Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Hovedstadens Letbane: Naboerne er blevet orienteret

Hovedstadens Letbane beklager, at gravearbejdet har medført skader på Obovej 30, som nok skal få dem udbedret. Derudover er man ked af den dårlige dialog med entreprenøren. Men man oplyser også, at alle naboer på Obovej ad flere omgange har fået besked om, hvad der skulle laves.

Af tre omgange oplyser Hovedstadens Letbane, at man har givet beboerne på Obovej besked om, at der skulle graves op til deres grunde.

I februar i år var det en mere generel orientering, forlyder det. I marts et nyhedsbrev pr. mail og i midten af maj en varsling til beboerne på Obovej via to borgerbreve. I det ene stod blandt andet:

LÆS beboernes side af sagen: Letbane-arbejde ødelægger hegn og have

’Vi skal blandt andet nedtage rækværk og rydde beplantning på ekspropriere-de områder. Herefter fortsætter arbejdet med etablering af ny afvanding, ny belægning samt opsætning af ny belysning.’

Af brevet fremgik også, at beboere langs Obovej ville få deres låger spærret af.

Herlev Bladet har modtaget alle de nævnte dokumenter, men det har ikke været muligt at tjekke, om de er nået frem til beboerne.

Beklager på vegne af entreprenør

I forhold til gravearbejdet ud for Obovej 30, der har medført skader på matriklen, oplyser Hovedstadens Letbane, at alle skader vil blive genoprettet i slutningen af august, når man forventer, at gravearbejdet er færdigt. Det gælder i øvrigt også eventuelle skader på andre nabogrunde, hvilket man dog ikke er bekendt med.

Derudover forsikrer Christian Bjerregaard, konstitueret chef for naboer og ejendomme i Hovedstadens Letbane, i et skriftligt svar:

’Vi har været i dialog med naboen og har forklaret, at vi ikke kommer til at tage noget af naboens haveareal. Der er fundet en løsning, så anlægsarbejdet begrænses til arealet frem til hegnet – det vil sige på offentlig vej.’

Når det er sagt, beklager han, at Susanne og Morten Løvhøj har haft en dårlig oplevelse med entreprenøren.

’Først og fremmest vil vi gerne beklage, at der har været en dårlig kommunikation mellem den pågældende nabo og vores entreprenør. Vi har løbende en dialog med vores entreprenører om projektet – herunder om kommunikationen med omgivelserne. Den dårlige dialog med den pågældende nabo vil blive taget op på førstkommende byggemøde med entreprenøren,’ lyder det.

Supercykelsti

Udover letbanen, som kommer til at køre i midten af Herlev Ringvej, er man også i færd med at anlægge en supercykelsti, som kommer til at gå helt op til blandt andet de grunde, som tilhører beboerne på Obovej.

Før var der et græsstykke og en almindelig cykelsti ved siden af grundene. Cykelstien blev først gravet op, fordi der skulles omlægges rør, for siden at blive genetableret med ny belægning. Men det er nu fjernet igen, da der altså skal være en supercykelsti.

Efter planen skal hele letbanen stå færdig i 2025 blandt andet med fire stationer i Herlev, hvoraf den ene, Herlev Syd, skal ligge i umiddelbar nærhed af Obovej – nemlig ved Lyskær.

LÆS OGSÅ: Borgerrådgiver til debat – et skridt nærmere

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!