Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Forælder til tidligere elev på Idrætsakademiet: “Han kommer aldrig tilbage dertil”

Irenes søn gik på Idrætsakademiet i Herlev fra december 2021 til april 2023. Oplevelserne med behandlingstilbuddet har efterladt Irene med en dyb bekymring for kvaliteten på stedet.

»Jeg har hele tiden sat spørgsmålstegn ved autisme-fagligheden på stedet, og det gør jeg stadig. Så selvom min søn fortsat er visiteret til at gå på Idrætsakademiet, så kommer han aldrig tilbage dertil.«

Sådan sætter Irene, som er mor til et barn, der fra december 2021 til april 2023 har gået på dagbehandlingstilbuddet Idrætsakademiet i Herlev, ord på sine følelser efter et noget tumult og ifølge hende selv bekymrende forløb.

Irene har af hensyn til sin søn ønsket at optræde anonymt. Redaktionen er bekendt med hendes identitet og har også fået fremlagt dokumentation på, at Irenes søn har gået på Idrætsakademiet, og at der er afholdt flere møder med Idrætsakademiet omkring Irenes bekymringer.

»Jeg forstår virkelig ikke, hvordan sådan en skole kan få lov til at køre videre. Hvordan kan man have så dyrt et tilbud til udsatte børn, når man mangler både viden om og erfaring med autisme og pædagogikken, der skal til? En ting er min og min søns oplevelse, men tilsynsrapporten fra stedet er rystende i sig selv. Jeg bliver helt harm over det,« lyder det fra Irene.

Siden Irenes søn stoppede på Idrætsakademiet i april 2023, er der blevet gennemført to uanmeldte tilsyn på stedet. Det første tilsyn blev gennemført i marts, og det malede et tydeligt billede af et behandlingstilbud uden den fornødne kvalitet. De andet tilsyn er gennemført i maj, og det viser, at kvaliteten på stedet siden er blevet løftet betydeligt.

Tænkt, at det nåede til et punkt, hvor jeg var klar til at opgive mit eget barn.

Spørger man Irene, har hun dog svært ved at tro, at kvaliteten skulle have ændret sig så drastisk på under tre måneder.

Herlev Bladet har kontaktet Idrætsakademiet og forholdt dem kritikken, som Irene i denne artikel bringer. Idrætsakademiet oplyser, at dagbehandlingstilbuddet af hensyn til både eleverne og deres familier ikke drøfter sager i pressen eller på andre platforme.

Idrætsakademiet skriver dog i et skriftligt svar til Herlev Bladet, at man er ked af at høre, hvis forældre og elever har haft en dårlig oplevelse. Idrætsakademiet fortæller, at det ikke kan genkende det billede, som Irene beskriver, men at det er svært at forholde sig til, uden at kende til og kunne udtale sig om den konkrete sag, da Idrætsakademiet er underlagt tavshedspligt.

‘Langt de fleste elever på Idrætsakademiet får det markant bedre efter et forløb hos os. På Idrætsakademiet har vi netop haft dimission og sender elever videre herfra med afsluttede prøver og STU-huer. Vi er stolte over den forskel, vi gjort for rigtig mange unge og deres pårørende igennem 17 år,’ skriver Idrætsakademiet.

Spiste og drak ikke

Irenes søn er i dag 15 år, og han er diagnosticeret med autisme. Derfor er han i sin egen kommune blevet visiteret til et dagbehandlingstilbud – altså til Idrætsakademiet i Herlev.

I de første tre måneder af sin tid på Idrætsakademiet var han desuden visiteret til et 1:1 tilbud, der betød, at han skulle have en voksen omkring sig hele tiden.

Men Irene oplevede, at de voksne omkring sin søn var ufaglærte. Det vil altså sige, at de voksne ikke havde en faglig viden om autisme, og det resulterede ofte i det, Irene betegner som nedsmeltinger, når sønnen kom hjem fra skole, fordi han havde holdt på sig selv i løbet af dagen.

»Jeg var ikke tryg ved, at lærerne er ufaglærte. Det er ikke fordi, de ikke var søde, men når man har at gøre med et barn med autisme, så er det vigtigt at have voksne omkring sig, der ved, hvad det vil sige at være autist, for ellers riskerer man, at barnet ikke bliver mødt og forstået. Jeg har hele tiden haft en mavefornemmelse af, at Idrætsakademiet ikke har styr på, hvad de laver,« siger hun.

