Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Debatindlæg med svar: Miljøskandale i Hareskovby og Herlev Nord

Debatindlæg fra: Claus Bruun, Søbredden, Hareskovby og Svend Aage Eeg, Vesterled Grundejerforening

Det er med vantro, at vi fortsat er ramt af den omfattende miljøkatastrofe i Hareskovby og Herlev Nord. 3.000 borgere har i årevis måttet leve med årlig udledning af flere tusind tons farligt slam, der forpester området.

Det er en skandale af hidtil usete proportioner, at de to forsyningsselskaber Hofor og Novafos helt uden konsekvenser nu har deponeret over 25.000 tons klasse 4-sediment i to private søer. Det er endnu mere chokerende, at de to kommuner, Herlev og Furesø, som skulle have været garant for borgernes miljø, har ageret inhabilt og modarbejdet en oprensning.

Spørgsmålene hober sig op: 

1. Hvordan er det muligt, at borgmestrene i begge kommuner sidder i bestyrelserne for de samme forsyningsselskaber, der står bag forureningen af søerne? 

2. Hvorfor har kommunerne brugt skatteborgernes penge på eksterne konsulenter for at unddrage sig ansvaret for oprydning? 

3. Hvordan kan det være, at kun én af søerne, Hyldemosen, har fået tilladelse til oprensning, mens den største, Vesterled Sø, stadig ligger hen som et giftigt morads?

Det er endnu mere chokerende, at de to kommuner, Herlev og Furesø, som skulle have været garant for borgernes miljø, har ageret inhabilt og modarbejdet en oprensning

Disse spørgsmål påvirker os dybt, og vi borgere i Hareskovby og Herlev Nord vil ikke lade os narre af vores egne myndigheder. 

Vi er trætte af at betale dyrt for et spildevandssystem, der ikke lever op til det, vi betaler for. Og vi er trætte af at være vidne til, hvordan vores natur og dyreliv lider under en miljøforbrydelse, hvor hunde bliver syge af at gå i vandet, og hvor al biodiversitet er væk. 

Som brugere af området er et vores pligt at stille vores politikere til ansvar for myndighedspassivitet og manglende indgriben.

Svar fra Herlev Kommune: Vi tager vores del af ansvaret

Svar fra: Direktør Charlotte Wieth-Klitgaard, Herlev Kommune

Vesterled Sø ejes af to grundejerforeninger og Furesø Kommune med ca. 1/3 del til hver. Vesterled Sø modtager regn- og overfladevand, herunder vand fra de omkringliggende veje. Det er forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos, Vejdirektoratet og en række private grundejere, der udleder til Vesterled Sø.

Herlev Kommune har altså kun en rolle som myndighed og ejer ikke en del af Vesterled Sø. 

Grundejerforeningerne har gennem flere år bedt kommunerne om hjælp til at få forsyningsselskaberne til at rense søen op. Det har kommunen taget alvorligt og har derfor brugt ressourcer på at få lavet eksterne konsulentundersøgelser. Det har vi ikke gjort for at unddrage os ansvaret, som de to skribenter fra grundejerforeningerne anfører, tværtimod.

Derfor har Herlev Kommune også på det seneste fået udarbejdet et juridisk notat af Bech og Bruun om Vesterled Sø, som er blevet behandlet på Miljø- Klima og Teknikudvalg den 29. januar.

Grundejerforeningerne har gennem flere år bedt kommunerne om hjælp til at få forsyningsselskaberne til at rense søen op. Det har kommunen taget alvorligt

I notatet konkluderes det:

1. Der er gældende tilladelser til alle udledninger til den del af Vesterled Sø, som er beliggende i Herlev Kommune.

2. Hvis udledningerne sker i overensstemmelse med tilladelserne har udlederne ikke pligt til at oprense søen, og udleder kan derfor ikke påbydes at oprense søen.

3. Miljøstyrelsen er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for forsyningernes udledninger. Kommunen er her alene tilladelsesmyndighed uden hjemmel til at håndhæve.

4. Kommunen er tilsyns- og håndhævelsesmyndighed for øvrige udledninger, herunder Vejdirektoratets og de private udledninger.

Det betyder, at Herlev Kommune ikke kan påbyde udlederne at oprense søen, da de har gyldige udledningstilladelser, og for forsyningsselskabernes vedkommende er det altså Miljøstyrelsen som er tilsyn- og håndhævelsesmyndighed.

Sedimentet i søen er vurderet til primært at stamme fra regnvandsudledning til søen og Tibberup Å. Forureningsstofferne skyldes især vejvand. 

Det er vigtigt at bemærke, at forholdene i Vesterled Sø ikke er usædvanlige, men ligner andre steder i Danmark, hvor der udledes regnvand fra ældre byområder.

Miljø- Klima og Teknikudvalg har besluttet, at der skal udarbejdes en henvendelse til Miljøstyrelsen vedrørende de eksisterende udledninger og tilsyn med henblik på at fremme tidssvarende rensning af det udledte vand gennem lovgivning.

Herudover har udvalget bedt forvaltningen gå i dialog med Vejdirektoratet med henblik på proces for fremadrettet rensning af udledt vejvand.

ANDRE DEBATINDLÆG: Den skov holder vi ikke af

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!