Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Retssag om ulovlig afspærring af Gråpilevej skudt til hjørne

Ifølge Københavns Vestegns Politi har anklagemyndigheden valgt at droppe en sag om ulovlig afspærring af Gråpilevej 24. Til gengæld vil Herlev Kommune komme med et nyt påbud mod grundejeren, der også har andre sager kørende med kommunen.

En retssag mod en landmand og grundejer af Gråpilevej 24, der var tiltalt for ulovligt at have afspærret den del af Gråpilevej, der går gennem hans ejendom, er foreløbig skudt til hjørne.

Som det er nu, er der nemlig ikke nok materiale til at opbygge en sag, lyder det Københavns Vestegns Politi i et mailsvar til Herlev Bladet.

‘Ved en fornyet gennemgang af sagen, har anklagemyndigheden vurderet, at der ikke er grundlag for at føre sagen i retten. Det skyldes, at der er formelle regler, der ikke er opfyldt. Den foreløbige slutning af sagen, forhindrer ikke kommunen i at politianmelde sagen igen. Både kommunen og den mistænkte i sagen, er blevet orienteret i sidste uge,’ oplyser politiet og tilføjer, at vurderingen beror på de seneste oplysninger, som Herlev Kommune er kommet med.

LÆS OGSÅ: Grundejer tiltalt – ulovlig afspærring af Gråpilevej

Vurderingen glæder landmanden, der af hensyn til de konsekvenser sagen har haft ikke vil stå frem med navn. Herlev Bladet kender hans identitet.

»Vi havde fået en paragraf 3-dispensation af Herlev Kommune til at rense mosen op (hvor man dispenserer fra Naturbeskyttelsesloven, red.), så til at starte med havde jeg spærret af for, at ingen skulle komme til skade, mens vi kørte med tunge maskiner. Så for at vise hensyn opsatte jeg et informationsskilt. Derfor synes jeg, det her er en overreaktion fra Herlev Kommunes side,« forklarer gårdejeren.

Gårdejeren påpeger, at de skilte, som tidligere var sat op omkring afspærringen, forlængst er væk, og at der kun er en låge med et skilt, der informerer om privat område og periodevis fritgående dyr. I den forbindelse henstiller han til, at man husker at lukke lågen efter sig. Det skyldes hovedsageligt de fritgående dyr såsom får, æsler og heste, der periodevist går rundt på ejendommen, og at de et par gange har været løbet ud af folden, hvorefter der skulle bruge lang tid på at hente dem tilbage. Den ene gang var de ifølge ham næsten over ved Værebroparken.

Derudover oplyser gårdejeren, at Herlev Kommune onsdag sidste uge har sendt et nyt forvarsel om et påbud mod lågen, som går ud på, at han skal sørge for at sikre, at der er fri gennemgang for passage. Noget han er uforstående overfor, da gårdejeren mener, at de forbipasserende jo bare kan åbne og lukke lågen.

Sådan så den midlertidige afspærring ud, som gårdejeren på Gråpilevej 24 havde lavet mod Værebrovej, men den skulle nu være fjernet. Der var også sat lignende skiltning op på den modsatte side mod Klausdalsbrovej, men også den er fjernet. Privatfoto.

Påbud førte til politianmeldelse

Sagen, der skulle have været for ved Retten i Glostrup 16. maj, tager udgangspunkt i en politianmeldelse fra 25. marts 2021 foretaget af Herlev Kommune, der er plejemyndighed for området og blandt andet har ansvar for at håndhæve den fredning, der blev lavet i 2004.

Derfor har Herlev Bladet forsøgt at få en kommentar fra Herlev Kommune om, hvorvidt man påtænker at politianmelde igen, men har fået oplyst, at kommunen ifølge forvaltningsretten er omfattet af tavshedspligt og dermed ikke må udtale sig.

Dog understreger kommunen, at frafaldet af sagen ikke får betydning for de gældende regler vedrørende brug af vejen:

‘Det man fra Herlev Kommune kan sige er, at de veje, der går gennem ejendommen og langs ejendommen er privat veje i landzone, som offentligheden har adgang til at benytte.’

de veje, der går gennem ejendommen og langs ejendommen er privat veje i landzone, som offentligheden har adgang til at benytte

Netop offentlighedens ret til at benytte vejen er også sagens stridspunkt. Efter at have erhvervet ejendommen i 2020 satte grundejeren nemlig skiltning op, der indikerede, at offentligheden ikke måtte benytte den del af Gråpilevej, der går gennem hans grund.