ANDRE HISTORIER: Delte meninger om forlængelse af afspærring på Sønderlundvej

I juni 2022 kulminerede det for Irenes søn. Han spiste ikke, han drak ikke, og han ville ikke have jakken af, når han var i skole. Det var alt sammen tegn på, at der var noget, der ikke fungerede for ham, forklarer hun.

»Min søn vil rigtig gerne lære. Han vil så gerne have en uddannelse og blive færdig med folkeskolen, så han blev ved med at møde op. Men til sidst knækkede han sammen,« fortæller Irene, der stadig i dag er tydeligt påvirket af situationen.

Klar til at opgive eget barn

To dage i træk mødte Irenes søn i skole til beskeden om, at han skulle gennemføre en nationaltest i matematik den ene dag og engelsk den anden. Men det var han ikke blevet forberedt på.

»Når man har autisme, så er forberedelser kernen i det hele. Men han var slet ikke blevet forberedt, og i stedet blev han presset til at gennemføre. De ville bare have det overstået,« siger hun.

Efter nationaltesten i juni ville Irenes søn ikke længere i skole. Han brugte sommeren på sit værelse, hvor han ifølge morens beskrivelser havde det rigtig dårligt. Han blev på sit værelse, viste tegn på depression og var ifølge moren også selvmordstruet. Til sidst endte Irene med at tage kontakt til sin sagsbehandler for at få sin søn frivilligt anbragt.

Jeg savner stadig en konkret beskrivelse af de pædagogiske metoder og det tilgange, de benytter på Idrætsakademiet

»Det var så slemt med ham og hans tilstand, at det var ødelæggende for hele familien. Tænkt, at det nåede til et punkt, hvor jeg var klar til at opgive mit eget barn. Jeg var ved at give ham til kommunen, men det er jo skolen, der har gjort ham syg,« siger hun om oplevelsen.

Efter et halvt år fik sønnen det bedre. Han var klar til at komme i skole igen, så han skulle tilbage på Idrætsakademiet. Men Irene kunne på flere møder med skolen fornemme, at intet havde ændret sig.

»Det hele gentager sig. Min søn møder op til en opgave, han ikke er blevet forberedt på, og han klarer derfor ikke opgaven så godt, som han kunne have gjort. Det gør ham ked af det. Jeg kan ikke finde ro i situationen, for jeg har prøvet det før, og der gik det ikke godt,« siger Irene og fortsætter:

»Kan det virkelig være rigtigt, at det er mig, der skal fortælle en lærer, hvordan man skal gribe et barn med autisme an på et sted, der er specialiseret i børn med autisme?«

LÆS OGSÅ: Nyt positivt tilsyn på dagbehandlingstilbud i Herlev var en fejl

Kalder på specialister

Og nu sidder Irene tilbage med en følelse af forundring og ikke mindst bekymring.

For det nye tilsyn fra maj gennemført på Idrætsakademiet viser, at kvaliteten er blevet hævet siden tilsynet i marts. Og det kan Irene ikke få til at hænge sammen.

»Alle møder, jeg har haft med skolen, har været med det samme personale, som er ansat nu. Jeg kan ikke se, hvordan de kan have ændret sig så drastisk på tre måneder. Jeg savner stadig en konkret beskrivelse af de pædagogiske metoder og det tilgange, de benytter på Idrætsakademiet,« siger hun.

Idrætsakademiet skriver til Herlev Bladet, at hvormed man gerne ville belyse og svare på kritik, så er dagbehandlingstilbuddet underlagt tavshedspligt. Men generelt skriver Idrætsakademiet:

‘Det er de visiterende kommuner, der har vurderet, om Idrætsakademiet er det rette tilbud og følger eleverne nøje. Hvis en elev mistrives følges der altid op på dette – meget intensivt.’

Irene mener i denne forbindelse, at der generelt er brug for mere systematik i de tilsyn, der bliver ført med dagbehandlingstilbud – også på landsplan.

»Der er brug for, at nogle specialister på området tager sig af de her tilsyn. For det skærer i mit hjerte som mor, når jeg tænker tilbage på min søns forløb,« siger Irene.

Dette ville Herlev Bladet gerne have spurgt Idrætsakademiet om, der altså af hensyn til sine elever og på grund af tavshedspligt ikke har ønsket at stille op til interview.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!