Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Opdateret: Nyt om afspærring af ringvejen – der skal også graves andre steder på letbanestrækningen

Dele af ringvejen måtte i marts spærres af fem måneder frem, fordi Hovedstadens Letbane var stødt på uforudsete jordforhold. Nu oplyser selskabet, at der også kan være sådanne forhold andre steder på letbane-strækningen.

Opdateret 19. maj klokken 8.15 med oplysning om, at der nu er fundet dårlige jordbundsforhold i den nordlige del af krydset ved Hjortespringvej.

Det vakte stor kritik fra herlevborgere og erhvervsdrivende, da Hovedstadens Letbane i marts meldte ud, at man fem måneder frem ville spærre en del af Herlev Ringvej af deriblandt adgangsvejen til Musikkvarteret, fordi man var stødt på ‘blød bund’. Altså jordforhold, der ikke ville kunne bære et letbanetog.

Nu oplyser Hovedstadens Letbane i et mailsvar til Herlev Bladet, at der også er fundet blød bund andre steder på strækningen. Først og fremmest i forbindelse med de planlagte jordundersøgelser, man har lavet, men når det er sagt, vil man ikke udelukke som i Herlev-tilfældet, at der også kan være steder, man endnu ikke kender til, og som derfor skal udbedres.

ANDRE HISTORIER: Louise-drabet dag 5

‘Der er fundet blød bund flere steder på letbanestrækningen i forbindelse med de oprindeligt gennemførte geotekniske undersøgelser. I disse områder er der i designet taget hensyn til forholdene, der enten kan medføre en forstærket konstruktion og/eller en planlagt udskiftning af de ikke bæredygtige materialer. Derudover kan der være områder med ikke bæredygtig bund, der ikke er en del af de oprindelige undersøgelser og derfor skal håndteres særskilt,’ skriver projektdirektør Henrik Bendsen.

Ifølge et notat fra Herlev Kommune drejer det sig blandt andet om den nordlige del af krydset ved Hjortespringvej, hvor der ligeledes skal graves fra juni til august i år. Udskiftningen af jord vil foregå forud for etablering af letbanesporerne igennem krydset. Hovedstadens Letbane oplyser, at der arbejdes på en løsning, hvor trafikken kan afvikles bedst muligt.

Kommunens forvaltning kendte til spærring

Hovedstadens Letbane meldte første gang ud om de uforudsete forhold i undergrunden i et borgerbrev 17. november 2022. Heri fremgik, at man ‘under forberedelserne til de anlægsarbejder, der forudsætter en spærring af Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken’, var stødt på jordbundsforhold, der gjorde, at man måtte udsætte arbejdet.

Men det var først 13. og 14. marts i år, at Hovedstadens Letbane sendte varslingsbreve ud til de berørte borgere om, at man 20. og 21. marts ville totaltspærre et stykke af ringvejen. Det fik borgere og erhvervsdrivende til at protestere. Især dem fra Musikkvarteret, der i tilfælde af en afspærring skulle køre over Islev og Rødovre for at komme til Herlev. En konflikt var under opsejling, da Herlevs borgmester gik ind i debatten og skød med skarpt mod Hovedstadens Letbane, der ifølge ham havde taget beslutningen uden at informere og involvere ham. Havde man gjort det, var Musikkvarteret ikke blevet spærret inde. Derfor blev løsningen også efter en feberredning i 11. time og hastemøder mellem de to parter, at man kun spærrede det ene spor af Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken.

Efterfølgende har det vist sig, at kommunen i hvert fald på embedsmandsniveau var informeret lang tid i forvejen om den kommende afspærring i en eller anden udstrækning

Efterfølgende har det vist sig, at kommunen i hvert fald på embedsmandsniveau var informeret lang tid i forvejen om den kommende afspærring i en eller anden udstrækning. Det fremgår af et bilag dateret 30. januar i år til Miljø-, Klima- og Teknikudvalgsmødet 20. februar, hvor der står, at krydset Mileparken/Kantatevej skal spærres af, da man er stødt på uforudsete jordbundsforhold.

Artiklen fortsætter under billedet.

Blød bund gjorde, at man i marts måtte afspærre krydset Mileparken – ringvejen fem måneder frem for at grave den væk og erstatte den med noget mere stabilt. Foto: Kenneth Hougaard.

‘Meget store mængder’

Dags dato tyder noget på, at jordbundsforholdene er udbedret. Den ‘bløde jord’ er blevet fjernet og erstattet af noget nyt og mere holdbart. I den forbindelse har Herlev Bladet spurgt ind til, hvad kravene er til, hvor meget den nye bund skal kunne bære kontra tidligere, altså hvor meget tungere er letbanetog end den tunge trafik, der tidligere har kørt på strækningen?

‘Der arbejdes efter forskellige normsæt i forbindelse med vej- og banearbejder, hvilket afføder forskelligartede krav til den underliggende opbygning,’ lyder det skriftlige svar fra Henrik Bendsen.

Herlev Bladet har også spurgt ind til, hvor meget jord der er blevet fjernet?

‘Idet vi på baggrund af helt aktuelle undersøgelser på stedet arbejder ud fra en størst mulig begrænsning i omfanget, er det samlede omfang endnu ikke kendt; men at der er tale om meget store mængder fremgår tydeligt af udgravningens størrelse,’ lyder det fra samme projektdirektør.

Måske genåbning i august

Da området nu er tildækket igen, har Herlev Bladet forespurgt Hovedstadens Letbane, om en tidsplan – måske man kan nå at blive hurtigere færdige end de fem måneder?

‘Der arbejdes naturligvis med udgangspunkt i en tidsplan for projektet, baseret på oprindelige og kendte forudsætninger for gennemførelsen. Der er derfor behov for særlige overvejelser og indsatser i forbindelse med bristede forudsætninger med henblik på at sikre tidsplanens færdiggørelsesterminer,’ lyder svaret – igen pr. mail.

ANDRE HISTORIER: Herlevit genfortæller eventyr

Holder de fem måneder kan ringvejen åbne igen i slutningen af august.

Herlev Bladet har spurgt ind til mere konkrete svar såsom, hvilke normsæt der arbejdes efter. Det vil sige, hvad vejer et letbanetog kontra lastbiler og så videre? I et forsøg på at finde ud af, hvor meget mere vejen skal kunne bære med letbanen kontra i dag. Eller hvor meget jord (i vægt eller omfang), der skal graves væk og erstattes. Eller den konkrete tidsplan for, hvornår man er færdig med de enkelte faser, men Hovedstadens Letbane er ikke vendt tilbage.

Har du kommentarer til historien, så skriv til kenneth@herlevbladet.dk 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!