Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Erhvervslivet halter bagud med affaldssorteringen: Lokal virksomhed viser vejen frem

Fra 1. januar skulle alle virksomheder ifølge nye lovkrav til at sortere deres husholdningslignende affald, men langt fra alle følger loven. Herlev Kommune har søsat et pilotprojekt for at få flere med, og to virksomheder er udvalgt som forebilleder.

Langt fra alle virksomheder følger de nye lovkrav til affaldssortering, der trådte i kraft pr. 1. januar i år. Krav, der betyder, at alle virksomheder nu også skal sortere deres husholdningsaffald, som man kender det i privaten. Det gælder også i Herlev. Derfor har kommunen i samarbejde med Econet, en rådgivningsvirksomhed, der hjælper blandt andet virksomheder med deres affaldssortering, lavet et pilotprojekt, som skal få flere Herlev-virksomheder til at granske deres affald.

»I hovedstadsområdet arbejder vi pt. sammen med flere omegnskommuner, og det vi ser her er, at mange især små- og mellemstore virksomheder ikke har specielt fokus på affaldssortering og derfor har de ikke opdaget at der er kommet nye regler på området og at de nu skal sortere deres husholdningsaffald. Faktisk fortæller flere at de ikke er blevet informeret om det, selvom vi ved at de har modtaget digital post og i flere kommuner er blevet inviteret til møder om det,« fortæller Dan Boding-Jensen fra Econet.

Jeg tror, det er vigtigt at anerkende, at virksomhederne har travlt med at servicere deres kunder eller at tiltrække nye, og at affaldssortering derfor ikke er et fokus

Han har også et bud på, hvorfor det er sådan:

»Jeg tror, det er vigtigt at anerkende, at virksomhederne har travlt med at servicere deres kunder eller at tiltrække nye, og at affaldssortering derfor ikke er et fokus. Det er også derfor, at implementering af de nye lovkrav i mange virksomheder er forsinket,« lyder det.

Han bakkes op af DI, der også mener, at virksomhederne skal blive bedre til at affaldssortere, og at alt for meget erhvervsaffald ender med at blive brændt årligt, selvom store dele af det kan genanvendes.

Medarbejderne tog godt imod det

I de nye lovkrav fra affaldsbekendtgørelsen fremgår, at virksomhederne nu skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 fraktioner, hvilket også betyder, at de selv skal indgå aftale med en renovatør om afhentning af affald og finde plads til flere nye affaldsbeholdere.

Det har Herlev-virksomheden Vitrex gjort, som er en af to deltagere i kommunens pilotprojekt. Vitrex er grundlagt og har ligget i Herlev siden 1967 og producerer i dag kapillarrør til blandt andet blodprøvetagning til sundhedssektoren og medicoindustrien. Her er man allerede efter godt to ugers afprøvning parat til at dele ud af de gode erfaringer.

Det fortæller Klaus Steen Hansen, der er miljøspecialist i Vitrex og har haft ansvaret for at gennemføre de nye lovkrav i virksomheden. For det første nævner han, at man skal sørge for at placere affaldsbeholderne centrale steder, hvor de ansatte ofte kommer. I Vitrex’ tilfælde er det ved kaffemaskinen og i kantinen. Og så skal man selvfølgelig have medarbejderne med.


LÆS OGSÅ: Antallet af børn med særlige behov er steget


»Vi introducerede det løbende. Vi rykkede rundt på nogle ting og lavede nogle større sorteringsøer, og så implementerede vi det fra den ene dag til den anden,« forklarer Klaus Steen Hansen, der suppleres af sin direktør, Anders Folkmar Pedersen.

»Der har ikke været en eneste lyd fra medarbejderne om, at man skal sortere. Ikke én eneste har brokket sig,« fortæller han, der tror, det også handler om som virksomhed at vise, at man går all in.

»Jeg tror, det er nødvendigt for at få mindsettet hele vejen igennem hos alle. Jeg tror, vi når derhen, hvor man begynder at sortere flere og flere steder,« vurderer han, der mener, det også handler om at vænne sig til det – noget de altså er godt på vej til i Vitrex og tog tilløb til i foråret sidste år.

Artiklen fortsætter under billedet.

