Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Til næste år går fjernvarme-arbejdet i gang

Inden slutningen af 2027 skal de første 2.800 kunder have fået tilbudt fjernvarme. Og planen er at gå i jorden til næste år. Vestforbrænding lokker med konkurrencedygtige priser, lyder det.

Et godkendt projektforslag fra Vestforbrænding og to fyraftensmøder i kommunen senere er der nu vedtaget en tidsplan for, hvornår Herlevs cirka 4.373 naturgas- og oliekunder kan få tilbudt og indlagt fjernvarme. Et arbejde, der bliver delt op i to etaper.

Det fremgår af projektet, at anlægsarbejdet i første etape kan begynde næste år, og at 2/3 af det samlede antal naturgaskunder (bebyggelser omkring Hjortespringvej, Herlevhuse og Eventyrkvarteret (nordlige del)) og Tvedvangen svarende til cirka 2.800 kunder skal have fået tilbudt fjernvarme inden for fem år fra godkendelse altså senest i 2027.

Derudover skal dem i den anden etape have fået tilbudt fjernvarme senest i 2028.

Økonomiske og miljømæssige fordele

Der er ikke tilslutningspligt, men selv taler kommunen varmt for fjernvarmeløsningen. Det fremgår af sagsfremstillingen på det seneste Miljø-, Klima- og Teknikudvalgsmøde.

Hvis alle kunder i projektområdet skifter, vil der kunne opnås en umiddelbar CO2-reduktion på ca. 6.000 tons/år, som stiger til ca. 9.000 tons/år, når fjernvarmen fra Vestforbrænding er blevet helt CO2-neutral. Det svarer til en årlig reduktion på ca. 3,5 ton CO2 pr. husstand/bygning, oplyser man.

LÆS OGSÅ: Tank bliver første i landet

Med vedtagelsen af projektforslaget vil de berørte varmeforbrugere ikke have mulighed for at ansøge den statslige bygningspulje om tilskud til individuel varmepumpe, idet tilskud til varmepumper er målrettet bebyggelser uden for udlagte fjernvarmeområder, lyder det. Til gengæld oplyser kommunen, at fjernvarmekunder vil kunne opnå en besparelse på 23 procent i forhold til en alternativ ny varmepumpe, og langt mere, hvis man sammenligner med de nuværende naturgaspriser.

Kun lille prisstigning

Derudover oplyser Vestforbrænding i en dugfrisk pressemeddelelse, at man for næste år har sørget for at reducere prisstigningerne på fjernvarme til lidt over én procent.

»Midt i en energikrise kan vi fortsætte med vores meget lave priser. Det skyldes, at vores fjernvarme grundlæggende er baseret på forbrænding af restaffald, men andre produktionsformer anvendes også for at sprede risikoen, og vi er derfor ikke særligt påvirket af de stigende energipriser,« forklarer distributionschef for fjernvarme, Søren Løgstrup.

Han tilføjer, at de højere priser på el også giver Vestforbrænding en større indtjening på elproduktionen, som kan være med til at holde fjernvarmepriserne nede. Det betyder, at fjernvarmeprisen i 2023 kun stiger med lidt mere end én procent for opvarmning af et parcelhus, hvilket svarer til cirka 120 kroner årligt (inkl. moms).

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!