Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Provsten afviser: Kritik af menighedsråd holder ikke

En gruppe borgere i Herlev kritiserer menighedsrådet for Præstebro Kirke at have ødelagt kirken og skabt et giftigt miljø. Provst Peter Senbergs afviser den kritik.

En gruppe borgere i Herlev er mildt sagt ikke tilfredse med menighedsrådet for Præstebro Kirke.

Faktisk kritiserer gruppen menighedsrådet for at have direkte ødelagt kirken og skabt et giftigt miljø. Gruppen beskriver Præstebro Kirke som en kirke, der altid har været kendt for at være både positiv og kulturelt fremsynet, men nu mener gruppen, at kirken er kendt for det modsatte, og det er menighedsrådets skyld.

Men forelagt kritikken fra gruppen svarer formanden for menighedsrådet, Elna Kloudal, at hun blank kan afvise den kritik. Og nu bakkes hun op af provst Peter Senbergs, som Herlev Bladet også har forelagt kritikken.

Kan du genkende kritikken? 

»Overhovedet ikke. Det kan jeg blankt afvise. Kritikken har intet på sig,« lyder det fra provsten.

Kan ikke udtale sig og personalesag.

Gruppen af borgere kritiserer blandt andet menighedsrådet på grund af det faktum, at præst Hjørdis Kjærgaard i sommer blev fritstillet. Gruppen er heller ikke tilfredse med, at menighedsrådet afvise at lytte til kritik. ´

Kan du uddybe din afvisning af kritikken?

»Nej, det kan jeg ikke i og med, at det er en personalesag. Men jeg kan sige så meget, at der har været en arbejdsmiljømæssig situation i Præstebro sogn. Den er der blevet taget hånd om. Og i den proces har biskoppen besluttet at fritage sognepræsten fra tjeneste,« siger Peter Senbergs.

Og fordi det er en personalesag, så kan du ikke gå nærmere ned i det? 

»Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke.«

Hvad tænker du så overordnet om den ballade, der er mellem menighedsrådet og den her gruppe af borgere, der kritiserer menighedsrådet?

»Jeg opfatter det som en konflikt, der er påført af en gruppe borgere, der ikke kender sagens rette sammenhæng.«

Ville det så ikke være en idé at forklare de her borgere den rette sammenhæng? 

»Nej, det er jo det, jeg ikke kan. Offentligheden har ikke ret til indsigt i personalehåndteringssager. De bliver håndteret i de regi, der nu en gang er til de formål. Det er ikke noget, der er offentligt tilgængeligt. Jeg kan godt forstå, at det vækker interesse i offentligheden, at en sognepræst bliver fritaget fra tjeneste, men da det foregår i det ansættelsesforhold, som en sognepræst er i, så er der bare nogle ting inden for det ansættelsesforhold, som offentligheden ikke kan få indsigt i.«

I den forbindelse understreger Peter Senbergs endnu en gang, at han ikke mener, der er hold i kritikken.

»Jeg kan henvise til, at der var et møde 16. oktober, hvor jeg selv var til stede. På biskoppens vegne orienterede jeg om håndteringen og præstebetjeningen i sognet. Og på det møde var kirkens personale til stede, og personalet gav samlet udtryk for, at der er et godt arbejdsmiljø, og at man har tillid til menighedsrådet. Og det vil jo sige, at den rejste kritik ikke nødvendigvis har hold i virkeligheden i kirken. Det er en opfattelse, som nogle kan have, men det er ikke en opfattelse, som de deler med dem, der faktisk har sin daglige gang i kirken,« siger han.

Herlev Bladet har i forbindelse med gruppens kritik kontaktet alle medlemmer i menighedsrådet. Formand Elna Kloudal og kasserer Per Carl Johan Olsen afviser begge kritikken. De resterende medlemmer af menighedsrådet er endnu ikke vendt tilbage på Herlev Bladets henvendelse.

Herlev Bladet har desuden kontaktet Hjørdis Kjærgaard, der ikke ønskede at udtale sig.

Du kan læse meget mere om konflikten mellem menighedsrådet og gruppen af borgere lige her.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!