Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Politikere vil indføre røgfri arbejdstid for kommunalt ansatte

Størstedelen af kommunerne i Danmark har allerede indført røgfri arbejdstid for sine ansatte, og nu skal Herlev med på vognen.

77 ud af landets 98 kommuner har indført røgfri arbejdstid for sine ansatte, og tre er på vej. Måske fire, for på det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien onsdag, besluttede partierne at gå videre med et forslag om netop at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte. Foreslaget er stillet af konstitueringsgruppen: Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), SF-Socialitisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø). Og for så vidt bakkede konservative også op dog med et ændringsforslag om, at hjemmearbejdspladser går fri. Noget der senere blev nedstemt.

Hvorfor sådan et forslag først kommer nu, blev også berørt flere gange af politikerne:

»Man kan roligt sige, at på det område er vi ikke first movers. Det handler på ingen måde om at fratage nogen mennesker retten til at ryge, men om at sikre andre mennesker. Sikre sunde arbejdspladser og omgivelser og om at forebygge rygning blandt børn og unge,« sagde Gitte Friberg Bomholdt (S), formand for Sundheds- og Voksenudvalget, på kommunalbestyrelsesmødet.

Hun uddybede, at forslaget også kommer på baggrund af den sundhedsprofil for 2021, der blev lavet af kommunen, og som viser, at Herlev blandt andet har en højere procentdel af daglige rygere og storrygere sammenlignet med nabokommunerne.

Et stærkt signal

Også Jeanett Lauenborg fra de konservative var inde på, at det er på høje tid, at Herlev også kvitter smøgerne – og snus for den sags skyld.

»Vi følger naturlige den samfundsudvikling, der er, ved at understøtte et bedre arbejdsmiljø, og vi er efterhånden et mindretal, som endnu ikke er hoppet med på vognen. Egentlig er vores holdning, at vi ikke vil bestemme over folks frie valg, men nu er det sådan med rygning, at det også påvirker omgivelserne og også på afstand. Så det er ikke et punkt til højrebenet, fordi det er et indgreb mod den personlige frihed,« understregede hun og påpegede, at røgfri arbejdstid også vil give mere tilstedeværelse fra personalet til for eksempel hyggestunder til plejehjemsbeboere.

»Så når nu de folkevalgte ikke tør tage opgøret med industrien i forhold til at sætte priser op på tobak, så kan vi som lokalpolitikere i det mindste tage borgernes helbred alvorligt,« sagde hun.

ANDRE HISTORIER: Nyt positivt tilsyn var en fejl

Netop den signalværdi og rolle syntes Ibrahim Benli fra Enhedslisten også skal være budskabet med sådan et forslag:

»At vi tager et kollektivt ansvar for folks sundhed. Dermed mener jeg ikke, det er et indgreb i den personlige frihed, fordi vi lever i en tid, hvor vores accept af, hvor langt den personlige frihed har rykket sig, den har sådan set også ændret sig. Min frihed skal ikke være på bekostning af andres sundhed,« understregede han og tilføjede:

»Så tror jeg også, det vil være et stærkt signal også blandt vores sundheds- og omsorgspersonale at overholde den røgfri arbejdstid. Der har vi et ansvar over for de beboere, hvis helbred vi er sat i verden for at tage hånd om,« sagde han.

Vil tage lang tid

Mange vil have ordet til punktet, som kom til at fylde halvdelen af onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. En af de andre medstillere til forslaget, SF, anså det på samme måde som Enhedslisten heller ikke for et indgreb i den personlige frihed at indføre røgfri arbejdstid – også på hjemmefronten.

»I forhold til hjemmearbejdspladser vil jeg gerne slå et slag for, at vi holder fast i, at det her er også for den enkelte medarbejders skyld. Derfor kommer vi ikke til at bakke op om de konservatives tilføjelse,« lød det fra Betina Skovby, der også havde en pointe i, at forslaget vil komme mange gode til.

»Nogle ledere kommer til at være bussemænd, men min erfaring siger mig, at også mange medarbejdere tager det her som en lettelse,« vurderede hun.

det vil være et stærkt signal også blandt vores sundheds- og omsorgspersonale at overholde den røgfri arbejdstid

Det fik Marco Damgaard fra Socialdemokratiet til at nævne, at et af resultaterne i Sundhedsprofilen faktisk viste, at 78 procent af de medvirkende herlevborgere, som røg dagligt, ønskede at holde op.

»Man ved, at det her virker. Derfor er det vigtigt for Socialdemokratiet, at det hedder røgfri arbejdstid og ikke bare røgfri arbejdsplads som nu. Man har frihed til at ryge i sin fritid, men ikke i sin arbejdstid. Vi bør også fremhæve, at det er afhængighedsskabende og svært at komme af med sit misbrug, og det skal vi hjælpe med,« sagde han.

Før forslaget kan føre til en egentlig indstilling, som politikerne skal forholde sig til, skal det høres hos kommunens MED-organisation og i Økonomi- og Planlægningsudvalget, som har personaleansvaret. Der er nemlig mange ting, som skal afklares først. Blandt andet hvad man kan gøre for de ansatte, som ryger. For eksempel i form af støtte og rygestopkurser, og hvordan man skaber en sund pausekultur og så videre. ‘Under alle omstændigheder vil indførelse af røgfri arbejdstid ikke ske over natten’, som der står i forslaget.

Tal

· Ifølge Sundhedsprofilen 2021 ryger 14 procent af herlevborgerne dagligt (3.100 personer i kommunen).

· Tre procent bruger E-cigaretter, og tre procent bruger røgfri tobak og/eller nikotinposer.

· Andelen af daglige rygere er i Herlev Kommune en procent over gennemsnittet i Region Hovedstaden. Syv procent betegnes som storrygere, og dette er 1,7 procent over gennemsnittet i Region Hovedstaden (statistisk signifikant forskel).

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!