Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Opsigtsvækkende kendelse i Louise-sagen: Byretten kommer anklageren imøde

I en kendelse har Retten i Glostrup fredag tilladt anklageren at bruge de fleste allerede fremlagte skjulte lydoptagelser i Louise-sagen som beviser.

Må den hemmelige politiagents skjulte lydoptagelser fra fængslet med den tiltalte i Louise-sagen bruges som beviser i sagen, eller må de ikke? Både anklager og forsvarer i Louise-sagen fra Elverparken har sikkert ventet i spænding frem til i dag fredag, hvor de juridiske dommere skulle tage stilling til det, der kan blive afgørende for sagens udfald. Anklagemyndigheden har nemlig bygget store dele af sin sag op på, at lydoptagelserne inkriminerer den tiltalte i en grad, som kan være med til at få ham dømt skyldig.

I en kendelse fredag fra Retten i Glostrup fremgår, at ‘retten har bestemt, at lydoptagelserne og politiagentens forklaring i det væsentlige kan indgå i sagen som bevis.’

Det betyder, at de fleste skjulte lydoptagelser af samtaler mellem en undercover politiagent og den 29-årige talte i Enner Mark og Nørre Snede fængsler må bruges som beviser i sagen. En tilfreds specialanklager Bo Bjerregaard udtaler i en pressemeddelse:

»Jeg er tilfreds med, at retten et langt stykke hen ad vejen er enig i, at optagelserne kan indgå som bevis i sagen. Anklagemyndigheden vil nu nærlæse kendelsen og overveje, om der er grundlag for at gå videre til landsretten med den del af afgørelsen, hvor anklagemyndigheden ikke har fået medhold,« lyder det.

Ulovlige beviser

Om årsagen til, at det ikke er alle lydoptagelser, der må bruges, fremgår det af kendelsen:

Samtalerne mellem tiltalte og infiltratoren Frank i lydoptagelserne den 18. og 21. november 2020 har karakter af afhøringer og er ulovligt tilvejebragte beviser. Der foreligger en krænkelse af retten til ikke at udtale sig og forbuddet mod selvinkriminering, som udgør helt centrale elementer i relation til en mistænkt eller sigtets retsstilling. Da der er tale om en grovere konventionskrænkelse kan lydoptagelserne den 18. og 21. november 2020 – samt lydoptagelserne den 22. november 2020, som har sammenhæng hermed – ikke indgå som beviser i sagen.

Der er blandt andet tale om politiagenten og tiltaltes sidste samtale på en gårdtur i Enner Mark Fængsel, før politiagenten forlader fængslet. Det er kommet frem i retten, at politiagenten forud for samtalen var blevet instrueret af sin styringsofficer til at gå lidt hårdere til tiltalte, hvilket han også gør ved blandt andet at sige, at han ikke tror på tiltaltes historier og fisker efter en anden forklaring. Noget der gør tiltalte frustreret. Om de to blev direkte uvenner som følge af det, er der uenighed om, men sikkert er det, at det ikke var værre end, at de mødtes igen nogle måneder efter, da tiltalte var flyttet til et nyt fængsel i Nørre Snede.

LÆS hele kendelsen her.

Hovedpunkter fra kendelsen:

  • På baggrund af det ovenfor anførte finder retten ud fra en samlet helhedsvurdering, at infiltrationen af tiltalte var et proportionalt efterforskningsmiddel. Retten bemærker herved, at infiltration som metode i dette tilfælde kunne accepteres, da der var tale om særdeles alvorlig kriminalitet, og andre efterforskningsmetoder var udtømte.
  • Da der forelå helt særlige omstændigheder, var det efter en samlet og konkret vurdering ikke i strid med grundlæggende retsprincipper, herunder EMRK artikel 6, stk. 1, at infiltrationen af tiltalte fandt sted i et fængsel, hvor han var indsat til afsoning af en dom.
  • Retten til ikke at inkriminere sig selv vedrører først og fremmest respekten for tiltaltes ønske om ikke at ville udtale sig. Det centrale er således respekten for den anklagedes vilje.
  • De afspillede video- og lydoptagelser af samtalerne mellem tiltalte og infiltratoren Frank i Enner Mark Fængsel, der ligger forud for den 18. november 2020, samt de afspillede rumaflytninger fra tiltaltes celle i Enner Mark Fængsel for så vidt angår optagelser, der ligger forud for den 18. november 2020, kan indgå som beviser i sagen.
  • De afspillede lydoptagelser af samtalerne mellem tiltalte og infiltratoren Frank fra besøgsrum i Nørre Snede Fængsel samt de afspillede rumaflytninger fra tiltaltes celle i Nørre Snede Fængsel kan indgå som beviser i sagen.
  • De afspillede lydoptagelser af samtalerne mellem tiltalte og infiltratoren Frank i Enner Mark Fængsel fra den 18. og 21. november 2020 samt rumaflytningerne fra tiltaltes celle i Enner Mark Fængsel fra den 21. og 22. november 2020 kan ikke indgå som beviser i sagen.
  • Vidneforklaringen afgivet af polititjenestemand 488 A, infiltratoren Frank, kan – bortset fra vidnets forklaring vedrørende lydoptagelserne den 18., 21. og 22. november 2020 – indgå som bevis i sagen.

Det forventes, at forsvarer Christina Schønsted vil kære afgørelsen til landsretten med opsættende virkning.

De næste retsmøder er 27. september til proceduren og 10. oktober til afklaring af skyldsspørgsmålet og dom.

LÆS MERE: Louise-drab dag 13: Udskydes til efter sommer

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!