Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Debatindlæg: Lokalsamfund stærkt bekymret for udvidelse af Ring 4

Debatindlæg fra:  Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe, Gladsaxe Kommune, Grundejerforening Digterparken, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Klanparken, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Egebjerggård 4, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Egebjerghuse, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Tranemosen, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Søbrinken, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Nysøgaard, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Skovbo, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Skovmarken, Ballerup Kommune, Grundejerforeningen Egekrogen, Ballerup Kommune, Skinderskov Grundejerforening, Herlev Kommune, Vesterled Grundejerforening, Herlev Kommune, Grundejerforeningen Nøddeskellet, Herlev Kommune, Grundejerforeningen Skandrups Alle Nord, Furesø Kommun, Vejforeningen Poppel Alle og Bakkevej, Furesø Kommune, Grundejerforeningen Højsdals have, Furesø Kommune, Grundejerforeningen Lindevej 6-10, Furesø Kommun, Grundejerforeningen Stormlygård Nord, Furesø Kommune, Grundejerforeningen Stormlygård Syd, Furesø Kommune, Grundejerforening Åsletten, Furesø Kommune og Vejforeningen Kjeldgårdsvej, Furesø Kommune 

Ring 4 skal udvides. Det har Folketinget vedtaget i 2021. Nærmere undersøgelser skal i år afklare, om det samlede projekt skal indebære op til seks spor i alt. På vegne af de mange borgere, der bor langs Ring 4, er vi 23 grundejerforeninger, der er gået sammen for at sende et klart, samlet budskab: Vi er stærkt bekymrede for, at der i den kommende udvidelse af Ring 4 ikke i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til de mange borgere, der bor i området.

Ring 4 fører gennem et tæt bebygget og naturrigt boligområde. På store dele af strækningen bor borgere blot et stenkast fra Ring 4, der skærer gennem boligområder og skoledistrikter. Det er afgørende for området, at der sikres en tålelig løsning for beboerne.

Vi er stærkt bekymrede for, at der i den kommende udvidelse af Ring 4 ikke i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til de mange borgere, der bor i området.

 

Hastighed skal sænkes

De sundhedsskadelige konsekvenser af trafikstøj er efterhånden velbeskrevne i forskningen og mange boliger langs Ring 4 er allerede i dag plaget af støj fra vejen, som overskrider Miljøstyrelsens støjgrænser på 58 dB. Der findes i dag ikke en effektiv støjreduktion, og støjen fra vejen kan høres langt ind i boligområderne. Derfor skal lavere hastighed samt andre støjreducerende tiltag have en central plads i udvidelsen af vejen.

Maksimalt fire spor

På visse dele af strækningen er der formentlig ikke plads til seks spor og cykelstier, som er et muligt scenarie. En gennemførelse af det fulde projekt i form af seks spor vil visse steder muligvis kræve ekspropriation. Af denne grund – og navnlig af hensyn til støjbelastningen – opfordrer vi kraftigt til, at der maksimalt etableres fire spor i alt.

Vi håber meget, at lokale politikere i Herlev Kommune med Borgmester Thomas Gyldal i spidsen vil arbejde målrettet på at sikre, at udvidelsen af Ring 4 bliver tålelig for alle os borgere i de berørte områder.

Hvad mener du? Send dit debatindlæg til debat@herlevbladet.dk 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!