Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Minister opfordrer KL til at sikre at journalister må filme kommunalbestyrelsesmøder

Indenrigs- og Boligminister, Christian Rabjerg Madsen (S) har i et brev til Danske Mediers direktør svaret positivt på spørgsmålet om, hvorvidt journalister skal have mulighed for at optage kommunalbestyrelsesmøder i lyd og billeder.

Snart kan herlevborgerne måske se frem til at kunne opleve Herlev Bladets dækning af kommunalbestyrelsesmøderne på film. I et brev fra indenrigs- og boligminister, Christian Rabjerg Madsen (S), til Danske Mediers direktør, Mads Brandstrup, skriver ministeren nemlig, at han vil opfordre Kommunernes Landsforening (KL), til at arbejde for, ‘at de kommunalbestyrelser, der endnu ikke streamer deres møder og/eller tillader mediernes optagelse af møderne, tager initiativer med henblik på at sikre dette’.

Som det er i dag må Herlev Bladet ikke for eksempel tage et billede eller en video på et kommunalbestyrelsesmøde og lave et opslag med det på de sociale medier. Det har Herlev Bladet gentagne gange bedt om tilladelse til blandt andet med det argument, at Herlev Bladet i dag er et digitalt medie, og det er vigtigt at kunne bruge de digitale platforme, hvis alle målgrupper skal kunne informeres om de folkevalgtes arbejde. Det har Herlev Bladet fået afslag på, og det har fået brancheorganisation Danske Medier til at gå ind i sagen og henvende sig til ministeren, der altså nu kommer med sin respons på sagen.

LÆS OGSÅ: Uforståeligt at nogle kommuner ikke tillader journalister at filme KB-møder

‘Jeg ser meget gerne, at alle kommuner giver borgerne mulighed for at følge møderne og de kommunale sager på afstand, for jeg synes, at det er et udtryk for en moderne åbenhedskultur,’ lyder det blandt andet i brevet fra Christian Rabjerg Madsen (S) til Danske Medier.

»Vi synes, det er meget glædeligt, at ministeren så klart melder ud. Vi har fra starten af sagt, at vi synes det er naturligt i 2022, at det skal være muligt for journalister at filme kommunalbestyrelsesmøder, så at ministeren erklærer sig så enig med os og endda retter henvendelse til KL, det er vi meget tilfredse med,« lyder det fra Mads Brandstrup.

Tror at kommuner vil følge opfordringen

»I en moderne virkelighed skal det være muligt for pressen både at være tilstede, men også at kunne gengive i lyd og billede dét, der bliver sagt. Sådan har det været i Folketinget i flere år. Man kan endda gå ind på de enkelte udvalgsmøder og følge med. Den moderne tilgang bør også udbredes til at gælde for kommunerne,« fortsætter direktøren, der tror, at alle kommuner, også Herlev, med tiden vil følge ministerens opfordring.

»Når indenrigsministeren skriver til KL med en klar opfordring om at sikre, at det kan finde sted, så føler jeg mig overbevist om, at så vil KL sende besked til sine medlemmer om at følge opfordringen. Det er til syvende og sidst en beslutning fra den enkelte kommunalbestyrelse, men jeg tvivler på, at man vil sidde sådan en opfordring overhørig,« vurderer han og fortsætter:

så at ministen erklærer sig så enig med os og endda retter henvendelse til KL, det er vi meget tilfredse med

»Der er jo nogle kommuner for hvem, det her vil være et nyt tiltag, men jeg tror ikke der er nogle kommuner som i ond vilje vil forhindre journalister i at have adgang til kommunalbestyrelsesmøderne og/eller filme fra dem. Det er andre hensyn, der ligger bag. Jeg tror også, at de kommuner i dag, der har en modstand imod det her, de kommer stille og roligt til at ændre praksis. Det er, synes jeg, klart for enhver, at selvfølgelig skal man tillade det, og det tror jeg også kommer til at ske i Herlev,« lyder det.

Opfordrer politikere og presse til at samarbejde

På samme måde som ministeren kommer Danske Mediers direktør også med en opfordring:

»Jeg synes, man se det som en kærkommen mulighed til at genoverveje sine praksissier og få lavet et setup, som gør det muligt. Også selvom der i udgangspunktet er nogle praktiske problemer med at få det gennemført. Hvis der er nogle bekymringer omkring den praktiske afvikling af det, så synes jeg man fra politisk side skal tage fat i de medier, der gerne vil filme og snakke om: ‘hvordan kan vi gøre det respektfuldt over for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, men også sikre at pressen får mulighed for at filme fra møderne’,« foreslår Mads Brandstrup.

Det er til syvende og sidst en beslutning fra den enkelte kommunalbestyrelse, men jeg tvivler på, at man vil sidde sådan en opfordring overhørig

I en årrække og med skiftende politikere i kommunalbestyrelsessalen har Herlev Bladet omtalt sagen om, hvorvidt journalister skal have lov til at filme kommunalbestyrelsesmøderne – noget der er op til den enkelte kommunalbestyrelse, men indtil nu har Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), ikke ville tillade journalister at filme. Senest udtalte han sig om sagen i denne artikel i Fagbladet Journalisten, hvor argumenterne imod blandt andet var risikoen for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke ville blive fremstillet ens med lige god lyd og billeder.

Dog har både Enhedslisten og konservative udtalt til Herlev Bladet, at man vil tage sagen op og arbejde på en løsning. Men der er endnu ikke sket noget.

I andre kommuner må man gerne

Danske Medier har tidligere oplyst, at cirka halvdelen af landets kommuner i 2019 havde givet tilladelse til, at der kunne filmes i kommunalbestyrelsessalen. Derudover fremgår det i brevet fra ministeren, at cirka tre fjerdedele af kommunerne streamer deres møder.

‘Jeg er stor tilhænger af mest mulig åbenhed om kommunalbestyrelsesmøderne rundt om i landet. Det er vigtigt for den offentlige debat og for borgernes indsigt og engagement i det lokale demokrati,’ skriver ministeren blandt andet.

Herlev Kommune har tidligere oplyst, at man i forbindelse med etableringen af det nye Rådhus Hjortespring arbejder på en løsning, så kommunalbestyrelsesmøderne i den nye sal skal kunne streames. Men man vil altså ikke give journalister lov til selv at filme møderne.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!