Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Herlev Kommune har fået henvendelser om Idrætsakademiet siden 2021

Herlev Kommune har siden 2021 modtaget 17 henvendelser om Idrætsakademiet - 15 med bekymringer. Det viser en aktindsigt, som Herlev Bladet har søgt og fået.

Flere personer har siden 2021 været bekymrede for, om det private dagbehandlingstilbud Idrætsakademiet, som ligger i Herlev, leverer det, eleverne har behov for og bliver lovet.

Det viser en aktindsigt, som Herlev Bladet har søgt og fået, i de henvendelser, Herlev Kommune har modtaget omkring Idrætsakademiet fra januar 2021 og frem til juni 2023. Eventuelle henvendelser sendt inden januar 2021 er altså ikke med i denne aktindsigt.

I flere af henvendelserne spørges der ind til, hvem der har ansvaret for tilsynet med stedet, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved personalets kompetencer, fagligheden på stedet og håndteringen af elever med psykiske udfordringer og handicaps.

15 bekymrede henvendelser

Herlev Bladet har ad flere omgange skrevet om forholdene på Idrætsakademiet. Første gang i forbindelse med en tilsynsrapport fra marts 2023, der viste, at kvaliteten på Idrætsakademiet ikke var i top på tidspunktet for tilsynet.

Siden tilsynet i marts er der i maj 2023 gennemført endnu et uanmeldt tilsyn efter ønske fra Herlev Kommune. I tilsynsrapporten konkluderes det, at kvaliteten på Idrætsakademiet siden tilsynet i marts har taget et nøk opad.

En mor stod i forbindelse med det første tilsyn frem og fortalte om de oplevelser og bekymringer, moren har haft med Idrætsakademiet. Og nu viser en aktindsigt i henvendelserne til Herlev Kommune, at den mor ikke har stået alene med sine bekymringer.

Siden september 2021 er der i følge en optælling i Herlev Bladets aktindsigt blevet rettet 17 henvendelser til kommunen om Idrætsakademiet. 15 af de henvendelser indeholder en bekymring for kvaliteten på stedet, og nogle af henvendelserne er rettet af samme person, men på forskellige tidspunkter.

ANDRE HISTORIER: Opsigtsvækkende kendelse i Louise-sagen: Byretten kommer anklageren imøde

To henvendelser er generelle opklaringsspørgsmål og indeholder altså ikke bekymringer om kvaliteten på stedet.

Mobning, vold og mistrivsel

Den første henvendelse blev sendt 20. september 2021.

Siden er henvendelserne taget til i antal og i alvor. Den 25. november 2021 skriver en person, der er blevet anonymiseret, til Herlev Kommune, at personalet på Idrætsakademiet ikke modtager efteruddannelse i, hvordan børn med diverse diagnoser skal behandles. Det er henvenderens opfattelse, at der ingen kompetenceudvikling foregår af personalet. I henvendelsen fremgår det, at det har resulteret i, at en kommune (der ikke er Herlev) har vurderet, at forholdene på Idrætsakademiet ikke er i orden.

Den 31. januar 2022 skriver så en ny, at noget tyder på, at skolen er under al kritik og tilbyder i henvendelsen, at stille op til en samtale om dette med borgmesteren eller eventuelt en anden med det rette ansvar.

Den 1. februar 2023 skriver en forælder på vegne af en større gruppe en underretning til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.), hvor det beskrives, at flere forældre oplever at have børn, der mistrives på grund af pludselige fyringer af fire medarbejdere på samme tid.

Samme dag sender en anden forældre en henvendelse, hvor hun oplyser, at der dagligt forekommer mobning og voldelige episoder mellem eleverne på stedet, og det har betydet, at henvenderens barn er blevet trukket hjem fra Idrætsakademiet uden at kunne få sin afgangseksamen.

I alt 10 henvendelser er blevet rettet til kommunen, inden tilsynet i marts blev gennemført, hvor det altså blev konkluderet, at kvaliteten på Idrætsakademiet trængte til et løft.

ANDRE HISTORIER: Så mange overvågningskameraer er der registreret i Herlev

Syv henvendelser efter tilsyn i marts

Camilla Ottsen, der er centerchef for Dagtilbud og Skole i Herlev, har tidligere forklaret til Herlev Bladet, at kommunen valgte at skifte tilsynsførende virksomhed på eget initiativ, inden kommunen modtog bekymrende henvendelser fra forældre.

I aktindsigten ses det også, at henvendelserne sendes videre til sagen om tilsynet med Idrætsakademiet – de medtages altså i CPH Facilitations vurdering af kvaliteten på stedet. Men aktindsigten viser også, at bekymringerne for stedet har eksisteret som minimum siden 2021.

Efter tilsynet i marts er de resterende syv henvendelser fra bekymrede og undrende borgere landet hos Herlev Kommune.

Herlev Bladet har forsøgt at få et interview med Camilla Ottsen, for at få svar på, hvorfor man ikke har handlet tidligere. Dette har ikke været muligt, da centerchefen er på ferie og pr. 1. august tiltræder i en anden stilling i en anden kommune.

Herlev Bladet har derfor bedt om et interview med en anden relevant medarbejder, der kan svare på, hvorfor man ikke har handlet tidligere, og hvordan man ser samarbejdet med Idrætsakademiet i fremtiden. Herlev Kommune oplyser i den forbindelse, at man i august har aftalt et møde med Idrætsakademiet med henblik på en drøftelse af det fremtidige samarbejde. Af respekt for det møde venter kommunen derfor med at komme med yderligere udtalelser.

Herlev Bladet har desuden givet Idrætsakademiet muligheden for at svare på de henvendelser, kommunen har modtaget. Idrætsakademiet er endnu ikke vendt tilbage på Herlev Bladets henvendelse.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!