Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Her er løsningen: Musikkvarteret bliver ikke spærret af

Efter to dages intensiv planlægning og møder har Herlev Kommune og Hovedstadens Letbane fundet en løsning, så man undgår afspærring af Musikkvarteret ud til Herlev Ringvej.

Det er en glad og lettet Herlev-borgmester, der torsdag eftermiddag kan fortælle, at Musikkvarterets beboere alligevel ikke skal køre ad Rødovre, hvis de vil til Herlev som følge af letbane-arbejdet. Noget Hovedstadens Letbane ellers havde lagt op til i et brev til beboerne, hvor det fremgik, at man natten mellem 20. og 21. marts ville spærre Musikvarteret for ind- og udgående trafik i fem måneder, fordi man dels skulle udbedre en blød jordbund under krydset Mileparken/Kantatevej/Herlev Ringvej og dels skulle lave letbanearbejde på strækningen mellem Lyskær og Herlev Hovedgade.

Jeg har spurgt mig selv: Hvad har vi lært af det her?

»Lige så ærgerlig jeg er over, at herlevborgerne skulle opleve stor utryghed, fordi man traf en beslutning, der efter min vurdering ville være et stort indgreb i nogle menneskers liv i lang tid, lige så glad er jeg for, at Herlev Kommune og letbaneselskabet har sat sig sammen og fundet en anden løsning. Den er ikke perfekt. Det vil stadig være bøvlet for beboerne, og det vil også være sværere for letbaneselskabet, men den er det muliges kunst,« lyder det fra Thomas Gyldal Petersen (S).

Løsningen

Den nye løsning går ud på at åbne for kørsel til og fra Musikkvarteret via Herlev Ringvej i sydgående retning, så der stadig vil være ind- og udkørsel mellem Kantatevej og Herlev Ringvej. Det betyder, at der fortsat vil være en vognbane i hver retning på Herlev Ringvej til trafikanter til og fra Musikkvarteret mellem Lyskær og Kantatevej, oplyser Herlev Kommune. Denne model kan lade sig gøre, fordi Hovedstadens Letbane nu har valgt at inddele sit arbejde på strækningen i faser.

Der vil fortsat være omkørsel via Lyskær > Marielundvej > Herlev Hovedgade, hvis man skal mod Herlev, Ballerup eller Gladsaxe. Herlev Ringvej vil også fortsat være spærret for gennemkørende trafik mellem Lyskær og Herlev Hovedgade.

Hovedstadens Letbane vil i løbet af mandag omdele ny information til berørte borgere og virksomheder. Her vil være udførlig information om den nye løsning og kort over trafikændringerne.

Hvad gik der galt?

Letbanen skal stå færdig i 2025 og for at undgå lignende situationer fremover, hvor borgerne kommer i klemme mellem to myndigheder, handler det for Herlevs borgmester om at se fremad.

LÆS OGSÅ: Borgernes reaktioner

»Jeg har spurgt mig selv: Hvad har vi lært af det her? Dét, jeg tager med, er, at de mennesker, som sidder i letbaneselskabet og er dygtige på planlægning af letbanen, og de mennesker i Herlev Kommune, som har stor forstand på håndtering og planlægning af trafik, når de sætter sig sammen og taler om tekniske løsninger, så er det vigtigt, at det brede borgerperspektiv og hverdagslivet tænkes ind i det. Derfor er det vigtigt at inddrage kommunens direktion og borgmesteren,« siger Thomas Gyldal Petersen.

Fik først besked søndag

Han understreger, at det ikke gælder de mange mindre og tekniske problemer, der ofte klares på ugentlig basis og i de faste månedlige møder mellem kommunen og letbaneselskabet, hvor borgmesteren i øvrigt ikke sidder med.

Det her er læring til letbaneselskabet og til Herlev Kommune om, at vi skal være dygtigere

»Det er klart, at man kan ikke afvente større processer hver gang, men kunsten er at have blik for, når noget får så afgørende indvirkning på mange borgeres liv, så er vi i en anden skala, og så kræver det en anden proces. Det er jeg sikker på, at letbaneselskabet og Herlev Kommune har lært af det her,« siger Thomas Gyldal Petersen, der fastslår, at han via borgerhenvendelser først fik nys om afspærringen af Musikkvarteret søndag.

»Hvis jeg havde set den løsning på et tidligere tidspunkt, så havde jeg afvist den,« lyder det.

Næste gang skal borgerne inddrages

Hvad vil I gøre for at undgå, at noget lignende sker en anden gang?

»Det her er læring til letbaneselskabet og til Herlev Kommune om, at vi skal være dygtigere. Jeg har også som borgmester tilkendegivet, at når der sker betydelige forandringer, så har jeg bedt om, at næste gang, man støder på noget, der medfører en stor forandring i processen, og som går på kompromis med væsentlige principper – nemlig at ringvejen skal være åben, så skal jeg inddrages, for så kan jeg også vurdere, om borgerne skal inddrages,« understreger borgmesteren.

LÆS OGSÅ: Borgmesterens reaktion

Hvem har så ansvaret?

»Der har været en proces, hvor Herlev Kommune ikke er kommet igennem med hensyn til at hjælpe borgerne, og der har letbanen så defineret en løsning, som vi ikke kan godkende. Jeg er ikke ude på at pege fingre af konkrete medarbejdere, men jeg er optaget af, at vi har fundet den rigtige løsning, og jeg er optaget af den læring, der er ved, at vi skærper vores sanser, hvis der opstår forandringer, som har en stor effekt for borgere igennem længere tid,« påpeger Thomas Gyldal Petersen og tilføjer, at både kommunen og letbaneselskabet har et ansvar for komme borgerne imøde.

LÆS Herlev Bladets dækning af afspærringen her.

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!