Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

OVERBLIK: Oversvømmelser i Musikkvarteret – sådan opstod de og sådan løses de

Ifølge HOFOR kræver det en omfattende operation at få bugt med oversvømmelserne i Musikkvarteret, hvorfor der både arbejdes med kort- og langsigtede løsningsmodeller.

I mange år har beboerne i Musikkvarteret måtte leve med oversvømmede kloakker ved skybrud og kraftig regn. Et tilbagevendende problem, der hovedsageligt skyldes, at området ligger så lavt, at vandet ikke kan ledes væk på naturlig vis. Derudover er der pt. ikke hjemmel til at pumpe grundvandet, som står højt, væk, og endelig er opsamlingsbassinerne til regnvandet ikke er store nok. Seneste oversvømmelse var lørdag sidste uge, hvor vandstanden steg så meget, at nogle beboere på demonstrativ vis sejlede rundt i kano på vejene. Men nu er der måske håb.

Herlev Kommune og forsyningsselskabet HOFOR har nemlig samarbejdet om en plan, som skal få bugt med vandmasserne.

Store rør og bassiner

‘Der er store udfordringer med oversvømmelser, når det regner i og omkring Musikkvarteret i Herlev, som ligger meget lavt, hvorfor det er svært at lede vandet væk. Det er noget, vi sammen med Herlev Kommune har arbejdet på at finde løsninger på længe. Vi har nogle konkrete løsninger, og det handler nu om at finde den kombination, hvor vi løser udfordringerne bedst muligt, med respekt for den udgift, det giver vandkunderne i Herlev,’ skriver Brian Hansen, konstitueret forsyningsdirektør for vand og spildevand i HOFOR, i en mail til Herlev Bladet.

LÆS Herlev Bladets tema om oversvømmelserne

Han fortsætter:

‘Det er ikke en nem løsning. Det kræver, at vi lægger nogle meget store rør ned i kvarteret, får lavet bassiner, ført vandet videre under motorvejen til andre bassiner ved Kagsåen, hvorfra vandet kan løbe i åen, når bassinet er fyldt og ellers efter regnens ophør løbe tilbage i ledningen mod renseanlægget,’ lyder det fra Brian Hansen, der også påpeger, at sådan en løsning tager tid.

vi lægger nogle meget store rør ned i kvarteret, får lavet bassiner, ført vandet videre under motorvejen til andre bassiner ved Kagsåen, hvorfra vandet kan løbe i åen, når bassinet er fyldt

Først i 2024

‘Alene at lave ét af de bassiner, vi skal bruge, er et stort projekt, og det kan tage lang tid at beregne, hvordan et bassin bedst bliver placeret og bygget for at få mindst mulig effekt på miljøet omkring. At få rør under motorvejen er også et stort projekt i sig selv. Men nu er der en løsning, og så skal vi have alle detaljer og tilladelser på plads. Det vil derfor tage et par år, før vi kan begynde at grave og det er for tidligt at sige, hvornår vi kan være færdige. Men vi er i gang,’ forklarer han i mailen.

SE kommunens klimaplaner her.

Der kan selvsagt nå at løbe meget vand på og under vejene inden da, og det er HOFOR-direktøren også klar over. Derfor arbejder man også sideløbende på noget midlertidigt damage control af hensyn til beboerne i Musikkvarteret.

‘Vi kigger også fortsat på, om der er nogle mindre tiltag, vi kan iværksætte, mens vi venter på løsningen. Vi kan ikke fjerne problemerne, men måske mindske antallet af gange, hvor beboerne oplever problemer,’ skriver han.

Derfor stiger grundvandet

Udover den plan, som Herlev Kommune og HOFOR, vil søsætte, er der også en mulighed for, at den kommende nationale klimatilpasningsplan kan gavne Musikkvarteret, såfremt der bliver åbnet for, at forsyningsselskaber og kommuner må pumpe overfladenært grundvand væk. Noget der pt. ikke er hjemmel til i lovgivningen, men noget som blandt andet Herlevs borgmester tidligere har udtalt, at han arbejder for, at der kan komme.

LÆS mere om Herlevs problemer i denne rapport fra KL og Danva

Vandproblemet i Herlev er nemlig stigende. Det skyldes, at man tidligere har pumpet efter drikkevand til København flere steder i Herlev, men siden 1990’erne har reduceret ‘vandindvindingen’, som det hedder, med 70 procent. Det har medført, at grundvandet er steget med fem til syv meter, ‘så det i dag ligger 1-1,5 meter under terræn flere steder i kommunen, primært i den sydlige del, i Eventyrkvarteret, Musikkvarteret og Erhvervskvarteret’, står der i KL og Danvas rapport. Dertil kommer, at oprensning af den forurening, der kan være i nærheden af pumperne, ikke prioriteres først, fordi drikkevandsinteressen ikke er så stor længere.

Herlev Bladet har spurgt Miljøministeriet om status for Den Nationale Klimatilpasningsplan og modtaget følgende svar på mail.

‘Miljøministeriet oplyser, at der er udarbejdet udfordringsbilleder og gennemført et grundigt analysearbejde, som er ved at blive færdiggjort. Regeringen vil på den baggrund præsentere et udspil efter sommerferien med henblik på forhandlinger.’

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!