Hos Vitrex har man installeret affaldssorteringsbokse i kantinen og ved kaffemaskinen. Foto: Kenneth Hougaard.

Har fokus på miljøet

Det skyldes ikke mindst virksomhedens ISO 14001 miljøcertificering, som man fik sidste år. Det er et kvalitetsstempel inden for miljøledelse, som man kan uddanne sig til, og som betyder, at man skal leve op til en række bestemte standardkrav på verdensplan.

»Det er en ‘code of conduct’, som gør, at vi skal være ansvarlige både socialt og miljømæssigt, men det er samtidig også et kvalitetsstempel, vi arbejder med for at bevare vores  konkurrencedygtige position,« fortæller direktøren, der påpeger, at de ville have fulgt de nye lovkrav uanset.

Klaus Steen Hansen supplerer:

»Vi gør det i forvejen derhjemme, så det er meget mere besværligt ikke at gøre det her. Jeg er da godt klar over, at det koster noget at få det op at køre, men set som en samfundsmæssig investering, så giver det mening,« forklarer han.

“Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden”

Hvorfor tror I, der er så mange, der endnu ikke er kommet i gang med at affaldssortere?

»Jeg tror ikke, der er nogle firmaer, der ikke vil. Det handler om firmaets størrelse i forhold til, hvilke ressourcer de har allokeret til at få det implementeret ud i huset,« vurderer Klaus Steen Hansen, der sammen med sin direktør påpeger, at det også skal være nemt at gå til.

»Der mangler 100 procents ensretning for virksomhederne, så de benytter de samme løsninger. For eksempel at man kører med ens grønne affaldsposer, hvilket man ikke gør i dag. Det er forskelligt fra en renovatør til en anden,« lyder det fra miljøspecialisten i Vitrex, der også er parat til at kigge indad.

Hvis man var lidt proaktiv i Herlev, så ville jeg koble mig på jobcentret. De kender jo alle firmaerne, og så kunne de enten tage en konsulent med ud eller guide de forskellige virksomheder

»Og så er vi heller ikke gode nok til virksomhederne imellem at hjælpe hinanden, så vi vil godt være med til at skubbe på det her. Man skal ikke være bange for at kaste sig ud i det, det kræver lidt kortlægning, og så kræver det, at man tager en beslutning,« siger han, mens direktør Anders Folkmar Pedersen fortsætter:

»Vi vil gerne lave noget materiale, en spiseseddel, til andre virksomheder, som man frit kan brede ud,« siger han, der også kommer med gode råd til Herlev Kommune i forhold til at få flere med.

»Hvis man var lidt proaktiv i Herlev, så ville jeg koble mig på jobcentret. De kender jo alle firmaerne, og så kunne de enten tage en konsulent med ud eller guide de forskellige virksomheder til, hvordan de kommer i gang med at affaldssortere,« opfordrer direktøren.

To fyraftensmøder

Derudover er Herlev Kommune vært ved to såkaldte fyraftensmøder, hvor andre virksomheder kan møde Vitrex og den anden, iGRAIN, der er med i pilotprojektet. Begge vil fortælle om deres erfaringer med affaldssortering og give gode råd. Møderne foregår 2. marts hos Vitrex på Vasekær 6 fra klokken 14 til 16 og 21. marts i samme tidsrum hos iGRAIN, Marielundvej 32A.

Gode råd fra DI og Miljøstyrelsen


Den nye lov

I januar 2021 trådte en revideret affaldsbekendtgørelse – BEK nr. 2512 af 10.12.2021 – i kraft. Det betød blandt andet, at alle virksomheder inden 2023 skulle være i stand til at affaldssortere i de samme 10 fraktioner, som private husholdninger sorterer i. De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Kommunerne forpligtes til at øge tilsyn med virksomhedernes affaldssortering allerede fra i år. Men fra 2025 skal hver 15. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn og hver 75. virksomhed til fysisk tilsyn. Og fra 2027 skal hver 3. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn og hver 15. virksomhed til fysisk tilsyn. For dem der ikke overholder loven, kan der gives bødestraf.

Baggrunden for den øgede fokus på affald til genanvendelse er rodfæstet i et politisk ønske om et grønnere Danmark og en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!