Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Nu er planen klar: Disse områder kan først få fjernvarme

Herlev Kommune har i samarbejde med Vestforbrænding lavet en udrulningsplan for, hvilke seks områder i Herlev, der kan få tilbud om fjernvarme - og hvornår.

Bebyggelser omkring Hjortespringvej, Herlevhuse, Eventyrkvarteret (nordlige del) og Tvedvangen er de områder i Herlev, der først får tilbud om at skifte fra olie og naturgas til fjernvarme. Det skal ske inden udgangen af 2027. Det fremgår af kommunens infoside.

Her står det også, at udkast til detailplanlægningen for udrulningen til de enkelte villaveje i disse områder forventes at ligge klart senest i begyndelsen af 2023.

LÆS OGSÅ: Herlev har Danmarks bedste taekwondoklub

De resterende områder, som må vente med et tilbud til perioden 2024-2028 er: Musikvarteret og Eventyrkvarteret (sydlige del), bebyggelser omkring Gammelgårdsvej, bebyggelser omkring Skinderskovvej og Hækmosen.

Hvad der ligger bag rækkefølgen

Hvad angår Hækmosen oplyser kommunen, at man sammen med Vestforbrænding undersøger muligheden for en midlertidig decentral kollektiv løsning, hvor man vil udnytte den lokale overskudsvarme og etablere en stor varmepumpe, som muligvis kan sikre et hurtigere alternativ til naturgassen for bebyggelserne her.

Ovenstående rækkefølge er blevet til på baggrund af en række kriterier, som skal sikre en ‘hensigtsmæssig og logistisk fordelagtig fjernvarmeudrulning’:

  1. En vurdering af om der er meget tæt bebyggelse (rækkehuse m.v.), hvor man vil kunne opleve ekstra støjgener, hvis der opsættes mange individuelle varmepumper.
  2. Den gennemsnitlige alder på naturgaskedler i de enkelte områder.
  3. Sammenhæng med udbygning i andre kommuner.
  4. Muligheden for at etablere midlertidige decentrale kollektive løsninger i enkelte områder.

I forhold til et miljø og et økonomisk perspektiv anbefaler Herlev Kommune, som verden ser ud nu, at de pågældende herlevborgere vælger og venter på en fjernvarmeløsning.

Planen for den første udrulning forventes behandlet politisk i oktober 2022.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!