Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Borgmesterens nytårstale: Planerne bliver til virkelighed

Borgmesteren ser i sin tale fremad mod et Herlev, hvor barnevognene igen er kommet til at præge bybilledet, og hvor et nyt Bangs Torv og en helt ny skole skal planlægges.

Af Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S)

Godt Nytår.

Nytåret står for døren, og mange af os bruger overgangen til at formulere forsætter. Om lidt mere motion og sundere hverdag, mere tid med familien eller andre ønsker vi har, men ikke fik gjort i året, der gik.

 Jeg har som alle andre mine private forsætter, men som Herlevs borgmester giver nytåret også anledning til at se fremad på byens vegne. Og modsat mange private nytårsforsætter, bliver planerne for Herlev til virkelighed.

Nye daginstitutioner og en ny skole

2024 bliver et spændende år. Udviklingen af den nye bydel i det gamle erhvervskvarter fortsætter, og nye Herlevborgere kommer til. 

Den 2. januar slår vi dørene op i Det Grønne Børnehus, kun 500 meter fra Børnehuset Edison, som vi åbnede i 2023. Institutionerne ligger på hver sin side af jernbanen, men den nye stitunnel forbinder nu bydelen i syd med Herlev Bymidte, så byen hænger sammen for skolebørn, børnefamilier og alle os andre. 

De mange børnefamilier, der flytter til Herlev i disse år betyder også, at vi i 2024 skal beslutte, hvor en helt ny folkeskole med fire spor fra børnehaveklasse til 9. klasse skal ligge. For første gang i 50 år skal vi igen bygge skole i Herlev.

Nye borgere giver økonomi til Herlevs ældre og nye plejecenter

At Herlev vokser, og børnene bliver flere, er en vigtig fortælling om byens udvikling i 50’erne og 60’erne, hvor Herlev blev kendt som barnevognenes by. 

Men fra begyndelsen af 80’erne og frem til 2012 havde Herlev et svagt faldende indbygger- og børnetal. Derfor måtte vi i 00’erne lukke daginstitutioner og sammenlægge skoler. 

Nu er barnevognene kommet tilbage, og den nye generation af børnefamilier skal løfte de vigtige fællesskaber i Herlevs mange foreninger. Det er vigtigt, at vi er en by med alle generationer. At vi bliver flere styrker også vores økonomi og muligheden for at finansiere velfærden.

at vi i 2024 skal beslutte, hvor en helt ny folkeskole med fire spor fra børnehaveklasse til 9. klasse skal ligge. For første gang i 50 år skal vi igen bygge skole i Herlev.

Fra 2010 til 2022 voksede Herlev fra 26.556 indbyggere til 28.867, hvilket har givet en vækst i kommunens indtægter på 177 mio. kr. i faste priser. Indbyggertallet pr. 11. december 2023 er 29.791, så indtægterne er steget yderligere det sidste år. Planerne for nye boliger syd for jernbanen og i bymidten har handlet om styrket økonomi til fremtidens velfærd, og det har båret frugt. Vi har de senere år løftet budgetterne på ældreområdet, og senest i 2023 med 24 mio. kr. mere end de 20 mio. kr. ekstra, vi havde budgetteret med fra årets start. Uden tilflytning og styrket økonomi, havde det ikke været muligt.

Den styrkede økonomi giver os også mulighed for i et nyskabende samarbejde med PensionDanmark at opføre et helt nyt plejecenter med 192 tidssvarende plejeboliger lige ved siden af Lærkegården i Persillehaven. Vi forventer, at byggeriet sættes i gang i 2024 og står færdigt et par år senere. Vi har brug for flere plejeboliger, og vi har brug for plejeboliger i en tidssvarende kvalitet. Det får vi nu.

Bymidte, letbane og Bangs Torv

2024 er året, hvor vi får gavn af den nye bymidte med styrkede indkøbsmuligheder, men også nemmere adgang til rådhuset, der flytter til den flotte hvide bygning i Bymidtecenteret. Ved det grønne rådhus i Hjortespring udvides indkøbsmulighederne også, ligesom der netop er åbnet et nyt flot supermarked på Mileparken i den nye sydlige bydel. Herlev er med BIG, bymidte og lokalbutikker styrket som handelsby.

Afgørende vigtigt bliver fornyelsen af Bangs Torv. Med sin vigtige placering midt i bymidten er det trist at se det tidligere så driftige torv sygne hen. Tomme butikker og store parkeringsarealer med mange flugtveje har desværre gjort området attraktivt for asociale og kriminelle kræfter, som politiet bruger mange kræfter på at holde nede og væk fra Bangs Torv.

Afgørende vigtigt bliver fornyelsen af Bangs Torv. Med sin vigtige placering midt i bymidten er det trist at se det tidligere så driftige torv sygne hen

 Vi skal have ryddet op og fornyet området, så vi både får boliger, butikker, caféliv og trygheden tilbage i området. Bangs Torv har fået ny ejer, og i 2024 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til hvad og hvor meget, der må bygges. 

Der vil komme mange boliger, og byggeriet vil gå i højden, hvis der skal være økonomi for ejerne i at udvikle kvalitetsbyggeri med grønne friarealer for beboere og alle os andre. Det skal vi i kommunalbestyrelsen samarbejde om at lykkes med, for Bangs Torv kan være så meget mere for vores by, end det er i dag.

Et grønnere og mere klimavenligt Herlev

I det nye år vil letbanen nærme sig sin færdiggørelse, og trafikken vil igen kunne komme frem i to spor i begge retninger, cykelsti og fortov. Besværet har været enormt, og der er grund til at takke Herlevborgerne for den store tålmodighed, I har udvist. Det har i perioder været urimeligt besværligt. 

Når de store projekter bliver færdige vil planerne for de 50.000 nye træer for alvor foldes ud, så byen igen kan blive grønnere og smukkere. Toggangen er færdig, der er plantet træer i Hjortespring, og der arbejdes med træer i midten af Herlev Hovedgade og en renoveret og grøn Hjortespringvej. Det kommer I til at se og høre mere til i 2024.

Besværet har været enormt, og der er grund til at takke Herlevborgerne for den store tålmodighed, I har udvist. Det har i perioder været urimeligt besværligt.

Kommunens klimahandleplan er vedtaget, og kommune, virksomheder og borgere kommer til at gøre en forskel i reduktionen af vores samlede CO2-aftryk. Fjernvarmen begynder sin udrulning i 2024, el-ladestandere sættes op, og den kollektive trafik styrkes. Almene boligselskaber, kommunen og private virksomheder energieffektiviserer bygninger og produktion. Det handler om klima, om miljøet og om naturen. Vi skal i 2024 passe bedre på alle tre, og planen er lagt.

Vi har ikke råd til at svigte målet om et stærkere Herlev

Mine private nytårsforsætter handler om flere timer med familien og flere timer på cyklen. Måske bliver det til noget i 2024. 

Planerne for Herlev er jeg til gengæld sikker på, vi vil føre ud i livet. Et stærkere Herlev, et Herlev med bedre velfærd, og et grønnere Herlev er målet, vi skal arbejde for at nå. Vi har ikke råd til at svigte.

Jeg ønsker alle borgere, foreninger, virksomheder og kommunens medarbejdere et godt og lykkebringende nytår. Må jeres drømme og nytårsforsætter blive til virkelighed.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!