Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Grundejer tiltalt: Ulovlig afspærring af Gråpilevej

En grundejer på Gråpilevej er tiltalt for ulovligt at have spærret den private fællesvej, der løber ved ejerens grund, så den ikke længere er offentlig tilgængelig. Grundejer siger, at han ikke er bekendt med retssagen og afviser at have spærret vejen.

På Gråpilevej i  Smør- og Fedtmosen har en grundejer ulovligt spærret den private fællesvej, der løber tæt på hans grund. Sådan fremgår det i hvert fald af et anklageskrift fra København Vestegns Politi, som Herlev Bladet har fået aktindsigt i. 

Ifølge anklageskriftet er grundejeren tiltalt for at have overtrådt Naturbeskyttelsesloven ved to forhold:

’(…) ved at have undladt at efterkomme Herlev Kommunes påpud af 8. februar 2021 om senest den 15. februar 2021 at fjerne alle skilte på Gråpilevej 24 i Bagsværd med forbud mod færdsel på Gråpilevej samt gøre det muligt for gående og cyklister at passere afspærringer og at færdes til og fra vejen og på hele vejstrækningen af Gråpilevej på tiltaltes ejendom.’  

Sådan lyder det første forhold, og det andet forhold lyder ifølge anklageskriftet således: 

’(…) ved den 22. juni 2021 kl. 12.30 på Gråpilevej i Bagsværd at have forhindret eller vanskeliggjort offentlighedens adgang til naturen ved med skiltning og afspærring helt eller delvist forbudt adgangen til færdsel ad vej i det åbne land og på den private fællesvej.’

Artiklen fortsætter under billedet.

På Gråpilevej er vejen spærret med en stålbom og desuden ligger der på den anden side af bommen store bunker af grus og andet byggemateriale, der også spærre vejen for offentligheden. Foto: Line Egebjerg Knudsen.

LÆS OGSÅ: Gård udsat for hærværk for 15. gang

Skal afgøres i retten  

Når en vej er en privat fællesvej betyder det, at det er en vej, som ejes og vedligeholdes af de grundejere, der har ejendom på vejen, men vejen er åben for offentligheden, sådan så alle kan benytte sig af den. Derfor er det ikke tilladt at spærre vejen af, så offentligheden ikke længere kan benytte den. 

København Vestegns Politi oplyser til Herlev Bladet, at politiet modtog anmeldelsen af grundejeren på Gråpilevej den 25. marts 2021, og dermed har der kørt en politisag i lidt over et års tid.  

Grundejeren står til en bødestraf for overtrædelserne af Naturbeskyttelsesloven. Hvornår grundejeren skal i retten er dog stadig uvist. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Herlev Bladet. 

»Når der er tale om en sag med bødestraf, så kan der ofte gå lang tid før sagen bliver afgjort, da de mere alvorlige sager med eksempelvis fængselstraf skal afgøres først,« oplyser politiets presseafdeling. 

Artiklen fortsættes også billedet.

Af kommunalt opsat skilte inden man kører ned ad Gråpilevej fremgår det, at vejen er lukket for gennemkørsel, men ifølge anklageskriftet har grundejeren også selv opsat skilte om forbud mod færdsel på Gråpilevej. Foto: Line Egebjerg Knudsen.

LÆS OGSÅ: Tronskifte i medborgerhuset

Kender ikke til retsag  

Herlev Bladet har kontaktet grundejeren på Gråpilevej for at give ham mulighed for at stille op til mundtligt interview for at fortælle sin side af sagen. 

Grundejeren har ikke ønsket at stille op til mundtligt interview, men har svaret på Herlev Bladets spørgsmål på mail. Her skriver han, at han ikke er bekendt med, at anklagemyndigheden ved København Vestegns Politi har rejst tiltale mod ham, og afviser desuden at have spærret vejen af. 

’Vejen har i al den tid, vi har ejet ejendommen, været spærret. Der er opsat skiltning ved både Værebrovej og Klausdalsbrovej, der oplyser, at vejen er blind og der er spærret for gennemkørsel. Jeg tænker, at det er planlagt og opsat af myndighederne,’ skriver han.

I mailen skriver grundejeren også, at han afventer en byggetilladelse, så han kan få ryddet op på grunden og komme videre med sin landbrugsdrift, som han har på ejendommen. I mailen giver grundejeren udtryk for, at landbrugsdriften er presset på grund af langtrukken sagsbehandling fra myndighederne.

Herlev Bladet ville gerne have stillet grundejeren flere opfølgende spørgsmål, men dette har ikke været muligt, fordi grundejeren ikke ville stille op til mundtligt interview.  

Herlev Bladet har også kontaktet Herlev Kommune for at få en kommentar. Herlev Kommune oplyser, at kommunen ikke vil kommentere på sagen, fordi sagen nu ligger hos politiet. Af samme årsag vil Herlev Kommune heller ikke udtale sig om, hvorvidt det er kommunen, der har anmeldt grundejeren på Gråpilevej til politiet.

Sagen afventer derfor nu en afgørelse ved Retten i Glostrup.

LÆS OGSÅ: Kommunekamp: Hvem vinder trolden Ivan?

Sagen kort – afspærring af Gråpilevej:

  • En grundejer på Gråpilevej er tiltalt af anklagemyndigheden ved Københanvs Vestegns Politi for ulovligt at have spærret Gråpilevej, der er en privat fællesvej, af så den ikke længere kan benyttes af offentligheden. 
  • København Vestegns Politi oplyser, at de modtog anmeldelsen af grundejeren den 25. marts 2021, og dermed har der kørt et politisag i lidt over et års tid. 
  • Grundejeren siger, at han ikke kender til retsagen, og afviser desuden at have spærret vejen af.
  • Sagen skal nu afgøres i Retten i Glostrup, men det vides endnu ikke hvornår.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!