Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Nu svarer Hovedstadens Letbane på kritikken

Siden afspærringen af Herlev Ringvej ved Mileparken har Herlev Bladet forsøgt at få letbaneselskabet til at forholde sig til kritikken fra Herlevs borgmester.

17 dage skulle der gå, før Hovedstadens Letbane var klar til at forholde sig til den kritik, som Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S) i skarpe vendinger rettede mod selskabet tirsdag 14. marts – et par dage efter udmeldingen om at afspærre Herlev Ringvej fra Lyskær til Herlev Hovedgade. Siden har Herlev Bladet forsøgt at få et mundtligt interview med en ansvarlig fra letbaneselskabet, men uden held. Hvorfor der skulle gå så lang tid, kan du læse mere om nederst, men først nogle svar fra projektdirektør for Hovedstadens Letbane, Henrik Bendsen, der i dag fredag ikke vil stille op til mundtligt interview, men gerne svare skriftligt på borgmesterens kritik.

LÆS KRITIKKEN HER: ”Jeg er rasende over letbanens håndtering“

Af den fremgik, at borgmesteren var ‘rasende’ over letbaneselskabets håndtering af afspærringen, som i første omgang blandt andet betød, at hele Musikkvarteret ville blive lukket inde, så bilister skulle over Rødovre for at komme til Herlev. Det fandt man dog en løsning på i kølvandet på borgmesterens udmelding, hvorfor bilisterne nu kan komme til og fra Musikvarteret via den ene vejbane på ringvejen til Lyskær.

Glad for kritik

Det er jo kommunerne langs letbanen, der ejer den, så hvad tænker Hovedstadens Letbane om at få så kras en kritik fra en af ejerne?

‘HL (Hovedstadens Letbane.red)  bygger 28 kilometer letbane på stort set samme tid på hele strækningen. Kører man langs Ring 3, så kan man se utallige dygtige medarbejdere, som gør det bedste de kan for at skabe et unikt og grønnere tilbud om kollektiv transport. Det ved vi godt ikke kan ske, uden at det går ud over nogen og vil genere andre på flere punkter. Derfor er det godt med kritik, så vi sammen kan gøre hinanden klogere og bedre, som eksempelvis i Herlev, hvor vi sammen fandt en ny og bedre løsning, som ville genere færre borgere. I HL lytter vi til kommentarer fra vores naboer og brugere af veje, cykelstier og fortove, hvilket er med til at sikre de bedste løsninger for alle involverede,’ lyder det skriftlige svar.

Hvad er din oplevelse af jeres samarbejde med kommunerne?

‘Jeg synes, vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med alle kommunerne, hvor vi får skabt mange gode fælles løsninger.’

Det ved vi godt ikke kan ske, uden at det går ud over nogen og vil genere andre på flere punkter. Derfor er det godt med kritik, så vi sammen kan gøre hinanden klogere og bedre

Herlev Bladet har tidligere skrevet historier om borgere, som ikke føler sig hørt i forbindelse med letbane-arbejde, der påvirker deres hverdag. Hvad er dit indtryk/oplevelse af Hovedstadens Letbanes kommunikation med og inddragelse af borgerne?

‘Man kan som borger altid komme i kontakt med Hovedstadens Letbane. Man kan maile på info@dinletbane.dk eller ringe på 72424500 døgnet rundt. Man kan også følge hele byggeriet på dinletbane.dk. Vi besvarer alle henvendelser altid. Når der så sker større ændringer, som eksemplet i Herlev, så varsler vi berørte borgere med fysiske opslag i postkasser og på opgangsdøre. Selvfølgelig vil vi altid gerne gøre det bedst muligt for borgerne, så vi tager hele tiden erfaringerne med os.’

Det er kommunerne, der ejer HL. Alligevel er der eksempler på borgere, som er i tvivl om, hvor de skal rette kritikken hen, hvis de er utilfredse me noget. Hvad tænker du om det?

‘Det er Hovedstadens Letbane som står for hele anlægsarbejdet i samarbejde med kommunerne. Men det er til HL at man skal rette kritikken, og det kan man gøre på info@dinletbane.dk   eller på 72424500.’

Prioriterede løsning frem for pressen

Herlev Bladet har som nævnt forsøgt at få et mundtligt interview siden 14. marts, men Hovedstadens Letbane havde ingen kommentarer. Heller ikke på den løsning, som man efter fælles dialog fandt med Herlev Kommune og præsenterede torsdag 16. marts.

Herlev Bladet har på borgernes vegne forsøgt at få svar fra HL på, hvad der gik galt i forhold til ovenstående, om det giver anledning til selvransagelse, men uden held. Hvorfor har HL ikke villet svare?

‘Al erfaring gør os klogere, og både vi og Herlev kommune har lært af det her. HL vil altid gerne svare på spørgsmål, også de kritiske, men her var det vigtigste at finde en løsning, så det prioriterede HL.’

Hvad tænker du om det indtryk borgerne kan få af HL, når man ikke vil svare på kritikken?

‘HL svarer vedvarende på spørgsmål og lytter til kritik fra borgerne via info@dinletbane.dk, og i HL er vi trygge ved den dialog.’

Herlev Bladet har efter at have modtaget de skriftlige svar sendt en række opfølgende spørgsmål til Hovedstadens Letbane, men Hovedstadens Letbane har ikke haft mulighed for at svare fredag. Herlev Bladet følger op på sagen.

De opfølgende spørgsmål:

  1. Hvad gik der galt set fra jeres stol i kommunikationen med kommunen – borgmesteren udtalte, at han ikke endeligt havde godkendt planerne?
  2. Ifølge borgmesteren gik I på kompromis med et væsentligt princip om at holde ringvejen åben, hvis man gør det, skal han inddrages, hvorfor gjorde I ikke det?
  3. Hvad vil I konkret bruge kritikken til i forhold til samarbejdet med kommunerne?
  4. Hvorfor kan I ikke både arbejde på en løsning og prioritere at informere pressen – og dermed borgerne?

Derudover har Herlev Bladet også spurgt om et mundtligt interview med den øverst ansvarlige – bestyrelsesformand for Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen, i forhold til kommunikationen og samarbejdet med kommuner og borgere med udgangspunkt i erfaringerne fra Herlev.

Hovedstadens Letbane oplyser, at formanden ikke ‘kan’ stille op til interview om ovenstående, da det ligger uden for hans område, fordi det er for specifikt og afgrænset, hvor han mere udtaler sig om de overordnede forhold såsom årsrapporten.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!