til at følge ens arbejde…Der vil det være vigtigt, at det ikke kun er ’hvor er kaffemaskinen’, men at man snakker pædagogisk og didaktisk, og man får noget støtte fra en, der har erfaring og viden…«

Men når man snakker med lærere og pædagoger, så giver de jo tit udtryk for, at de har svært ved at finde tid til kerneopgaverne – altså undervisning og pasning af vores børn. Hvordan skal de finde tid til også at være mentor for de nye?

»Jamen, det er lige præcis derfor, at det her er en god idé for det, der sker normalt,  er, at der er en, der lige får et par timer til at være mentor. Og sådan en model skal det her ikke være. Det skal være sådan en model, hvor vi,  hvis vi kan finde ekstra ressourcer til at ansætte nogen by-dækkende, sådan så de faktisk har tiden til det, og så de rent faktisk dygtiggør sig i, hvordan man er en mentor. Så er det en meget mere ambitiøs mentorordning…«

Så det er nye stillinger?

»Ja, det er for at optimere det med, at når vi ansætter nye, så har de en professionel mentorordning. Og det her det er jo på idéplan, og så er der hele det her med, hvordan finder vi økonomien i det. Og det er det, vi skal kigge ind i.«

Landets bedste praktikplads

Findes det i andre kommuner?

»Nej ikke så systematisk og ikke som et samarbejde mellem kommune og fagforening…«

Så hvis du er pædagogstuderende på Campus Carlsberg eller lærerstuderende, så vil du sindssygt gerne søge praktik i Herlev

Hvad er tidshorisonten i det?

»Jeg kan ikke sige en præcis tidshorisont, men alt det jeg nævner her, det er noget, vi vil kigge ind i, i de kommende fire år.  En anden vigtig ting… Jeg har et ønske om at om fire år, så skal vi være Danmarks bedste kommune at være i praktik hos. Så hvis du er pædagogstuderende på Campus Carlsberg eller lærerstuderende, så vil du sindssygt gerne søge praktik i Herlev, fordi du ved, at du får et virkelig kompetent praktikforløb… Det skal være et politisk fokusområde.«

Men vil alle kommuner i landet ikke påstå, at de har det fokus?

»Jo, jo det vil de. Og derfor handler det jo også om at gøre det.«

Og hvordan gør man det?

»Det gør man gennem ledelse og gennem fokus og ved at få struktureret og systematiseret. Og så ved at have et samarbejde med Campus Carlsberg.«

Hvis man skal være Djævlens advokat, så kan man jo godt mene, at det her kommer lidt sent for de her rekrutteringsproblemer har jo været der længe og socialdemokraterne har jo haft indflydelsen længe, hvorfor er der ikke blevet gjort noget før?

»Ja, det er et godt spørgsmål, jeg tror bare, at der er jo rigtig mange ting at forholde sig til. Man kan sige, at der hvor vi er nu i forhold til rekruttering og fastholdelse,  det er der, hvor vi tværpolitisk har det som et fokusområde. Og det er jo noget, som jeg har startet op som formand for området. Og bedre sent end aldrig. Så det bliver godt.«

Frihed til de professionelle 

»Så er der et vigtig punkt og det er det her med frihed under ansvar til de fagprofessionelle i vores decentrale velfærdsorganisationer. Det er simpelthen en vigtig faktor, hvis vi skal have dygtige folk til at arbejde i Herlev Kommune…

Både pædagoger, lærere og ledere de vil gerne arbejde i en kommune, hvor der er mulighed for medinddragelse og medindflydelse, og det skal vi have oparbejdet… Der tror jeg også på fastholdelsesdelen er vigtig for, at man får lyst til at blive i Herlev Kommune«.

Men som udenforstående så lyder det jo som logik for burhøns, at medarbejdere skal inddrages og lyttes til. Hvordan er vi kommet der hen, hvor det er nødt til at være et indsatspunkt?

»Jeg synes, at det er klart, at vi i den sidste politiske periode så politikere blande sig helt ned på detailniveau, som ville bestemme ting om klassesammenlægninger, vi havde politikere, der ville bestemme, hvordan lærerne skulle løse deres faglighed og så videre. Det tror jeg ikke på er god kommunalpolitik… Der skal være en frihed. Som politiker skal man kigge indad også. Og det handler om ledelse, så der ligger et meget stort ansvar hos vores dygtige ledere.«

Hvad gik der galt 

Du siger Marco, at man som politiker skal se indad, og der skete jo nogle ting på skoleområdet, som jeg tror, at ingen kunne være uenige i var kørt skævt. Hvis du så skal se indad på socialdemokraternes vegne, hvad gjorde I så galt der?

»Man kan sige, jeg ved ikke præcis, hvad vi gjorde galt. Det jeg ved er, at vi er nødt til at være meget klare og tydelige på, hvad vi forventer af vores forvaltning og vores ledelse ude på skolerne. Og hvis vi ikke får det, vi forventer, så bliver vi nødt til også at tage det alvorligt. Og nogle gange er det nødt til at have nogle konsekvenser… Og det synes jeg faktisk også er sket i de her sager. Og efter sådanne sager, så sidder jeg da også og er med til at efterreflektere og  vurdere, om der var noget, vi kunne have gjort anderledes. Men jeg vil ikke være med til generelt set, at selv de mindste ting, dem skulle vi sidde og drøfte i kommunalbestyrelsen. Og så underminerer vi skolebestyrelserne, vi underminerer ledelsen og de fagprofessionelle. Og det synes jeg, vi skal passe på med.« 

 

Fakta om Marco Damgaard:

Parti: Socialdemokratiet

Alder: 37 år

Antal år i kommunalbestyrelsen: 4,5 år

Udvalgsposter: 

Familie- og Forebyggelsesudvalget (næstformand)

Børne- og Uddannelsesudvalget (formand)

Valgstyrer Herlev Hallerne

Skolerådet (formand)

Skolebestyrelsen Lindehøjskolen

Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Lindehøjskolen

Dialogforum (formand)

Motto: Alle børn og unge i Herlev, skal have mulighederne for et godt liv!

SÅDAN GØR VI

I denne serie giver Herlev Bladet alle medlemmer i den nye kommunalbestyrelse mulighed for at præsentere sig selv ved at svare på to spørgsmål: 

Hvilken udfordring i Herlev vil du gerne gøre noget ved?

Hvad vil du gøre ved det? 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!