Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Debatindlæg: ‘Lusk om 600 nye boliger’

Debatindlæg fra: Ulla Jensen, Bjergbyvej 15

Byudvikling: Herlev Kommunes nye kommuneplan vil ødelægge det grønne område omkring Herlev hallerne og vil gøre et roligt og velfungerende villaområde ubeboeligt og usælgeligt. 

Forklaringen er, at idrætsanlæggene som bl.a. skolebørn benytter, skal renoveres og det har kommunen ikke sparet op til, men har brugt pengene på ishockey-træningshallen.

Rygter siger, at der skal bygges 600 boliger i op til 4 etager. Den offentlige transport er dårlig i området, så de nye borgere vil have 1-2 biler, og det vil medføre enorme trafikmængder og parkeringskaos på skole- og villavejene, da der nok ikke etableres parkeringspladser nok på grunden.

Hvad med i stedet at omdanne fodboldbanerne til en motionspark, så byens borgere får adgang til gratis motion?

Vi kan se frem til at få ødelagt vores grønne åndehul og vores fredelige område af byggelarm og trafik. Hvorfor har vi ikke fået et høringsbrev?

Nye boliger bør det være villaer eller ældreegnede rækkehuse opført som andels- eller ejerboliger i ét plan, så der kan ske et generationsskifte i villaerne. Det er boligtyper som vi mangler i kommunen. 

Vi har allerede fået for mange grimme lejelejligheder i kommunen med huslejer så høje, at folk flytter så snart de kan. Udskiftninger og tomme boliger ser vi allerede i bymidten. Dyrt svingdørsbyggeri slider på boligerne og på fællesskabet i lokalområdet, på skoler og institutioner. Boliger skal medvirke til at løse Herlevborgernes boligbehov – ikke skabe nye problemer. 

Vi kan se frem til at få ødelagt vores grønne åndehul og vores fredelige område af byggelarm og trafik. Hvorfor har vi ikke fået et høringsbrev?

Kære borgmester, før du erstatter flere grønne områder med højhuse, så regn på, om det kan betale sig at få nye borgere hertil og om vi har råd til dem inde for kommunens serviceloft. Ellers får vi alle bare dårligere service, hvis vi bliver flere om at dele de samme ressourcer. 

Det er endnu ikke afgjort 

Svar fra: Thomas Gyldal Petersen (S), Borgmester i Herlev Kommune

Byudvikling: Kære Ulla

Tak for din interesse for byudvikling i Herlev. Ønsket om at udvikle området omkring Herlev Hallerne udspringer af et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, som i forbindelse med budgetaftalen fra 2020 besluttede at undersøge mulighederne.

 Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt eller hvordan området skal udvikles. Vi er stadig meget tidligt i processen, og på nuværende tidspunkt er vi kun gang med at se på mulighederne for udvikling. Derfor har du ikke modtaget et høringsbrev.

Bliver det politisk besluttet at arbejde videre med udviklingen, vil kommunen sende høringsbreve og invitere til yderligere ideudvikling og gåture i området

For nylig inviterede kommunen ca. 500 naboer og idrætsforeninger med aktiviteter eller interesse i området til inspirationsmøde og workshop for at få en fornemmelse af deres ønsker og tanker for området. På mødet blev det tydeligt, at foreningerne har et stærkt ønske om at forny forholdene omkring Herlev Hallerne, hvilket vi gerne vil forsøge at imødekomme.

Blandt naboerne blev det blandt andet foreslået at opføre rækkehuse og en motionspark, som du også er inde på. Helt overordnet blev der talt om mulighederne for mere biodiversitet, spændende offentlige byrum og aktiviteter. Alle de gode forslag arbejder vi videre med og undersøger, om de kan realiseres. Herunder også mulighederne for at forny idrætsområderne i samarbejde med private aktører, da det vil give mulighed for at imødekomme foreningernes ønske om nye idrætsfaciliteter.

Bliver det politisk besluttet at arbejde videre med udviklingen, vil kommunen sende høringsbreve og invitere til yderligere ideudvikling og gåture i området, så endnu flere herlevborgere kan få indflydelse på projektet.

 LÆS OGSÅ: Her halveres antallet af parkeringspladser 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!