Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Parkeringsafgifter skal måske betales tilbage

Misvisende parkeringsskilte ved Herlev Bibliotek er taget ned, mens Parkeringskontrol Nord og Herlev Kommune undersøger, om bøderamte bilister bør kompenseres. Derudover afventer kommunen et svar på, hvordan den korrekte skiltning bør være.

De bilister, der fra november sidste år og til nu har fået en parkeringsafgift i forruden for at parkere langs Herlev Bibliotek, kan måske se frem til en kompensation. I hvert fald er Parkeringskontrol Nord, den instans der håndhæver parkeringen, og Herlev Kommune i gang med at undersøge, om bøderne skal betales tilbage.

Det sker, fordi Vejdirektoratet har vurderet, at de parkeringsskilte, der kom op i november sidste år, var misvisende. Det skyldes blandt andet, at de ikke overholdt reglen om, at parkeringsforbuddet ikke må være på samme skilt som beskrivelsen af undtagelsen, oplyser Helle Lagersted Jørgensen, teamleder for trafik i kommunen. Derfor er skiltene også taget ned, indtil der forelægger svar på undersøgelsen – både i forhold til bøderne og i forhold til, hvordan en ny skiltning skal se ud.

Indtil fornylig så parkeringsskiltene ved Herlev Bibliotek således ud, men nu er de taget ned, fordi de ikke er retvisende. Man må kun holde i de markerede båse. Foto: Kenneth Hougaard

 

I et skriftligt svar fra Vejdirektoratet lyder vurderingen af den konkrete skiltning:

‘Tavlen er en zonetavle. Det betyder, at tavlen er gældende for hele området. I dette tilfælde er det hovedtavlen C 62 Parkering forbudt, hvilket betyder, at der er parkering forbudt, indtil den bliver ophævet af tavlen E 69 Ophør af zone. Udformningen af tavlen siger, at der er ”Parkering forbudt kun i afmærkede båse”, hvilket nok havde til hensigt at betyde, der er parkering forbudt uden for afmærkede båse.’

Udformningen af tavlen siger, at der er ”Parkering forbudt kun i afmærkede båse”, hvilket nok havde til hensigt at betyde, der er parkering forbudt uden for afmærkede båse.

LÆS OGSÅ: Kender du ikke paragrafferne får du ikke hjælp

Forskellige tolkninger: P-plads eller gennemfartsvej?

Men hvordan kan det overhovedet ske, at der bliver skiltet forkert?

Teamlederen forklarer nærmere i et skriftligt svar til Herlev Bladet:

‘Skiltning ved biblioteket er mere vanskelig, end man skulle tro. Arealet kan nemlig tolkes forskelligt: som enten parkeringsplads eller som gennemfartsvej, da den bruges som gennemkørsel mellem Herlev Bygade og Højbjergvej. På det punkt er parkeringsselskabet Parkering Nord og Vejdirektoratet ikke enige, hvorfor de på skift har vurderet, at vores skilte ikke har været retvisende. Tolkningen afgør således udformningen af skiltet, og det besværliggør vores bestræbelser på at gøre det rigtigt. Vores ønske er at opsætte skilte, som trafikanterne forstår – vi har jo en naturlig interesse i at lette parkering ved en kulturinstitution og nær et butiksliv, vi som kommune ønsker bliver benyttet,’ lyder det.

Helle Lagersted Jørgensen henviser til, at kommunen før den omtalte skiltning havde en anden skiltning, som også blev taget ned, fordi Parkeringskontrol Nord ud fra sin faglige vurdering ikke mente, den var retvisende. Derfor blev der udarbejdet en ny, som altså nu også er taget ned. Begge type skiltninger blev i øvrigt godkendt af politiet, som er den myndighed, der godkender alle færdselsskilte ud fra statslige regler på området.

Før november sidste år stod et skilt som dette ved biblioteket, men det blev taget ned, da Parkeringskontrol Nord mente, det var misvisende. Foto: Kenneth Hougaard.

 

I dialog om bøder

Så nu er forvirringen i skilteskoven altså komplet.

‘Vi vil som sagt gerne gøre det rigtigt, for alles og ikke mindst trafikanternes skyld, så vi afventer nu endelig afklaring på, hvilken tolkning af arealet skiltningen skal basere sig på. Det er en møg ærgerlig situation, men indtil vi får en afklaring på korrekt skiltning, vil vi ikke opsætte nye skilte, og færdselslovens almindelige regler vil være gældende. De er, at parkering ikke må være til gene for afvikling af trafikken. I praksis betyder det parkering i de afmærkede båse,’ understreger teamlederen, der kalder forløbet “en gråzone mellem to tolkninger”.

LÆS MERE om parkering i Herlev her.

Hvad angår de allerede bøderamte bilister, kan man ifølge Helle Lagersted Jørgensen også altid klage.

‘De borgere, som har fået parkeringsafgifter, er i nogle tilfælde også havnet i en ærgerlig situation. Det kan vi sagtens se. Parkering Nord har udstedt afgiften ud fra deres tolkning af arealet, og ud fra en skiltning, både de og Politiet mener, var retvisende, men som Vejdirektoratet altså bestrider. Vi er i dialog med Parkering Nord om, hvordan vi skal forholde os til de parkeringsafgifter, som er udstedt i perioden. Som borger har man også altid mulighed for at påklage hos det parkeringsselskab, som har udstedt afgiften, hvorefter der træffes afgørelse i hver enkelt sag,’ forklarer hun.

Skal være plads til at bakke

Tilbage står, at der dagligt stadig er flere bilister, der parkerer bilen langs Herlev Bibliotek. Ifølge oplysninger fra Parkeringskontrol Nord har man fra start november sidste år til start februar i år registreret i alt 67 parkeringsafgifter ved biblioteket/Højbjergvej.

I samme forbindelse kunne man måske meget nærliggende spørge, hvorfor man ikke bare gør det lovligt at parkere langs biblioteket?

‘Kort fortalt skal der ifølge vejmyndighedernes regler være plads. Det vil sige et bestemt areal til at bakke ud fra de afmærkede både, når man har parkeret – uden at ramme en genstand som for eksempel en parkeret bil. Der skal være et frit manøvreareal, og det er der ifølge reglerne ikke, hvis der holder biler parkeret langs biblioteksbygningen. Derfor kan det ikke bare gøres muligt at parkere der,’ svarer teamlederen.

LÆS OGSÅ begrundelsen for skilteskiftet i Herlev Bladet

Herlev Bladet har også spurgt Københavns Vestegns Politi, hvordan man kan godkende en skiltning (af to omgange), som i det aktuelle tilfælde ifølge Vejdirektoratet ikke er retvisende. Men det har ikke været muligt at få svar i denne uge. Vi følger op på sagen.

Herlev Bladet har også spurgt Parkeringskontrol Nord, hvordan man forholder sig til skilteforvirringen. Her oplyser man, at man pt. er i gang med at undersøge forholdene med Herlev Kommune og vil vende tilbage med svar efterfølgende.

 

Pt. er parkeringsskiltene ved Herlev Bibliotek taget ned, fordi man er i gang med at finde ud af, hvad de skal erstattes med. Indtil da gælder alm. regler om, at man skal parkere, så man ikke er til gene for afvikling af trafikken. Foto: Kenneth Hougaard.

 

LÆS OGSÅ: Lokalt cykeltalent gør karriere på rekordtid 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!