Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Louise-drabet dag 11 – pludselig usikkerhed om sagens fremtid

Retssagens efter planen næstsidste dag varede få minutter efter, at retsformanden havde oplæst en kendelse fra Østre Landsret. Nævningene nåede end ikke at møde op.

Alt er pludselig blevet kastet op i luften i retssagen omhandlende drabet på den 32-årige Louise Borglit 4. november 2016.

Det skete efter, at retsformand Henrik Munkholm torsdag læste en kendelse op fra Østre Landsret givet 14. juni. Den kommer på baggrund af den tiltaltes forsvarer i sagen, Christina Schønsted, der kærede byretten i Glostrups afgørelse om at tillade fremlæggelse af hemmelige lydoptagelser fra Enner Mark og Nørre Snede Fængsler som beviser i sagen. Noget anklagemyndigheden fik lov til på sagens første retsmøde med det forbehold, at byretten under voteringen så ville tage stilling til, om beviserne måtte indgå som del i den samlede bedømmelse.

LÆS OGSÅ: Louise-drabet dag 10: Overlæge med mistanke

Af kendelsen fremgår, at landsretten stadfæster byrettens beslutning, men med en løftet pegefinger i forhold til, at byretten burde have afgjort spørgsmålet, FØR retssagen gik i gang. Derfor fremgår det også af kendelsen, at byrettens tre juridiske dommer skal tage stilling til spørgsmålet på ny FØR, anklager og forsvarer procederer, det vil sige, kommer med deres afsluttende bemærkninger. Noget de skulle have gjort i dag torsdag.

Det blev besluttet, at advokaterne skal argumentere om brug af lydoptagelser eller ej på tirsdag 20. juni. Derefter, lød det fra retsformanden, går der nok en uge, før dommeren har en afgørelse.

Forsvarer Christina Schønsted bad retten notere, at hun læste landsrettens afgørelse som om, der var blevet begået rettergangsfejl.

Sagens fremtid usikker

Alt efter, hvad dommerne når frem til efter 20. juni, er der umiddelbart tre mulige scenarier:

1: Tillades brug af lydoptagelser som beviser, går sagen højst sandsynligt videre som hidtil – der procederes og afsiges dom, hvis det kan nås inden sommerferien.

2: Tillades brug af lydoptagelser ikke, kan anklageren vælge, dels at gå videre med sagen, hvilket så sandsynligvis vil kræve en ny sag med et nyt nævningeting og en udskydelse af sagen til efter sommer.

3: Dels at forkaste sagen, fordi der ikke er nok beviser til at føre den.

Spørgsmålet om brug af de skjulte lydoptagelser var som nævnt oppe at vende på den første retsdag, hvor forsvareren mente, det skulle forkastes, fordi der i flere situationer var tale om afhøringer uden sigtedes rettigheder, mens anklageren henviste til, at man havde fået lov af retten, og at den mistænkte selv kom ind på Louise-sagen.

Der skulle være faldet dom i sagen 23. juni, men hvornår og om det bliver, står altså nu hen i det uvisse, efter en dag hvor end ikke nævningene nåede ind i retslokalet, før retsmødet var slut.

Retsmødet 23. fastholdes i øvrigt, da den tiltalte er varetægtsfængslet indtil da, hvorfor anklageren derfor vil søge om fristforlængelse på fire uger.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!