Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Notat: ‘Står i en vanskelig økonomisk situation’

Herlev Gentofte Hospital har svært ved at overholde sine budgetter, hvorfor man har indført ansættelsesstop, regner med at skulle nedlægge cirka 50 stillinger og lukke 26 sengepladser.

Opdateret fredag 22. september klokken 11.50 med en kommentar fra Herlev Gentofte Hospital.

Region Hovedstaden har i forlængelse af sidste uges budgetaftale for 2024 netop meldt ud i en pressemeddelelse, at den også betyder, at hospitalerne i regionen herunder Herlev Gentofte står over for hårde omprioriteringer og besparelser i egne budgetter. Derfor har hospitalerne hver især udarbejdet notater, som giver et indblik i, hvad de vil gøre for at overholde et krav om interne omprioriteringer for cirka 211 millioner kroner.

I Herlev Gentofte Hospitals tilfælde fremgår det af notatet, at man skal finde interne omprioriteringer for 35,4 millioner kroner (48 årsværk), hvorfor hospitalet befinder sig en ‘vanskelig økonomisk situation’. Ikke mindst fordi det er tredje år i træk, at man har skulle gennemføre omprioriteringer for tocifrede millionbeløb.

I 2022 blev der omprioriteret for cirka 54 millioner kroner og for cirka 40 i 2023. Med omprioriteringer menes, at pengene bliver inden for samme budget, men fordeles fra et område til et andet.

»Der er ingen tvivl om, at hospitalerne særligt i år har haft svært ved at få enderne til at mødes. De interne omprioriteringer er vidnesbyrd om et sundhedsvæsen, der er presset på stigende udgifter og begrænsede ressourcer. Selvom pengene ikke forlader hospitalernes budget, vil interne omprioriteringer opleves som en besparelse på de afdelinger, som skal af med penge og personale. Det er ikke lette beslutninger for hospitalerne, og noget som jeg ved, de er meget optaget og berørte af,« fortæller regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i pressemeddelelsen.

Patienterne vil både 2023 og 2024 opleve et travlt hospital, men et hospital, der gør alt hvad det kan for at give vores besøgende den bedst mulige patientoplevelse i en økonomisk vanskelig tid

Det fremgår også af en skriftlig kommentar til Herlev Bladet fra Herlev Gentofte Hospital.

»En stram økonomiaftale og udfordringer i 2023-budgettet betyder, at vi skal finde omprioriteringer for at ruste hospitalet til 2024. Det er slet ingen nem øvelse for hverken medarbejdere eller ledere, men det er desværre uundgåeligt. Derfor har vi blandt andet indført ansættelsesstop, sat ombygninger på pause og lukket senge. Vi har dog også forsøgt at fokusere på omprioriteringer som giver patienterne samme gode behandling, men på andre måder. For eksempel ved at operere sammedagskirurgisk i stedet for at patienten skal indlægges i forbindelse med operation. Vi har fokus på, at nogle af midlerne fra omprioriteringerne blandt andet går til en styrket arbejdsmiljøindsats og kompetenceudviklingen af særlige medarbejdergrupper. Patienterne vil både 2023 og 2024 opleve et travlt hospital, men et hospital, der gør alt hvad det kan for at give vores besøgende den bedst mulige patientoplevelse i en økonomisk vanskelig tid,« lyder det.

Konsekvenserne

Hvad betyder omprioriteringen så for hospitalsdriften i 2024?

Ifølge notatet forventer Herlev Gentofte Hospital, at man vil nedlægge cirka 50 stillinger, og som det ser ud nu afskedige tre til fem medarbejdere formentlig i de administrative stabe, hvor der skal spares to millioner kroner. Tallet kan dog ændre sig, lyder det.

Derudover vil besparelserne medføre, at der er udvalgte opgaver i de enkelte stabe som vil blive nedprioriteret eller prioriteret helt bort. Besparelserne kan endvidere medføre længere sagsbehandlingstid, lyder det.

Endelig fremgår det, at Herlev Gentofte regner med at skulle lukke 26 sengepladser ud af et samlet tal for regionen på 97. De 26 skal ses i forhold til, at man i foråret 2022 måtte lukke cirka 120 senge blandt andet på grund af personalemangel.

De 26 færre sengepladser fordeler sig på 15, som sker ved omlægning af patientforløb til dagbehandling på afdeling for Urinvejssygdomme og seks senge i forbindelse med et udviklingsprojekt. Derudover lukkes tre hjertemedicinske senge på Herlev Hospital og to på Gentofte Hospital, lyder det.

LÆS OGSÅ: Kommunens budgetaftale uden besparelser

Årsager til budgetoverskridelser

Ifølge Herlev Gentofte Hospitals direktion, som står bag notatet, vurderer man, at den vanskelige økonomiske situation blandt andet skyldes betydelige budgetoverskridelser i fire afdelinger:

• Afdelingen for Medicinske sygdomme.

• Afdelingen for Røntgen og Skanning.

• Afdelingen for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler.

• Afdelingen for Mave, Tarm og Leversygdomme

Der er tale om afvigelser, som er så store, at det i forhold til patientsikkerheden ikke vil være forsvarligt at forsøge at overholde budgetterne for i år, fremgår det. De skyldes tildels en reel ubalance mellem opgaver og ressourcer i de pågældende afdelinger, som for nogle af afdelingerne har stået på i flere år.

Det vil man gøre

For at nå i balance i år har hospitalet selv indført en række indsatser, som skal genoprette økonomien.

• Kvalificeret ansættelsesstop gældende fra ultimo juni.

• Udmelding af udgiftsstop i organisationen, således at der kun foretages strengt nødvendige indkøb

• Implementering af handleplaner i afdelingerne for at holde budgetrammerne ud over ansættelsesstop.

• Mindre vedligeholdelses- og ombygningsopgaver til en værdi af ca. 14 mio. kr. er sat på hold.

Også naboen i Herlev, Steno Diabetes Center Copenhagen, som regionen drifter, skal spare som følge af budgettet. Her er der tale om nedlæggelse af en stilling i administrationen lig med 0,2 millioner kroner.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!