Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Så flages der igen med gult og grønt

Igen er der plantet små flag langs Herlev Ringvej for at vise, hvor meget letbane-arbejdet kommer til at fylde, og hvor meget de berørte grundejere skal have i erstatning.

Endnu en gang blomstrer det med små grønne og gule flag langs Herlev Ringvej dér, hvor den kommende letbane kommer til at køre. Sidste gang var sidste efterår.

Flagene viser, hvor meget jord der skal eksproprieres i forbindelse med letbane-arbejdet.

De gule flag indikerer det område, der skal bruges til anlæg af letbanen, mens de grønne viser, hvor meget midlertidig plads der skal bruges i forbindelse med arbejdet. Plads, der bliver reetableret, når arbejdet er færdigt.

Flagene kommer op igen, fordi der nu i modsætning til sidste år nu er ekspropriationsforretning. Det betyder, at de berørte grundejere får at vide, hvor meget erstatning, de kan få for deres jord, og hvis de ikke er tilfredse, kan de klage.

Går snart i gang

’I Herlev Kommune gennemføres de første ekspropriationsforretninger i området ved Musikkvarteret og i den sydligste del af kommunen ved Marielundsvej og frem til Mileparken. Ekspropriationerne forsætter året ud, og de berørte naboer er orienteret. I samme periode gennemfører entreprenøren, CG Jensen, en række prøveboringer forskellige steder langs letbanestrækningen. Prøveboringerne er en del af arbejdet med at detailplanlægge projektet og foretages frem til midten af november. Fra starten af november vil flere forskellige ledningsejere gå i gang med at omlægge ledninger ved krydset ved Mileparken og Kantatevej, og senere i november begynder TDC at grave det hul, hvor ledningerne skal samles’, lyder det i en skriftlig kommentar fra Hovedstadens Letbane, som ejes af staten, de 11 vestegnskommuner og Region Hovedstaden.

Mister P-pladser

I Herlev er der cirka tale om op mod 55 ejendomme, der bliver berørt af ekspropriationer. Heraf kun én, der bliver helt eksproprieret. Det er ejendommen på Mandolinvej 10, hvor der skal placeres en omformerstation. Beboerne er fraflyttet.

I de andre tilfælde drejer det sig om, at haven bliver beskåret, at der skal flyttes et hegn eller en hæk og så videre.

I krydset Herlev Bygade Herlev Ringvej skal en kældertrappe flyttes, mens det samme gælder for diverse flagstænger og butiksskilte som for eksempel ved McDonald’s og Netto.

Begge steder mister man i øvrigt også flere parkeringspladser permanent.

LÆS OGSÅ: De afgørende underskrifter for letbanen er sat

De forskellige jordarealer skal afgives til Hovedstadens Letbane, og derefter går man i gang med de nævnte ledningsomlægninger og sidenhen selve anlægsarbejdet, som faktisk allerede er i gang.

Letbanen forventes køreklar for offentligheden i 2025, men for eksempel gravearbejdet er ekstremt vejrafhængigt. Derfor er tidspunktet med forbehold.

Der er ekspropriationsforretning i Herlev fra 8. til 13. november.

Læs mere i Herlev Bladet.

Du er måske også interesseret i

Kommenarer er lukket, undtagen trackbacks samt pingbacks

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!