Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Udsigt til snarlig løsning på højdeforskellen mellem Frimærket og ringvejen

Efter at have ventet i 10 måneder kan beboerne i Frimærket måske snart se frem til en løsning på problemet med niveauforskellen mellem deres matrikel og resten af vejanlægget.

I 10 måneder har beboerne i boligbyggeriet Frimærket måtte leve med en niveauforskel mellem deres matrikel og fortovet og Herlev Ringvej, som for eksempel gør det svært og usikkert at benytte rollator og kørestol, når man skal tilgå fortovet fra Frimærket og omvendt, når man hjem. Også den midlertidige rampe, man skal tage, for i bil at køre ud på ringvejen fra Frimærket, er ifølge de beboere, Herlev Bladet har talt med, udfordrende med risiko for undervognen.

LÆS OGSÅ: Derfor er fortovet blevet højere

I november publicerede Herlev Bladet historien om de besværlige forhold og fik dengang at vide fra Hovedstadens Letbane, at niveauforskellen var midlertidig, og man arbejdede på en permanent løsning, men kunne ikke sige hvornår. Dags dato er der stadig ikke en permanent løsning. Til gengæld kan Hovedstadens Letbane løfte sløret for, hvornår sådan en kan forventes.

En kompleks opgave

‘Vi udfører løsningen, så hurtigt vi kan, så snart trafikken er omlagt på en måde, hvor vi kan få plads til cyklisterne sammen med et arbejdsareal. Det forventer vi vil ske i en af de kommende anlægsfaser efter den midlertidige rundkørsel er ført tilbage til normal trafiktilstand. Det forventer vi at kunne gøre i løbet af sommeren i år,’ lyder det i et mailsvar fra Hovedstadens Letbane, som har været og er i dialog med administrator for Frimærket og Herlev Kommune om sagen.

Samtidig understreger man, at arbejdet med løsningen ikke bliver påvirket af arbejdet med at anlægge selve letbanen, hvorfor løsningen vil kunne forventes længe før letbanens åbning i 2025.

Spørgsmålet er så, hvorfor det skal tage så lang tid?

Alle parter er enige om, at forholdene ikke er hensigtsmæssige

‘En løsning besværliggøres af, at det vil kræve oprettelse af et arbejdsområde, der inddrager en del af den tilstødende cykelsti. Den er midlertidigt dobbeltrettet og har den lovbestemte minimumsbredde. Der kan derfor ikke gives dispensation til at den snævres ind. Det kan først ske, når vejbane, fortov og cykelstier i området er færdiglavede, og cykeltrafikken igen kan ledes af separate cykelstier,’ lyder forklaringen fra letbaneselskabet, der erkender, at det er anlæggelsen af fortovet, som har skabt problemet.

‘Alle parter er enige om, at forholdene ikke er hensigtsmæssige. I dialogen med ejendommen har Hovedstadens Letbane medgivet, at en stor del af løsningen skal findes ved en ændring af det fortov, vi har anlagt. At udbedre de forhold uden at forringe adgangsforhold andre steder og uden at forringe afledningen af regnvand fra fortov og vejbane har dog vist sig som en forholdsvis kompleks opgave på det konkrete sted. Vi har forsøgt at udbedre dem midlertidigt, mens der arbejdes på en permanent løsning,’ oplyser man til Herlev Bladet.

For højt fortov

Årsagen til problemet, som Herlev Bladet tidligere har berørt, er altså, at Hovedstadens Letbane valgte at hæve fortovet langs Frimærket for blandt andet at tilgodese krav til hældninger, der kan lede regnvand væk fra fortov og vej. Da Frimærket ligger lige ud til fortovet har det dog medført nogle udfordringer i forhold til den højdeforskel, der er opstået mellem Frimærkets matrikel og fortovet. I forhold til hvor ansvaret for at udbedre forholdene ligger, svarer Hovedstadens Letbane:

‘Det er Hovedstadens Letbane, der beskriver en løsning og udfører den. Men vi er i fortsat dialog med ejendommen og Herlev Kommune om flere detaljer i løsningen.’

 

Et eksempel på en midlertidig løsning for at skabe en overgangmellem fortov og Frimærket. Privatfoto.
Fortovet er blevet højere end Frimærkets grund, hvorfor der skal laves en overgang. Her en midlertidig løsning. Privatfoto.
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!