Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Debatindlæg: Kritik af fjernvarmeudbygningen i Herlev – plan prioriterer ikke den grønne omstilling

Debatindlæg fra: Martin Christensen, Morten Gorm Madsen og Vagn Thomsen, Kringholmen

Fjernvarme I den faseopdeling som kommunen har fremlagt for udbygningen af fjernvarmen – og som omtalt i Herlev Bladet – med en opdeling af kommunens varmedistrikter i to faser er tilsyneladende sket helt ukritisk i forhold til det oplæg, der er fremkommet fra Rambøll /Vestforbrænding.

Vi er en gruppe i varmedistrikt Hækmosen, der længe har fulgt arbejdet med fjernvarmeudbygningen. Vi savner i den nu udmeldte plan et helt objektivt kriterie: Priotallet. 

Tallet anvendes i Varmeplan 2030 som kriterie for prioritering af fjernvarmedistrikter. Tallet er udregnet for samtlige varmedistrikter og udtrykker forholdet mellem omkostningen ved at etablere fjernvarme i et distrikt og den ’sorte energi’ der bortskaffes. Dvs. en samfundsøkonomisk betragtning med betydning både for den grønne omstilling og udfasning af russisk gas. Jo lavere værdi af priotallet desto bedre økonomisk gevinst ved investering i fjernvarmeudbygningen.

Priotallet har Rambøll/Vestforbrænding udelukket i deres kriterier for prioritering af varmedistrikterne uden yderligere forklaring.

Vi har for varmedistrikt Hækmosen konstateret, at priotallet for vores distrikt var fejlagtigt udregnet i Varmeplan 2030. Trods denne fejl, som vi gennem tre måneder har påvist over for kommunen og Vestforbrænding har det ikke været mulig at få foretaget en genberegning. 

Vi har ikke den præcise algoritme for beregningen af priotallet, men har dog kunnet foretage en cirka beregning med et resultat på 3.750 kr/MWh, hvilket er den laveste værdi blandt varmedistrikterne i Herlev.

Kommunens politikere bør i den videre behandling tage priotallet med i prioriteringen af varmedistrikterne

Kommunens politikere bør i den videre behandling tage priotallet med i prioriteringen af varmedistrikterne. 

Dermed sikrer de, at fjervarmeudbygningen sker på en samfundsøkonomisk forsvarlig måde og med størst mulig gevinst for den grønne omstilling og uafhængighed af russisk gas.

Vi mener, at varmedistrikt Hækmosen bør være placeret i fase 1 baseret på priotallet og med en pæn placering på de øvrige objektive kriterier. Vi har således ifølge BBR ca. 360 boliger i tæt bebyggelse med olie/gasfyr, vi kan ikke forestille os at vores gasfyr afviger i alder fra de øvrige distrikter og endelig har vi en tæt placering mod øst til ledningsnettet i Furesø Kommune og mod vest mod Ballerup Kommune.

Herlev Kommune har oplyst, at der som følge af sommerferie pt. ikke er medarbejdere til stede, som kan skrive et fyldestgørende svar på indlægget.

LÆS OGSÅ: Debatindlæg: Ros til Tip Herlev

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!