Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Unge Klumme: Hvorfor er det så svært at sortere vores affald ordentligt?

Unge Klummen er Herlev Bladets nye serie på skift skrevet af ungdomspolitikere fra Herlev.

Af Astrid Hedvig Holm Friis, 18 år, fra Radikal Ungdom, går i 2.g på H.C Ørsted Gymnasiet, Lyngby

Jeg flyttede til Herlev, under den første Corona nedlukning tilbage i 2020. Det var en underlig oplevelse at flytte et nyt sted hen, imens der buldrede en global pandemi uden for døren. Men efter fire år, og efter et par nedlukninger, er jeg begyndt at kunne sige lidt om, hvordan det er at bo i Herlev. 

Det gør mig glad at se hvor meget affaldssortering vi har i Herlev kommune. Det gør mig glad at se, at jeg skal sortere mit affald i 11 forskellige kategorier. Det gør mig glad, at affaldssortering, som er så vigtigt for klimaet, bliver prioriteret i det private, da det er her vi kan gøre en forskel i det daglige. Dog halter det stadig med at få ført ordentligt tilsyn af affaldssorteringen hos virksomhederne, når der er lov om hvordan de skal sortere. Hvorfor bliver det ikke prioriteret højere, når vi i det private gør så meget? 

I en artikel, i Herlev bladet, fra februar 2023 bliver der talt om et pilotprojekt som Herlev kommune, kørte sammen med to virksomheder. Projektet skal være med til at få Herlev-virksomhederne til at granske deres affald, som det hedder i artiklen. Dette er tankevækkende, da mange af medarbejderne jo allerede er vant til at sortere deres affald hjemmefra, enten i Herlev kommune, ellers i andre kommuner omkring, som også sorterer affald. Er det dovenskab fra virksomhedernes side, eller er det manglende krav fra kommunens side? 

det går ikke længere med halvhjertede forsøg på affaldssortering.

Er det ikke lidt at gøre borgerne en bjørnetjeneste, ikke at føre en ordentlig erhvervspolitik også gennem de krav, der stilles til sortering af affald, og få ført nogle klare retningslinjer, specielt når det kommer til vores klima og miljø. Lige nu udspiller skrækscenariet sig i Randers, hvor en miljøkatastrofe er i gang med at udspille sig. Selvfølgelig kan Herlev-virksomhedernes manglende affaldssortering ikke, en til en, sammenlignes med hvad der sker i Randers, men tilgangen til at tage ansvar, og tage miljøet seriøst, begynder i det basale og i det daglige, bl.a. ved affaldssorteringen. 

I 2021-2022 var jeg et år på efterskole. Det var det bedste år i mit liv, og det lærte mig en hel masse. Jeg sad i skolens klima udvalg, og vi kæmpede en brav kamp for at få indført mere affaldssortering på skolen. Dog blev vi gang på gang mødt med modstand. Det var for besværligt at få flere skraldespande ud til skolen. Det var for besværligt at få arrangeret afhentning af affaldet, og flere undskyldninger. Men hvis der, fra kommunens side, havde været nogle klare og tydelige krav, havde der ikke været nogle undskyldninger. Det måtte være besværet værd. 

Vi skal altså her i Herlev få ført tilsyn på virksomhederne, så vi sikrer, at virksomhederne lever op til de regler der er. Det går ikke længere med halvhjertede forsøg på affaldssortering. Kommunen skal være lige så ambitiøs med affaldssorteringen i erhvervet, som vi er i det private. Vores klima og miljø, må simpelthen være besværet værd nu og i fremtiden. 

ANDRE DEBATINDLÆG: Handicapelevator i Herlev Bymidte Center?

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!