Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Stolt direktør: Unik(t) Herlev-projekt er med i regeringens psykiatriaftale

Foreningen Børn og Unges Trivsel, der ligger i Herlev, har fået millionstøtte til at udvide et projekt, der skal hjælpe unge i overgangen fra endt psykiatrisk behandlingsforløb og ind i voksenlivet.

»Det er en kæmpe blåstempling af vores arbejde, og det er jo en stor anerkendelse, som vi er stolte af,« lyder det fra Heidie Graversen, der er direktør i Foreningen Børn og Unges Trivsel, som har hovedsæde i Herlev.

Hun henviser til, at foreningens projekt Unik for nylig har fået tilsagn om 3,3 millioner kroner i støtte fra 2024 og frem som følge af en bred psykiatriaftale lavet af regeringen og flere andre partier. I alt har man afsat 400 millioner kroner på Finansloven for 2024 med fokus på at styrke børn og unge i psykiatrien fra start til endt forløb. Sidstnævnte er, hvor Unik-projektet kommer ind. Det støtter unge i overgangen fra endt psykiatrisk behandlingsforløb på OPUS-centre og ind i voksenlivet. OPUS findes i alle landets regioner og er et klinisk behandlingsforløb, som er målrettet unge i alderen 18 til 35 år med debuterende lidelser inden for skizofreni-spektret, fremgår det af aftalen.

»Bevillingen er givet til en indsats, som kom i gang under corona, til de unge, der afsluttede deres behandling efter et klinisk forløb i OPUS,« forklarer Heidie Graversen og tilføjer, at det startede, da Danmark lukkede ned i marts 2020.

Det er dét, vi er sat i verden for. Vi kærer os om deres trivsel og motiverer dem til at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse

For at hjælpe de udsatte unge, som følte sig ensomme på grund af nedlukningen, lavede Foreningen Børn og Unges Trivsel en aftale med Psykiatrisk Center Ballerup om at gribe de unge, der var færdige med deres OPUS-forløb.

»Det drev vi på fuldstændig frivilligt initiativ, hvor de unge kunne komme hos os og få mad og rådgivning,« fortæller direktøren, der også nævner, at blandt andet Eva og Kai Dige Bachs Lille Fond støttede projektet med 43.000 kroner.

Efter corona fortsatte projektet, og i dag er det ifølge Heidie Graversen blevet et sikkerhedsnet og en brobygning til OPUS-centrene i Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Ballerup. Med projektets indtog på Finansloven er planen nu også at øge antallet af Unik-tilbud til Jylland, så det næste bliver i Region Midtjylland. Derudover er der et ønske på tegnebrættet om at ligge fem steder i fem regioner, så der kommer syv tilbud i alt inklusive de to i hovedstadsregionen (Herlev og Frederiksberg/København, red.).

Har lavet det sammen med de unge

Egentlig startede projekt Unik i 2015, hvor det blev lavet til nuværende og tidligere anbragte psykisk sårbare unge med det formål at hjælpe dem videre i voksenlivet. Ifølge projektet så de kunne lære at stå på egne ben.

»Det er dét, vi er sat i verden for. Vi kærer os om deres trivsel og motiverer dem til at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse,« fortæller Heidie Graversen og nævner nogle af de tilbud, som tilbuddet indbefatter.

Udover socialrådgivning og psykologhjælp er der yoga, mindfulness, kreative workshops, oplevelsesture i naturen, diverse netværksgrupper og onsdagscaféer, hvor de unge kan komme og få mad. Sidstnævnte i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev. Derudover tilbydes en akuthjælpe-linje, som har åbent syv dage om ugen. Det hele er gratis.

ANDRE HISTORIER: Kommunen i u-vending – vej skal ikke lukkes alligevel

Heidie Graversen understreger, at de mange tilbud er lavet i samspil med de første 30 unge, som de tog ind i 2015. Efterfølgende har de haft et løbende optag på cirka 60 unge om året.

