Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Nyt lovforslag om dagbehandlingstilbud: “Kvaliteten af tilsynet i dag er svingende”

Et forslag til en ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud er blevet stillet. Står det til FADD, der er en interesseorganisation på området, skal tilsynet med dagbehandlingstilbud ensrettes i hele landet – noget man måske kunne have haft gavn af i Herlev.

Hvordan sikrer man, at kvaliteten på behandlings- og specialundervisningstilbud er, som den skal være – og hvem skal egentlig stå for at føre tilsyn med den kvalitet?

Hvis et kommende lovforslag bliver stemt igennem, så vil svaret på spørgsmålet være kommunerne. Men står det til Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD, red.), så er det ikke en optimal løsning.

Lovforslaget har netop været i høring, og her har FADD altså understreget i et høringssvar, at det er problematisk at lade kommunerne have ansvaret for tilsynet med skoleområdet blandt andet, fordi det vil give 98 forskellige skoletilsyn.

»Helt generelt er der brug for tilsyn og kvalitetssikring af praksis, når det gælder komplekse socialpædagogiske og undervisningsfaglige miljøer. Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet og tilstrækkelig kvalitet på landets skoler. Erfaringen viser, at kvaliteten af tilsynet i dag er svingende, og at der er for stor variation, når det gælder kvalitetsparametre,« skriver FADD blandt andet i sit høringssvar til lovforslaget.

LÆS OGSÅ: Nyt positiv tilsyn på dagbehandlingstilbud i Herlev var en fejl

I stedet drømmer FADD om en ensretning af de tilsyn, der føres med behandlings- og specialundervisningstilbud.

Kritisk at føre tilsyn med sig selv

Og en ensretning af tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbud kunne måske have kommet Herlev til gavn.

For nyligt er nemlig to tilsyn med kun tre måneders mellemrum blevet gennemført på det private dagbehandlingstilbud Idrætsakademiet. Og de to tilsyn maler to vidt forskellige billeder af kvaliteten på stedet – en historie, du kan læse meget mere om lige her.

Men havde måden, man fører tilsyn på, været ensrettet, og havde den tilsynsførende været centralt placeret i eksempelvis Socialtilsynet og ikke i kommunen, kunne det være, at de to tilsyn også havde været mere enslydende. Det er i hvert fald det, FADD argumenterer for i sit høringssvar.

Desværre viser afrapportering på området, at mange elever på de interne skoler ikke får det undervisningstilbud, de har behov for

»I forslaget placeres ansvaret i 98 kommuner, der er ingen systematiseret audit og sikring af national kvalitet og ensartethed. Der er ikke etableret armslængde mellem tilsynsmyndighed og (egne) skoleenheder, beliggenhedskommunen kommer til at føre tilsyn med sig selv. Dette er meget kritisk og en stor svaghed i det foreslåede,« skriver FADD.

Hvem skal have ansvaret?

Det kommende lovforslag er stillet på baggrund af en aftale indgået mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget i marts 2022.

Aftalen skulle sikre, at børn på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder får den undervisning, de har krav på. Aftalens formål er at styrke kommunernes ansvar og skabe bedre rammer for tilsynet på området.

»Desværre viser afrapportering på området, at mange elever på de interne skoler ikke får det undervisningstilbud, de har behov for og krav på efter folkeskolelovgivningen, og undervisningen er ikke altid af den nødvendige kvalitet og præget af lave forventninger til eleverne. En række kommuner løfter derfor ikke i tilstrækkelig grad deres myndighedsansvar,« står der blandt andet i aftalen.

Og aftalen bakker FADD fuldt op – interesseorganisationen ønsker blot, at ansvaret for tilsyn ikke ligger hos kommunen, men centralt hos Socialstyrelsen.

Når lovforslaget bliver stillet og kommer under behandling, vil det vise sig, om FADDs anbefalinger er medtaget.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!