Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Louise-drabet dag 5: Hvem snakkede mest om Elverparken?

På tirsdagens retsmøde beskriver politiagenten Frank den tiltalte som entusiastisk, når de talte om Louise-drabet, som en, der kender Herlev og som en, der ved, hvordan man fører en kniv. Derudover er der nyt om kronvidnet fra Elverparken, som endnu ikke har vidnet.

»Det er min oplevelse, at tiltalte åbner op for drabet væsentligt flere gange, end jeg gør,« lød det fra politiagenten ‘Frank’, der på det 5. retsmøde i sagen om Louise-drabet var indkaldt som vidne sammen med sin ‘handler’ eller styringsofficer. Altså ham, der briefede Frank før og efter møderne med den tiltalte, som blev hemmeligt aflyttet efter godkendelse fra blandt andet retten og Kriminalforsorgen.

Personalet i de to fængsler Enner Mark og Nørre Snede, hvor de to mødtes, havde intet kendskab til agentvirksomheden og aflytningerne, kom det frem.

Tirsdagens retsmøde blev overvejende til en dyst mellem forsvarer og anklager om, hvorvidt det var agenten eller den 29-årige tiltalte, der under deres møder i fængslet bragte Elverparken og Louise-sagen op. Noget der har betydning for, om de hemmelige aflytninger overhovedet kan bruges i bevisførelsen senere.

LÆS OGSÅ: Louise-drabet dag 4: Forsvaret bider fra sig

Adspurgt anslog Frank, at det var tiltalte, der i 85 til 90 procent af tilfældene, drejede snakken ind på Louise-drabet.

»Det er helt klart min oplevelse, at tiltalte startede med at fortælle om drabet i Elverparken. Jeg havde ikke regnet med, at det ville komme på det tidpunkt. (…) Jeg tænkte, hold nu kæft, det var hurtigt, måske var det på dag tre, jeg havde ikke forventet, at det kom der, det overraskede mig,« sagde politiagenten om deres fælles gårdtur 3. november 2020, deres femte møde, hvor den tiltalte forklarede om sit kendskab til drabet, skader på den dræbte og hvordan man stikker med en kniv.

»På et tidspunkt kigger han mig ind i øjnene, han bukker sig for at vise, hun (den dræbte) røg ned på jorden, han viser  med en skærende bevægelse, hvordan der blev stukket, jeg vil næsten sige, at han brænder for det, han vil fortælle,« lyder det fra Frank, der også fortalte, at det nærmest ‘boblede’ i den tiltalte, når samtalen faldt på Louise-drabet, som han var meget optaget af.

Agent: Tiltalte blev ikke presset

Det skal bemærkes, at politiagenten blev indsat på den særligt sikrede afdeling i Enner Mark 29. oktober 2020, mens Frank blev indsat 27. oktober. 30. oktober spurgte Frank, om tiltalte ville have fællesskab – samvær bestående af cirka halvanden times gårdtur dagligt og halvanden times gang/køkken-fællesskab. Det sagde tiltalte ifølge Frank ja til et par minutter efter inden for de betingelser, der er på den særligt sikrede afdeling. Nemlig at det skal skal være frivilligt for begge parter, og at personalet skal godkende det.

Og apropos betingelser gjorde specialanklager Bo Bjerregaard på dagens retsmøde meget ud af at spørge ind til, om Frank og hans styringsofficer havde opfyldt de betingelser, der var opstillet for agentvirksomheden og de hemmelige aflytninger. Blandt andet at Frank så vidt muligt ikke bevidst måtte dreje samtalerne ind på Louise-sagen, og at Frank skulle stoppe med at tale om drabssagen, hvis han kunne fornemme, at tiltalte var afvisende.

Jeg tænkte, hold nu kæft, det var hurtigt, måske var det på dag tre, jeg havde ikke forventet, at det kom der, det overraskede mig

Men det var han aldrig, lød det fra både styringsofficeren og Frank i retten:

»Jeg oplevede ikke på noget tidspunkt, at han (tiltalte, red.) sagde, at han ikke ville tale om det. Han skiftede ofte over til andre emner, og jeg var instrueret i, at hvis han sagde, at: ‘nu vil jeg tale om det’, eller lukkede ned, så skulle jeg ikke snakke mere om det, så skulle jeg afholde mig fra at snakke om det, andre gange så skulle jeg se, om der var mulighed for at tale om det,« forklarede Frank, der ikke mente, at han nogensinde var gået over stregen.

