Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Planen: Sådan skal buslinjerne køre når letbanen kommer

Kommunalbestyrelsen har nikket ja til, at forvaltningen arbejder videre med en plan om at tilpasse busnettet i Herlev til letbanen, når den kommer. Noget der betyder oprettelse af en ny linje og nedlæggelse af fire eksisterende.

I 2025 forventes letbanen at blive sat i gang, og i den forbindelse skal busnettet i Herlev tilpasses letbanes stop og køreplan. På baggrund af et oplæg fra Movia har forvaltningen i Herlev Kommune anbefalet ét af fire scenarier, som kommunalbestyrelsen nu har godkendt, at man arbejder videre med til gennemførelse i december 2025.

Det tager udgangspunkt i, at man nedlægger fire linjer (155, 161, 167 og 168) og opretter én sammenhængende buslinje mellem Peberhaven og Marielund via Herlev Station og videre til Malmparken, som forventeligt vil kunne betjene cirka 620.000 passagerer årligt. Konsekvenserne ved den løsning er, at der skal etableres to nye stoppesteder i Marielund til en anslået udgift på cirka 600.000 kroner, men ellers er udgifterne svarende til det nuværende busnet, lyder det.

ANDRE HISTORIER: Politisk fløjkrig om tre millioner kroner

Fordelene er ifølge forvaltningen, at man:

· Styrker betjeningen af Marielund og Peberhaven.

· Skaber sammenhæng mellem Marielund og Tvedvangen og Peberhaven.

· Gode forbindelser til Herlev Bymidte og Herlev St. både fra Marielund og Tvedvangen.

· Forsat betjening af Digestykket.

Herlev Nord udskydes – igen

»Vi er mange, der gerne vil have, at vores offentlige trafik var mere omfattende, men det har vores økonomi det svært med. I Enhedslisten støtter vi op om, at man arbejder videre med 1A (forvaltningens anbefaling, red.), og at vi i de næste budgetforhandlinger overvejer mere dækning i det nordlige Herlev, som ikke har yderligere dækning med det her forslag,« sagde Marianne Dithmer (EL), formand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget, på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

»I stort omfang bibeholder vi den dækning til folk i Herlev Kommune, som vi har nu, frekvensen er stort set opretholdt, selvom det ikke helt er på samme måde,« tilføjede hun.

Omkring Herlev Nord ses det af sagsfremstillingen, at Movia har undersøgt en bedre dækning nord for Ring 4, hvor linje 165 eller den nye linje, som kører via Tvedvangen, forlænges, så bussen vender ved rundkørslen på Sortemosevej. Det vil ifølge Movia kræve, at der anlægges et nyt stoppested ved rundkørslen. Men det vil betyde, at borgere vil kunne rejse med linje 165 via Hjortespring, og den nye linje via Tvedvangen, fremgår det. Til gengæld vil det koste 2,3 millioner kroner mere at forlænge den nye linje og 1,2 at forlænge 165’eren.

Derfor var alle også enige om at udskyde den del af løsningen og gå med det forslag, der kan holdes inden for den økonomi, som kommunen har til rådighed.

En fornuftig løsning for nuværende

»Det her er landet fornuftigt for indeværende, vi har fået inddraget for alvor Marielundkvarteret i vores busdækning og ændret noget på buslinjerne i det centrale Herlev. Så mangler vi måske lidt i forhold til linjeføringen i Hjortegården og Lille Birkholm-området, men det kan vi komme ind på senere, og så er der endelig vores kollektive trafikbetjening på den anden side af Ring 4, den har vi ikke løst med det her, og den udfordring har vi efterhånden haft i årtier, men det kommer vi tilbage til,« lød det fra Arly Eskildsen, der også mindede om, den nye busplan først og fremmest handler om at tilpasse sig letbanen.

»Det er helt afgørende, at letbanen på Ring 3 medvirker til at give den kollektive trafik et løft, og der skal vi prøve at motivere herlevitterne til at benytte den kollektive trafik mere, end de gjorde før,« lød budskabet fra SF’eren.

vores kollektive trafikbetjening på den anden side af Ring 4, den har vi ikke løst med det her, og den udfordring har vi efterhånden haft i årtier, men det kommer vi tilbage til

Også Jacob Aagensen fra konservative var enig i, at den valgte løsning er den mest fornuftige vej at gå.

»Den her plan lægger op til, at vi ændrer nogle linjer, som har kørt i mange år, og som folk har vænnet sig til. I forhold til ringlinjerne 167 og 168 har det været konklusionen fra Movia, forvaltningen og fra udvalget, at det giver mening at nedlægge og erstatte dem med andre. Vi havde gerne set, at 165’eren blev forlænget til også at komme op i Herlev Nord, men det kan ikke lade sig gøre inden for det nuværende budget. Men måske kommer vi til at kigge på det til budgetforhandlingerne til efteråret,« sagde han, der til gengæld glædede sig over en anden ting.

»At vi på Hjortespringvej ikke længere skal opleve, at vi har en 165 og 167, der kører med to meters mellemrum med halvfyldte busser hver med 20 eller 30 minutters mellemrum. Nu kan vi få lavet en plan, så de kører hvert kvarter,« påpegede han, der synes, det er lidt spild af midler at se de to linjer kører lige efter hinanden konstant, som han mener de gør i dag.

 

Kortet viser en ny sammenhængende buslinje mellem Peberhaven, Marielund og Malmparken via Herlev Station som et forsøg på at tilpasse busnettet den kommende letbane. Illustration: Herlev Kommune.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!