Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Nyt positivt tilsyn på dagbehandlingstilbud i Herlev var en fejl

To tilsynsrapporter lavet med kort mellemrum giver vidt forskellige billeder af kvaliteten på Idrætsakademiet i Herlev, der tager sig af børn med helt særlige behov.

Artiklen er fredag klokken 16:55 blevet præciseret med oplysningen om, at tilsynet gennemført i maj var uanmeldt.

Kvaliteten på det private dagbehandlingstilbud Idrætsakademiet, der ligger i Herlev, er siden en kritisk og »stærkt utilfredsstillende« tilsynsrapport fra marts, i fremgang.

Det fortæller Camilla Ottsen, der er centerchef for dagtilbud og skole i Herlev Kommune, til Herlev Bladet.

Men vejen til den konklusion har lige som tilsynet fra marts været noget broget. For i processen er der sket fejl.

Fejl, der både har betydet en ny tilsynsrapport fra maj på Idrætsakademiets hjemmeside, der tegner et betydeligt bedre billede af kvaliteten på stedet, end rapporten i marts gør det, og fejl, der gjorde, at den mindre gode tilsynsrapport fra marts pludselig var forsvundet fra Idrætsakademiets hjemmeside.

For at forstå processen må vi en smule tilbage i tiden.

To måneders forskel

I marts 2023 blev der gennemført et uanmeldt tilsyn på Idrætsakademiet, som Herlev Kommune valgte at gennemføre, efter flere havde henvendt sig til kommunen med en bekymring for kvaliteten på stedet.

Og af rapporten fra marts fremgik det da også, at der var en del at hente på kvaliteten. Eleverne oplevede blandt andet ikke at få den hjælp, de skulle have, at lærerne reagerer for sent på konflikter, og at de voksne på stedet ikke har nogen erfaring med konflikthåndtering eller med elever med vanskeligheder eller diagnoser – og det er ellers Idrætsakademiets målgruppe.

Andre historier: Anerkendt taekwondo-træner starter ny forening efter uenighed

Medarbejderne følte heller ikke, at de har de rette, faglige kompetencer, skæld ud bruges som pædagogisk virkemiddel, og der er stor personaleomsætning.

I maj 2023 blev der så gennemført et nyt uanmeldt tilsyn på Idrætsakademiet. Og det tilsyn tegner et noget anderledes billede af kvaliteten på stedet.

Her fremhæves det blandt andet, at Idrætsakademiet er et velfungerende tilbud, og at der er iværksat de relevante tiltag for at genoprette kvaliteten. Elever fremhæver i dette tilsyn, at medarbejderne er gode til at håndtere konflikter, at de får den fornødne hjælp og medarbejderne vurderes samlet til at have relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen.

Fejl fik BDO forbi til tilsyn

Hvordan kan to tilsynsrapporter med to måneder mellem sig vise to så forskellige ting, tænker du måske?

En del af forklaringen skal findes ved, at der er sket en fejl. Det er nemlig to forskellige virksomheder, der har gennemført tilsyn med Idrætsakademiet – BDO og CPH Facilitation.

Fordi Idrætsakademiet ligger i Herlev, er Herlev Kommune forpligtet til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet på stedet. Tidligere er det virksomheden BDO, der har stået for det tilsyn.

Men Herlev Kommune besluttede i begyndelsen af året at anvende en anden og mere grundig tilsynsmodel. Det er derfor nu CPH Facilitation, der står for tilsynene med Idrætsakademiet. Det oplyste Herlev Kommune Idrætsakademiet om.

»Tidligere er det Idrætsakademiet, der har bestilt tilsynet hos BDO og afleveret det hos os, når det er blevet gennemført. Men Herlev Kommune har oplyst Idrætsakademiet om, at det nu er CPH Facilitation, der står for tilsynet, og i den forbindelse har Idrætsakademiet ved en fejl ikke afmeldt BDO-tilsynet,« forklarer Camilla Ottsen.

Andre historier: Louise-drabet dag 11: Pludselig usikkerhed om sagens fremtid

BDO kom derfor forbi Idrætsakademiet for at gennemføre et uanmeldt tilsyn, som virksomheden plejer.