»Der var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg pressede ham, det kom både naturligt og meget frit,« sagde han i retten, hvor han beskrev det forhold, som han fik bygget op med tiltalte som både tillidsfuldt og hyggeligt.

Forsvarer: Et setup

Forsvareren Christina Schønsted, der på dagen ikke nåede at afhøre Frank, men havde en del spørgsmål til hans styringsofficer, gjorde modsat meget ud af at så tvivl om, hvorvidt agentvirksomheden var foregået efter loven. Blandt andet mente hun ikke, at det var hendes klient, der havde bragt Louise-sagen på banen.

»Det er min opfattelse, at Frank er primus motor for at tale om Elverparken på alle optagelser,« sagde hun og antydede, at sin klients forflyttelse til og ophold på Enner Mark var et setup planlagt af anklagemyndigheden og politiet.

»Har I haft indflydelse på, at tiltalte blev overflyttet til den særligt sikrede afdeling,« spurgte hun styringsofficeren, som bekræftede, at det var foranlediget af politiet i samarbejde med anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen.

Det er min opfattelse, at Frank er primus motor for at tale om Elverparken på alle optagelser

Derudover ville hun vide, om styringsofficeren kunne være sikker på, at hendes klient ikke havde bedt en anden indsat om fællesskab udover Frank, sådan som den 29-årige tidligere havde fortalt, og det kunne styringsofficeren ikke afvise.

Ydermere stillede hun sig tvivlende over for, om de betingelser, der var opsat for Franks ageren, var overholdt.

»Hvordan kan du være sikker på, at Frank ikke overskrider dem?«, spurgte hun styringsofficeren.

»Fordi han er godt trænet, samtalerne er blevet dokumenteret, som man plejer, og så er lydoptagelserne optaget og udleveret til politikredsen (vestegnens, red.), som har læst afskrifterne,« svarede han.

Afstumpet men humoristisk

Efter styringsofficeren blev Frank afhørt, og i den forbindelse var forsvareren også kritisk over for, at han i vidneskranken måtte sidde og støtte sig til sine noter, som, kom det frem, han havde skrevet efter at have hørt eller læst transskriptioner fra de hemmelige lydoptagelser.

»Vi skal have en forklaring frit fra leveren,« påpegede hun og fik opbakning fra retsformanden.

Det var anklageren, der startede ud, og han spurgte meget ind til Franks oplevelser af tiltaltes kropssprog og mimik i forskellige sammenhænge, da det sagte i møderne jo er blevet dokumenteret.

Her kunne Frank fortælle om den 29-åriges reaktion, når Louise-sagen for eksempel var i medierne:

»Han virker sådan lidt legende i sit kropsprog, han er så entusiastisk omkring det, jeg tror, han synes det er sjovt og interessant, når han kigger på det. Han er drenget og begejstret omkring emnet, at der kommer noget attention på det. Han virker meget begejstret for, at der skal være fokus på det. Opstemt kunne man godt sige,« vurderede Frank, der i det hele taget beskrev den tiltalte som:

»Energifyldt, meget talende, jeg synes faktisk han har en udmærket humor på nogle områder, men han er også utrolig afstumpet og makaber i de emner, han godt kan li’ at snakke om. Vi talte rigtig meget om vold, og rigtig meget om maltraktering, rigtig meget om voldtægt, og alt hvad der havde at gøre med personfarlig kriminalitet,« forklarede Frank, der i forhold til tiltaltes intellekt tilføjede:

»Hans stave-, skrive- og læseevner er ikke så gode. Han bad om hjælp til at læse noget fra retten op. Skulle også have hjælp til at udfylde noget på indkøbslisten, han er meget streetsmart. I forhold til hvordan ting foregår på gaden gerne i kriminel sammenhæng. Han var også god til at tage visuel læring til sig i forhold til de tv-programmer, vi kiggede på,« lød det.

Det bobler over

Især hvis snakken faldt på Louise-sagen, var det ligesom, det tændte noget, påpegede Frank.

