Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Rektor: Videodeling vil som udgangspunkt fremover betyde bortvisning

Sagen, hvor en elev uden samtykke delte en video af sin lærer, har nu gjort, at reglerne for digital adfærd skal strammes op, og der skal gøres mere ud af at snakke digital dannelse på gymnasiet og HF. Gymnasieskolernes Lærerforening er bekendt med sagen, men oplyser, at det er op til hver enkelt institution at håndtere det.

I går og i dag er der blevet holdt fagligt møde på Herlev Gymnasium og HF efter sagen før vinterferien, hvor en elev uden samtykke delte en video af en lærer, der skældte en anden elev ud. Og det har nu ført flere ting med sig, oplyser rektor Jan Vistisen.

LÆS OGSÅ: Frustration på Herlev Gym og HF

»Det har gjort stort indtryk på os, at lærerne er vrede og frustrerede over situationen, og derfor har vi også i dag bekendtgjort, at vi nu strammer vores studieordningsregler, så det kommer til at stå helt eksplicit, at hvis man deler videomateriale af lærere og elever uden samtykke, så vil det normalt medføre den strengeste sanktion vi har, nemlig bortvisning,« siger rektoren.

Han tilføjer, at man ikke har oplevet noget lignende før, og derfor mener han ikke, at man kunne have gjort mere, end man allerede gør som for eksempel de seancer, der bliver holdt for eleverne om digital dannelse i forbindelse med introarrangementer på skolen. Derudover er der også et regelsæt, hvor det fremgår, hvad eleverne må og ikke må digitalt.

Læs Herlev Gymnasiums Studie- og Ordensregler om digital adfærd her

»Jeg mener ikke, at vi kunne have forudset det her. Vi har jo haft diskussionen om mobiler i undervisningen før, og vi har blandt andet plastikkassetter, hvor vi kan bede eleverne om at sætte mobilerne i, men nogle gange skal man også bruge mobiler i undervisningen, det er forskelligt fra lærer til lærer,« påpeger han, der ikke ved, om man skal gøre det obligatorisk at samle mobilerne ind ved undervisningen start.

»Omvendt er det også vigtigt at holde fast i, at mobilen er et powerfuldt redskab, som kan bruges på den rigtige eller forkerte måde, og det skal vi overvåge, hvordan man kan håndtere, men for mig er den digitale dannelse det vigtigste,« lyder det.

Nedsætter arbejdsgruppe

For at blive klogere på, hvad der skal gøres fremadrettet, vil Herlev Gymnasium og HF også nedsætte en arbejdsgruppe, som består af blandt andet en arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentanten samt formanden for pædagogisk udvalg og måske flere andre, som skal undersøge, om der gøres nok i forhold til at lære elever og lærere om digital dannelse og sikre et godt undervisningsmiljø. Måske der også skal tænkes nyt som for eksempel gamingbaseret undervisning ind i det, vurderer Jan Vistisen.

»Så vi er nødt til at bruge hele paletten, altså både regler og forbud, men samtidig er det også vigtigt, at vi appellerer til elevernes forstand og viser, at der er nødt til at være ting, der er ‘no go’. Der er simpelthen så mange kameraer rundt omkring, og hvis ikke vi bliver enige om en måde at regulere det her på, så bliver det håbløst at være menneske, og det er det, som gør, at vi synes, vi har en vigtigt opgave som undervisningsinstitution i at tale med de unge mennesker,« understreger rektoren.

Elev bliver ikke bortvist

Vedrørende den enkelte elev vil han på trods af de varslede strammere regler ifølge Jan Vistisen få en mildere straf.

»Jeg kan ikke gå ind i den enkelte sag, men jeg kan sige, at vi har et kontinuum af forskellige sanktioner, som går fra pædagogisk irettesættelse til bortvisning, og vi har i det her tilfælde valgt nogle mildere sanktioner. Det kan være alt muligt med kontakt til forældrene og så videre, men vi tackler det pædagogisk, så eleven er ikke blevet smidt ud. Men det vil vi gøre fremadrettet,« siger han og tilføjer, at det også handler om at sende et signal til elever og lærere for den sags skyld.

Kun få sager

Hos Gymnasieskolernes Lærerforening oplyser kommunikationschef Lotte Hornholt​, at man kun kender til få sager, hvor elever har optaget og delt videoer fra undervisningen uden samtykke, men at der i februar i år blev lagt nogle retningslinjer ud, hvor det fremgår, hvad elever må og ikke må. Her ses det også, at elever gerne må optage undervisningen til privat brug, hvis der er samtykke, men aldrig dele lyd- og billedoptagelser med andre uden samtykke. Det fremgår også af reglerne om databeskyttelse og ophavsret.

LÆS retningslinjerne for optagelse og deling af videoer her

»Det er få sager, som vi har haft, ikke større sager, men for eksempel nogle, hvor lærere i forbindelse med den virtuelle undervisning under corona har følt sig krænket, fx over at nogle forældre har siddet ved siden af. Det var primært her, at vi begyndte at se den slags,« fortæller kommunikationschef i GL, Lotte Hornholt.

Hun uddyber, at det ifølge persondatalovgivningen er forbudt at dele optagelser, men det er op til skolerne selv at lave yderligere retningslinjer på området.

»Der er brug for på de enkelte gymnasier at få lavet klare retningslinjer og få kommunikeret dem ud til eleverne. De gymnasiale uddannelser har et tobenet formål: De skal være studieforberedende og almendannende, og hele det med hvordan man opfører sig digitalt er en del af almendannelsen, så det skal man have en dialog med eleverne om,« påpeger hun.

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!