»Man kan komme ind via kommunen eller fra gaden. Det er gratis, men man skal have været anbragt eller komme fra et klinisk forløb i OPUS. Vi udskriver og afslutter ikke, de unge kan altid komme tilbage, hvis der er bump på vejen. Mange er vokset op som systemets børn, så mange vender tilbage. De kommer også og fejrer med os, når der er grund til det, så vi bliver en slags vikarierende netværksfamilie,« forklarer direktøren.

Hjælpen virker

Hvad er det, der har gjort Unik unik?

»Det har noget at gøre med med tiden, der bliver sat af. Det er noget, man understøtter både i den kommunale indsats og i psykiatrien. Og så er der det her med hele tiden at understøtte på tværs af organisationer. Det er noget af det, de unge har brug for, og det ved jeg, at vi er lykkedes med i Unik,« siger hun og oplyser, at nu hvor projektet går ind i sit 9. år, er de begyndt at omtale det som ‘ Indsats UNIK i Børn og Unges trivsel’.

Hun fortæller også, at projektet har fået mange samarbejdspartnere blandt andet også FGU Nord, kommunerne og som nævnt OPUS-centrene og frivilligcenteret i Herlev.

Derudover er det også ifølge hende usædvanligt, at man som i Unik har fem års dokumenteret data, som har målt på de unges trivsel og viser, hvad der virker og ikke virker – alt sammen samlet i en rapport.

»Det første år vi begyndte at måle, gjorde vi det for at dokumentere, at det de unge havde bedt om fra vores side og den hjælp, de fik fra os, den virkede. Derefter kunne vi se og måle hver tredje måned, om de unges trivsel steg eller faldt, og hvis den faldt, så kunne vi spørge ind til det.  Vi kunne typisk se et billede af, at trivslen faldt op til jul og sommerferier,« fortæller Heidie Graversen.

Hun forklarer, at de unge, som de har inde, er unge, som har været igennem meget. Nogle af dem har op mod 20 anbringelser bag sig, og mange har tidligt i deres liv haft udfordringer med ensomhed og ‘forkerthed’. Noget corona-krisen og den stigende digitalisering og ‘perfektheds-kultur’ ifølge hende ikke har hjulpet på.

Med andre ord falder støtten fra psykiatriaftalen et tørt sted. Unik er da heller ikke det eneste initiativ, der bliver tilgodeset i aftalen:

 1. Styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg
 2. Styrkelse af Livslinien
 3. Styrket psykosocial indsats ved beredskabshændelser
 4. National psykiatrisk akuttelefon
 5. Styrket digitalt behandlingstilbud
 6. Øget tryghed og sikkerhed for medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud
 7. Tryghedspakke for medarbejdere i psykiatrien
 8. Højere kvalitet i indsatsen for børn og unge med autisme
 9. Hurtig opstart af behandling i børne- og ungdomspsykiatrien
 10. Opfølgning efter endt forløb i børne- og ungdomspsykiatrien
 11. Styrket hjælp til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 12. Videreførelse og styrkelse af UNIK
 13. Analyse af ventetider til praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere
 14. Nedbringelse af tvang

 

Nogle konklusioner fra rapporten om Unik målt ud fra data fra 49 unge fra 18-35 år (2015-2020):

· 74 pct. opnår bedre trivsel og selvværd.

· 68 pct. oplever reduceret ensomhed og isolation.

· 63 pct. oplever, at har de har fået et stort og godt social netværk.

· 43 pct. er i 2020 kommet i beskæftigelse.

· 35 pct. er i 2020 på kontanthjælp mod 63 i 2015.

· 76 pct. af de unge med psykiatriske diagnoser og indlæggelser har ikke længere behov for behandling.

· 5 ud af de 6 kendte misbrugere i Projekt UNIK hold 1 er kommet ud af deres misbrug.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!