Det fik Herlev Kommune til at give ham et påbud om at fjerne skiltene, så gående og cyklister kunne benytte vejen igen. Det blev givet 8. februar 2021, uden at grundejeren foretog sig noget. Derfor blev han politianmeldt, hvorefter man 22. juni samme år fandt ud af, at der stadig var spærret af for gennemgang. Begge datoer fremgår af det anklageskrift, som landmanden i første omgang blev tiltalt efter. Her står også, at han i begge tilfælde var tiltalt for at have overtrådt Naturbeskyttelsesloven på en række områder, hvilket giver bødestraf, såfremt man bliver dømt. Men nu er sagen altså faldet.

Afslag på byggeprojekter

Udover den nævnte sag om afspærring af Gråpilevej har landmanden igennem længere tid været ‘et varmt emne’ på forskellige Facebook-sider omhandlende Smør- og Fedtmosen. Det skyldes især hans dispensationsansøgninger om på den fredede grund at bygge et nyt stuehus på 422,5 kvadratmeter, et tilhørende jordvarmeanlæg, en ny maskinhal på 600 kvadratmeter, en midlertidig beboelsespavillon, en bøgehæk og et raftehegn. Sidstnævnte ifølge landmanden, fordi det eksisterende ‘2-tråds strømførende hegn har vist sig utilstrækkeligt til at forhindre uvedkommendes indtrængen og henkastning af affald til skade for dyrene på ejendommen. Det tidligere hegn er således blevet klippet over og udsat for hærværk ved flere lejligheder’, lyder det i hans ansøgning.

Som det er i dag, huser hans ejendom en række bygninger med et samlet grundareal på 402 kvadratmeter deriblandt et stuehus på 139 kvadratmeter, som ifølge landmanden er ramt af skimmel og dermed ubeboeligt. Der er også en gammel staldbygning fra 1880 på 138 kvadratmeter.

13. december sidste år stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet en afgørelse fra Fredningsnævnet for København af 13. januar 2022 om afslag på de nævnte dispensationer. Det betyder, at landmanden ikke kan klage over afgørelsen mere. Dog er der stadig en mulighed for at prøve afgørelsen ved retten. Sagen skal blot være anlagt senest seks måneder fra 13. december. Altså 13. juni.

Ingen dialog med kommunen

Herlev Bladet har spurgt gårdejeren, om han vil tage sagen videre i retten, og om hvad han nu vil gøre. I den forbindelse fortæller han, at han i samarbejde med sin landbrugsrådgiver har revideret de punkter i projektet som blev påtalt, med henblik på at søge om byggetilladelse igen. Blandt andet er de ændrede projekter blevet mindre, facaden på stuehuset er blevet ændret, så glaspartiet er blevet mindre, der er kommet græs på taget og vægge skal beklædes med sorte brædder, så de fremstår så diskret som muligt, forklarer gårdejeren og giver udtryk for, at han har forsøgt at kontakte kommunen for at få svar på og inputs, men uden respons.

»Jeg kan ikke få en dialog med kommunen. Vi skyder med vådeskud for at finde ud af, hvad vi må og ikke må, og jeg har ikke fået svar, så vi skal gætte os frem,« påpeger han, der er frustreret over sagen.

Altså når man køber en privat ejendom, så har man en formodning om, at man bestemmer lidt for sig selv, men ikke i Herlev

»Vi har ni hektar, og vi er en landbrugsejendom. Det virker som om, kommunen tror, vi er et privat naturreservat. Altså når man køber en privat ejendom, så har man en formodning om, at man bestemmer lidt for sig selv, men ikke i Herlev,« lyder det fra gårdejeren, der er bekendt med aktiviteten på Facebook.

»Gårdejeren har fra starten af valgt ikke at kommentere på Facebook, som han kalder en folkedomstol uden filter. Man kan aldrig vinde sådan en diskussion. Det er i hvert fald vores oplevelse,« siger han, der understreger, at de ikke havde nogen ambitioner om at genere nogen – tværtimod.

Han bemærker, at han for nylig tilbød Herlev Kommune at købe ejendommen, så kommunen kunne gøre det til en del af naturområdet, men kommunen er ikke vendt tilbage inden tilbuddets udløb.

Kommunen: Vil ikke købe grunden

Herlev Bladet har igen spurgt Herlev Kommune, om man vil kommentere på sagen, der i modsætning til den første sag, ikke er en straffesag, og denne gang har kommunen sendt følgende svar:

‘Forvaltningen er løbende i dialog med ejendomsejeren, og har allerede besvaret en lang række henvendelser. Vi har også haft en længere dialog med dennes rådgiver, og har på nuværende tidspunkt en enkelt konkret ansøgning om et maskinhus under behandling. Vi har dog ved flere lejligheder stillet krav om fremsendelse af skitser og andet materiale, før vi kunne bedømme de ønsker, som ejendomsejeren havde. Det er korrekt, at ejendomsejeren på eget initiativ har tilbudt at sælge ejendommen til Herlev Kommune, men det har ingen interesse for kommunen, og vi har derfor valgt ikke at indgå i en dialog om det pågældende,’ oplyser kommunen.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!