Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Louise-drabet dag 13: Udskydes til efter sommer – se her hvornår

Tidsplanen for Louise-sagens videre forløb blev drøftet fredag i retten. Der er mange uvisheder.

Efter sidste retsmøde i sagen om drabet på Louise Borglit i Elverparken er sagens skæbne uvis, og det har fredagens 13. retsmøde i sagen ikke ændret på.

Her skulle der lægges en tidsplan for anklagers og forsvarers procedurer samt domsfældelse. Derudover blev parterne enige om i stedet for som planlagt at fristforlænge den 29-årige tiltaltes varetægtsfængsling med fire uger, forlængede man den indtil, der var afsagt dom. Og hvornår er så det?

LÆS OGSÅ: Louise-sagen – barsnak eller ulovlig afhøring?

På retsmødet blev advokater, de juridiske dommere og nævninge enige om, at man reserverer 27. september til proceduren og 10. oktober til afklaring af skyldsspørgsmålet og dom.

Forinden kundgjorde retsformand Henrik Munkholm, at kendelsen/afgørelsen på spørgsmålet om, hvorvidt de hemmelige lydoptagelser fra Enner Mark og Nørre Snede fængsler må bruges som beviser i retten, kommer 30. juni klokken 13. Han tilføjede, at det ikke vil ske i forbindelse med et retsmøde, men understregede, at udfaldet kommer til at få betydning for tidsplanen.

Anker til Højesteret

»Uanset resultatet af kendelsen må det formodes at anklager eller forsvarer vil kære til landsretten, og det må forventes, at det sker med opsættende virkning. Tidspunktet for hovedforhandlingen må derfor være tidspunktet, hvor afgørelsen fra landsretten kan forventes,« forudsatte retsformanden.

Det fik advokaterne til at drøfte, at såfremt landsretten tager stilling til spørgsmålet, så vil en af dem højst sandsynligt anke til Højesteret, hvis opgave det netop er at drøfte principielle sager, der kan få betydning for andre sager. Højesteret tager nemlig ikke stilling til skyldsspørgsmålet, som bliver endeligt afgjort i landsretten. Derimod kan Højesteret tage stilling til, om reglerne er anvendt rigtigt.

Hvis det sker, vil sagen altså skulle skubbes yderligere. Retsformanden fastslog dog vigtigheden af i første omgang at få lavet en tidsplan, og så må man tage stilling til en eventuel ny udvikling på det tidspunkt.

Advokaterne drøftede også et andet scenarium: Nemlig at landsretten vælger at udskyde sin beslutning om kendelsen til efter dom og i forbindelse med en eventuel ankesag.

Uanset hvad kan tidsplanen for sagen, som det ser ud nu, udvikle sig i flere forskellige retninger.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!