»Han virker meget engageret, og det gør, at han tit vender tilbage til drabet i Elverparken. Vi kan snakke om Lundin eller Ubådsagen og meget andet, og alligevel vender han tilbage til Elverparken,« fastslog Frank i retten og beskrev, hvordan den tiltalte var, når snakken faldt på det emne.

»Det bobler over for ham i forskellige stadier, nogle gange mere entusiastisk og andre gange bare, hvor jeg tolker det som hans yndlingsemne at snakke om. (…) Han er meget engageret, når han fortæller, specielt når han fortæller om det. Det er næsten som om, han forsøger at overbevise om, at det er sådan, det hænger sammen. Jeg kan huske senere, at jeg ikke rigtig forstår hans forklaring. Det kører derudad, han stopper ikke op,« tilføjede Frank, der også bed mærke i tiltaltes beskrivelse af, hvordan man bruger en kniv.

jeg synes faktisk han har en udmærket humor på nogle områder, men han er også utrolig afstumpet og makaber

»Tiltalte viser, hvor man skal stikke henne, også hvordan man skal holde, han viser det på min krop, man skal træde med venstre fod på deres fod, så de ikke kan komme væk, og så kan man eventuelt nikke en skalle og stikke i nyren samtidig med,« forklarede Frank, der en dag fik det at vide, da de havde samvær på ‘rygealtanen’ i fængslet.

»Der er ingen tvivl om, han har gjort sig nogle tanker om, hvordan man skal håndtere en kniv, det virker som om, han har gjort sig noge erfaringer. Jeg kan huske helt tydeligt, hvordan han viser mig, at han trækker kniven helt heroppe fra og stikker med den,« fortalte Frank, der for egen regning tolkede det som om, at tiltalte havde prøvet at bruge en kniv på den måde før.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Herlev Station er nævnt i Louise-sagen som et sted, som den tiltalte muligvis har været efter Louise-drabet. Arkivfoto.

Agent: Tiltalte har været på Herlev Station

En anden ting, som Frank på dagens retsmøde, tolkede som noget, der godt kunne være sandt, var beskrivelserne af tiltaltes færden på gerningstidspunktet.

»Det var i forbindelse med drabet i Elverparken, hvor han har fortalt om, at en af hans kammerater er mistænkt i sagen. Dér refererer han til, at det var ham, der var den mistænkte. Han siger, ‘jeg var ude ved’, hvad er det, det hedder, ved Herlev Station, og fortæller om, hvordan hans færden er omkring Elverparken og omkring Herlev Station og Shoppingcentret derude. (…) Jeg kan næsten mærke på hans toneleje, at nu er han i gang med at betro et eller andet til mig, man kan næsten høre det på hans stemmeføring, og det er også den oplevelse, jeg har i dag. (…) Det er noget med, at han har været i området, og det ved han godt,« sagde Frank til anklageren.

Det fik specialanklageren Bo Bjerregaard til at følge op:

»Tiltalte afviser at have været ved Herlev Station fem minutter efter drabet. Er det dit indtryk, han har været ude ved Herlev Station?

»Ja, det tror jeg. Han har ad flere omgange forklaret meget omkring Elverparken og Herlev Station og shoppingcentret og med den detaljegrad, han snakker om tingene, der kan han sagtens have været. Jeg kendte ikke selv området på det tidspunkt, men jeg er overbevist om, at han har været der på et eller andet tidspunkt,« lød det fra Frank.

Kronvidnet genafhørt

Beretningen fra dagens femte retsmøde slutter med starten. Indledningsvist ville forsvarer Christina Schønsted nemlig vide, hvorfor sagens kronvidne, den ældre kvinde fra Herlev, der så det, som antageligvis var gerningsmanden kort efter drabet på Louise Borglit 4. november 2016, var blevet genafhørt. Mandag denne uge vel at mærke i en telefonsamtale på et kvarter.

»Jeg kan ikke se det som andet end, at man prøver at genopfriske hendes hukommelse, og det er problematisk så kort tid før, hun skal i retten og vidne,« lød det fra forsvareren, der understregede, at kronvidnet var blevet afhørt adskillige gange siden 2016, og at man sagtens kunne vente med at afhøre hende, hvis det drejede sig om, at hun var nærsynet og brugte briller på gerningstidspunktet.

Næste retsmøde er tirsdag 23. maj, hvor afhøringen af politiagenten Frank fortsætter.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!