Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Derfor er fortovet blevet højere end ‘Frimærke-grunden’

Som følge af letbane-byggeriet er fortovet langs ringvejen blevet hævet, hvilket har givet udfordringer for Frimærket, som nu ligger lavere. Der arbejdes på en holdbar løsning, lyder det.

Det har vakt opsigt, at der er blevet asfalteret mellem fortovet langs Herlev Ringvej og Frimærkets grund. Både fordi det ifølge nogle beboere i Frimærket ikke ser kønt ud, men også fordi de rampe-lignende forhold hverken er optimale at gå eller køre på, lyder det.

Spørger man Hovedstadens Letbane, som står bag, lyder forsikringen, at det kun er midlertidigt, og at der arbejdes på en permanent løsning. Men hvad ligger egentlig bag disse asfaltbakker?

‘Da Frimærket blev bygget, passede gadedørene og forpladsen i niveau med fortovet. Men efter fortovet er blevet hævet, skal der nu ud for nogle af dørene laves en overgang for at udligne højdeforskellen. Den skal tilgodese krav til hældninger på fortov, cykelsti og vej, samt Bygningsreglementets krav til adgangsforhold til gadedørene. Den særlige udfordring på denne strækning er, at nogle af Frimærkets gadedøre ligger lige ud til fortovet, hvilket medfører, at det er vanskeligt at lave en løsning, der lever op til alle de krav,’ forklarer Henrik Bendsen, projektdirektør for Hovedstadens Letbane, i en mail til Herlev Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Fortovet er blevet højere end Frimærkets grund, hvorfor der skal laves en overgang. Her en midlertidig løsning. Privatfoto.

I gang med at finde en løsning

 Men hvorfor har I hævet fortovet?

‘I forbindelse med letbanebyggeriet har det været nødvendigt at ændre på vejen, så den passer til den kommende letbanestation på stedet og de tilhørende kørebaner, cykelstier og fortove. Det er blandt andet sket for at kunne lave hældninger, der kan lede regnvand væk ind mod vejens afvandingskonstruktioner og nedløbsbrønde, så de ikke ledes ind til naboejendomme. Ud for boligbebyggelsen kaldet Frimærket er det imidlertid korrekt, at arbejdet endnu ikke er afsluttet endeligt. Derfor har Hovedstadens Letbane taget kontakt til ejendommens driftsorganisation med henblik på at få udbedret den niveauforskel mellem fortovet og vejen, der er opstået,’ uddyber han.

Han tilføjer, at Hovedstadens Letbane er i dialog med repræsentanter for Frimærket for at finde en fornuftig løsning, som alle kan være tilfredse med.

‘Hovedstadens Letbane ser frem til at få løsningen helt på plads, så vi kan få færdiggjort arbejdet, og så beboerne kan få gavn og glæde af den letbanestation, der kommer til at være foran deres gadedør, når Letbanen åbner.’

Artiklen fortsætter under billedet.

Hovedstadens Letbane har hævet fortovet bl.a. af hensyn til vejens afvanding, men det skaber nu problemer for Frimærket, hvis grund er lavere. Privatfoto.

Ikke sat dato på endnu

 I er i dialog med Newsec (administrator), skriver du, hvad med kommunen – er kommunen ikke inde over projektet som vejmyndighed?

‘Herlev Kommune har deltaget i en gennemgang af strækningen sammen med Hovedstadens Letbane og vores entreprenør. De har i denne sammenhæng udført deres opgave som vejmyndighed. Alle tre parter er enige om, at det er nødvendigt at lave en justering. At tilrettelægge justeringen er dog en sag mellem Hovedstadens Letbane og driftsorganisationen for Frimærket,’ siger Henrik Bendsen.

Hvordan går det med dialogen herunder, hvornår kan beboerne (og andre) se frem til en endelig løsning?

‘Løsningen sker som sagt i et samarbejde med Frimærkets driftsorganisation. Der arbejdes på en konkret og endelig løsning, og netop nu afventer vi, at den falder helt på plads. Dette under hensyn til de særlige udfordringer, der er på denne strækning. Herefter skal Frimærket tage endelig stilling til denne løsning. Vi kan derfor desværre ikke på nuværende tidspunkt oplyse en konkret dato for færdiggørelsen. Men så snart vi kender den, melder vi den selvfølgelig ud,’ fortæller projektdirektøren.

Herlev Bladet har også været i kontakt med Herlev Kommune, som dog henviser til Hovedstadens Letbane for svar.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!