Herlev Bladet har bedt om et interview med Idrætsakademiet om det nye tilsyn og de fejl, der betød at BDO gennemførte tilsyn i maj, selvom virksomheden ikke længere var den tilsynsførende med stedet. Idrætsakademiet har sendt skriftlige svar på Herlev Bladets spørgsmål.

Her bekræfter Idrætsakademiet, at det ikke længere er BDO, der står for tilsyn på stedet, men at en tidligere booking betød, at BDO kom forbi til tilsyn, der altså var uanmeldt.

Kommunens tilsyn gælder

Da Herlev Kommune ikke længere benytter BDO som tilsynsførende virksomhed, vil CPH Facilitation fortsat føre tilsyn med Idrætsakademiet, indtil kommunen er tilfreds med kvaliteten på stedet.

Og CPH Facilitation har faktisk været forbi til endnu et tilsyn på stedet siden marts. Og i deres nye tilsyn var der faktisk kvalitetsfremgang at spore. Rapporten fra det tilsyn forventer Camilla Ottsen er klar inden sommerferien.

Medtager Herlev Kommune så BDO’s tilsyn i vurderingen af kvaliteten på Idrætsakademiet?

»For Herlev Kommune er det vigtigt ikke at skabe en konflikt mellem de to tilsyn. Men vi kommer til at bruge vores egne tilsyn, og vi er også enige med Idrætsakademiet om at fortsætte med et tæt samarbejde, indtil kvaliteten er bragt op – vi har altså et fælles ønske om et tæt samarbejde, indtil vi er helt i mål. Vi har også talt med Idrætsakademiet om divergensen mellem BDO’s rapport og vores, og der er enighed om, at der ikke skal være strid om, hvilken rapport der er den rigtige.«

På et tidspunkt var tilsynsrapporten fra marts gennemført af CPH Facilitation fjernet fra Idrætsakademiets hjemmeside. Hvad var jeres reaktion på dette?

»Vi spurgte til det, og der var sket en fejl fra en IT-medarbejder. Men fejlen er rettet, og tilsynet ligger nu igen på hjemmesiden. Det er som sagt Herlev Kommune, der er tilsynsførende med Idrætsakademiet, og derfor er det også vores tilsyn, der gælder.«

Samme forklaring giver idrætsakademiet, der oplyser, at fejlen er rettet.

Arbejdet kommer til at fortsætte

Selvom rapporten over det nye tilsyn foretaget af CPH Facilitation endnu ikke er blevet udgivet, fortæller Camilla Ottsen altså, at der er sket en generel fremgang – men der er fortsat en del arbejde, før kvaliteten er i top.

»Siden sidste tilsyn er kommunen blevet orienteret om, at der blevet ansat to ledelseskonsulenter og en leder med skolefaglig erfaring og kendskab til folkeskoleloven, og det var et af de kritikpunkter, vi havde, som er blevet bragt på plads. Vi efterspurgte også yderligere data i forbindelse med Idrætsakademiets handleplaner, og det har vi også fået,« fortæller Camilla Ottsen og afslutter:

»Jeg har en forventning om, at kvaliteten er rettet betydeligt op, når vi når sommerferien, men stedet bærer stadig præg af en stor personaleudskifting og et behov for ledelsesmæssig struktur, og derfor kommer arbejdet også til at fortsætte efter sommerferien.«

Idrætsakademiet oplyser ligeledes, at kvaliteten på stedet nu er hævet.

»Der er igennem hele perioden arbejdet intensivt på alle områder. Den nye ledelse har betydelige kompetencer inden for alle områder både ledelse og undervisningsmæssigt. Det afspejler sig på elevernes afgangseksamener med deres flotte resultater, hvor flere har opnået 12. Vi oplever, at både ansatte og elever trives, samt at vi alle ser frem til skoleåret 2023/2024,« skriver Idrætsakademiet.

Herlev Bladet ville gerne have spurgt Idrætsakademiet, hvordan man har arbejdet på alle områder siden første tilsyn i marts, og hvordan man på bare to måneder ifølge Idrætsakademiet selv har kunne øge kvaliteten så betydeligt. Herlev Bladet ville også gerne have haft svar på, hvad årsagerne til den store personaleomsætning er, men de svar har vi ikke fået.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!