Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Debatindlæg og svar: Hvordan går det med trygheden på Herlevs skoler?

Debatindlæg fra: Hubertus Vocks, Cellovej 14, Herlev

De alarmerende beretninger om mobning, overgreb, vold m.m. på skoler rundtomkring, får mig til at spørge hvordan det står til på skolerne i Herlev Kommune?

Vi har før hørt om problemer, hvor både SSP, skolen og andre har været indover, for at afklare overgreb m.m. på en skole i Herlev.

Så hvis ikke kommunen, skoleledelsen, lærere, forældreråd og elevråd sidenhen er kommet på dupperne er det på høje tid. Hver skole bør have en mobningspolitik. 

De alarmerende beretninger om mobning, overgreb, vold m.m. på skoler rundtomkring, får mig til at spørge hvordan det står til på skolerne i Herlev kommune.

Hver skole bør tage sin indberetningspligt særdeles alvorligt. Hver skole bør gennemføre tryghedsundersøgelser, hvor elevråd i samarbejde med for eksempel klasselærere og sikkerhedsrepræsentanter skal stå for organisationen af en sådan undersøgelse. Hver skole bør lytte og forholde sig til indberetninger fra forældre og elever og i givet fald føre dem videre til de ansvarlige på området i kommunen.

Mon ikke formanden for skoleudvalget kan redegøre for, hvordan et og andet er organiseret her i Herlev , så vi bliver forskånet for ubehagelige overraskelser som aktuelt i Køge?

ANDRE DEBATINDLÆG: Svært at uddanne sig som handicappet

Svar fra børne- og uddannelsesudvalgsformand

Marco Damgaard, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Herlev Kommune

Kære Hubertus og alle andre interesserede herlevborgere.

Alle os der arbejder med børne- og skoleområdet, følger selvfølgelig med i den igangværende mediedækning og debat om krænkende og voldsom adfærd i folkeskolen.

I Herlev har vi i denne forbindelse samlet alle skolelederne og lavet en status over, hvordan vi lokalt håndterer krænkende adfærd blandt børn, hvis det opstår på vores skoler. Helt grundlæggende skal børn kunne gå trygge i skole og forældre skal have tillid til, at vi som skole håndterer de situationer, der kan opstå i de fællesskaber, som børnene er en del af. Når der opstår særlige hændelser, der kan have karakter af krænkende adfærd mellem børnene, er skolerne forpligtet til at handle. Derfor har vi i kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune vedtaget en beredskabsplan, som vi arbejder efter, hvis der opstår hændelser. Man kan se beredskabsplanen på Herlev Kommunes hjemmeside. 

Derudover har hver skole deres egen antimobbestrategi som er udarbejdet i det lokale fællesskab på skolen og vedtaget i den lokale skolebestyrelse. Skolernes antimobbestrategi kan man finde på deres hjemmesider.

Derfor har vi i kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune vedtaget en beredskabsplan, som vi arbejder efter, hvis der opstår hændelser

I Herlev Kommunes udviklingsplan er der også et stort fokus på børnenes trivsel og skolerne arbejder dedikeret med at styrke de trygge børnefællesskaber og trivslen. Alle elever besvarer en gang om året den nationale trivselsmåling og herefter kan skolerne arbejde med resultaterne fra denne undersøgelse. Den nationale trivselsmåling er også noget som vi i Børne- og Uddannelsesudvalget følger tæt hvert år og det er et klart politisk mål at vi sammen skal have forbedret resultaterne.

Ydermere har vi i Herlev besluttet at etablere et fælles elevråd på tværs af vores fire skoler. Det fælles elevråd skal være med til at give børnene og de unge en tydeligere stemme i dialogen om hvordan vil laver skole og fritid på den bedst mulige måde. Det har indtil videre været en stor succes. Vi har også uddannet ”undervisningsmiljørepræsentanter” på alle skoler. Her er det elever som har fået en særlig rolle i at arbejde med undervisningsmiljøet i klasserne, så vi sammen sikrer et inkluderende, trygt og sikkert miljø. 

Der er også udfordringer på Herlevs skoler. Der kan både opstå uro, konflikt og drillerier. I den forbindelse er det i mine øjne vigtigt at have tillid til børnene, forældrene, de dygtige medarbejdere og skolernes ledelse. Det er i den nærværende dialog med alle parter i skolernes fællesskaber, at de bedste løsninger og muligheder opstår. Hvis der er tale om noget som er meget mere voldsomt en drilleri og/eller almindelig konflikt, så vil skolernes antimobbestrategi og kommunens beredskabsplan træde i kraft. 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!